Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 17-06-2024 18-06-2024
Gdańsk 26-08-2024 27-08-2024
Kraków 18-09-2024 19-09-2024
Wrocław 23-10-2024 24-10-2024
Warszawa 18-11-2024 19-11-2024

Cel i program szkolenia

Cele szkolenia:

 • Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z zewnętrznego rynku pracy
 • Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska
 • Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników.

Korzyści dla uczestników

Dla firmy:

 • będzie postrzegana jako prestiżowy pracodawca, dysponujący system pozyskiwania pracowników na wyróżniającym się poziomie;
 • podniesie swoje możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników
 • jej pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych.

Dla uczestników:

 • nauczą się profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji
 • będą mieć możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy
 • uzyskają umiejętność budowania unikatowego narzędzia budowania marki prestiżowego pracodawcy poprzez praktyczne, codzienne działania samych pracowników.

Adresaci szkolenia:

Warsztat przeznaczony przede dla osób, które prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Zanim pojawią się kandydaci do pracy:

 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych
  • polityka personalna firmy, zakres obowiązków, profil kandydata
 • Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę ? (Employer Branding i Candidate Experience – przykłady z rynku).
 • Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy – ćwiczenie.
  • korzyści funkcjonalnych
  • wartości ekonomicznej
  • korzyści psychologicznych

Moduł 2. Profil Rekrutacyjny Kandydata:

 • Przygotowanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba sprawdzić, a czego badać nie warto
 • Profil Rekrutacyjny Kandydata – jak sprawnie i szybko go stworzyć, dbając jednocześnie o to, by dokładnie wiedzieć kogo się szuka – ćwiczenie.

Moduł 3. Źródła pozyskiwania pracowników:

 • Sytuacja na rynku pracy – sposoby dotarcia do kandydata /metody tradycyjne i nowoczesne/
 • E-rekrutacja 4.0
 • Jak wygląda proces rekrutacji z perspektywy kandydata i pracodawcy – Skanowanie rynku pracy i Persona – ćwiczenie.

Moduł 4. Ogłoszenie rekrutacyjne:

 • Social media w rekrutacji
 • Dobór mediów a profil stanowiska, zasięg mediów
 • Przygotowanie informacji dla kandydatów (uwzględnienie m.in. różnic pokoleniowych) – ćwiczenie.

Moduł 5. Analiza dokumentów kanydata, przygotowanie do spotkania:

 • Czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie
 • Na jakie informacje w życiorysie należy zwrócić uwagę, o co i jak pytać kandydata – ćwiczenie.

Moduł 6. Rozmowa kwalifikacyjna – od chaosu do porządku:

 • Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych
  • jak uzyskać maksimum informacji unikając banału
 • Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej:
  • model biograficzny
  • model oparty na kryteriach
  • model analizy sytuacji zawodowej
  • model analizy zdarzeń krytycznych
  • model opary na sytuacjach
 • Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej
  • najskuteczniejsze pytania rekrutacyjne – pytania behawioralne – efektywne diagnostycznie i prognostycznie
  • badanie predyspozycji kandydata – mocne pytania rekrutacyjne
  • praktyczne narzędzie do zadawania pytań zgodnie z Modelem STAR
  • błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej
 • Aspekty prawno – etyczne  procesu rekrutacyjnego.
 • Konstruowanie pytań behawioralnych do rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o profil kandydata (model STAR) – ćwiczenie symulacyjne.

Moduł 7. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?:

 • Metody badania deklarowanych umiejętności, dzięki którym zmniejszy się ryzyko popełnienia błędu w ocenie kandydata – techniki zaczerpnięte z Assessment Center – ćwiczenie.
 • Wykorzystanie psychometrycznych narzędzi diagnozy kandydatów
 • Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji.
 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi – jak rozmawiać o finansach?
 • Po rozmowach – ocena kandydatów, podsumowanie kryteriów wyboru – Matryca Zatrudnienia – narzędzie, które pomaga podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z konkretną osobą.

Moduł 8. Wybór i akceptacja kandydata do pracy:

 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Podziękowanie pozostałym kandydatom

Moduł 9. Wnioski. Podsumowanie szkolenia.

Uczestnik szkolenia otrzyma również:

 • Katalog gotowych przykładowych pytań behawioralnych ułożonych pod kątem kilkudziesięciu kompetencji oraz gotowy scenariusz do rozmowy prowadzonej modelem STAR.
 • Poradnik przygotowania i poprowadzenia spotkania rekrutacyjnego online.

Szkolenie obejmuje zapoznanie i przećwiczenie praktycznych technik i narzędzi pomocnych w skutecznym prowadzeniu  rozmów rekrutacyjnych: 

 • Model Profilu Rekrutacyjnego Kandydata – praktyczne narzędzie, które pomaga odkryć, co jest najważniejsze do dalszej weryfikacji u kandydatów
 • Model STAR i techniki zadawania pytań behawioralnych badających predyspozycje kandydata
 • Techniki badania umiejętności deklarowanych przez kandydata.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Symulacje i odgrywanie ról
 • Praktyczne ćwiczenia warsztatowe
 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Formularze robocze.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Szkolenie „Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników” , które miało miejsce w dniach 12-13 maja 2016r. zostało przygotowane przez Firmę Effect Group w profesjonalny sposób, wyposażono nas w bardzo przydatne, praktyczne materiały szkoleniowe. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Adriannę w interesującej, zróżnicowanej formie. Pani Adrianna ma ogromną wiedzę, którą umie przekazać w jasny, a jednocześnie atrakcyjny dla uczestnika szkolenia sposób, umiejętnie łączy teorię z praktyką, ma bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, zaraża swoją pozytywną energią.”

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO”

 • „Jeśli chodzi o moją opinie jestem bardzo zadowolona ze szkolenia uważam, że Pani Adrianna była bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i przekazała nam ogromną wiedzę w tym temacie również z wieloma przykładami praktycznymi które dla mnie były bardzo ważne”

 

 • „opinie mogę wyrazić tylko pozytywną, szkolenie było super pod każdym względem a Pani Adrianna jest naprawdę wielkim specjalistą-fachowcem w wielu dziedzinach, prowadzi szkolenia w sposób prosty, zajęcia są bardzo ciekawe, docierają do uczestnika, nie ma mowy o nudzeniu się, w 100% można polecać Panią Adriannę na innych szkoleniach i na pewno jeśli tylko będą szkolenia z jej udziałem to na pewno trzeba tylko korzystać. Jestem bardzo zadowolona i wiele się nauczyłam na tym szkoleniu”

Huta Łabędy

Formularz zapisu na szkolenie:

"Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.