Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 10-06-2024 11-06-2024
Warszawa 21-11-2024 22-11-2024

Cel i program szkolenia

Otoczenie rynkowe i biznesowe, w którym działają firmy zmienia się bardzo szybko i z różnych powodów: zmiany pokoleniowe, wydarzenia społeczne i polityczne (pandemia, wojna) czy nowe wymagania klientów. Liderzy rynkowi wiedzą, iż aby osiągnąć sukces trzeba go dobrze zaplanować, a następnie wdrożyć w oparciu o efektywne narzędzia i standardy HR-owe. W związku z tym menedżerowie działów HR różnych organizacji coraz częściej  stoją przed zadaniem (wyzwaniem), które można zawrzeć w jednym zdaniu „Opracować lub zmienić/udoskonalić procedury/procesy HR w firmie”. Dzieje się tak z różnych przyczyn, czasem motorem jest wola (życzenie) kierownictwa, czasem decydują o tym różnego rodzaju przepisy czy inne normy obowiązujące w organizacji, niekiedy wynika to z logiki rozwoju funkcji personalnej w danej firmie. Najważniejsze pytania to – jak przygotować procedury/procesy HR  i co tak naprawdę ma się w nich znaleźć. Szkolenie niniejsze ma pomóc znaleźć odpowiedzi na te dwa kluczowe pytania oraz na dziesiątki innych pytań dotyczących praktyki przygotowania i wdrożenia procedur/procesów HR. Cechą decydującą o wyjątkowości niniejszego programu jest pokazanie jak tworzyć procedury, które nie tylko będą odpowiadały potrzebom biznesowym, ale także jak pracować z innymi podmiotami w organizacji, które determinują sukces całego procesu. Drugą cechą jest fakt, iż trener prowadzący szkolenie jest praktykiem, menedżerem HR z wieloletnim doświadczeniem, który miał okazję takie programy budować i wdrażać w dużych polskich i międzynarodowych organizacjach.

CEL SZKOLENIA

Wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoczęcie samodzielnych działań w zakresie budowania różnych procedur HR-owych uwzględniających misję, wartości i strategię organizacji przy wykorzystaniu wszystkich metod i narzędzi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • ćwiczenie myślenia w kategoriach biznesowych, rozumienia i świadomego wdrażania narzędzi HR-owych
 • nabycie umiejętności stworzenia skutecznych procedur/procesów dostosowanych do sytuacji konkurencyjnej, oczekiwań akcjonariuszy i potrzeb klientów
 • uzyskanie kompletnej wiedzy niezbędnej do przygotowania i wdrożenia procedur/procesów
 • nauczenie się patrzenia na swoją firmę w kategoriach strategicznych, makroekonomicznych, rynkowych i finansowych
 • możliwość uzyskania konkretnych porad indywidualnych od prowadzącego

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy różnych działów HR zaangażowani w tworzenie i wdrażanie nowoczesnych  i zaawansowanych narzędzi zarządzania pracownikami,  którzy w swojej pracy zajmują się (lub będą się zajmować) zagadnieniami przygotowania procedur/procesów HR-owych

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 • Wprowadzenie w zagadnienia związane z funkcją, zadaniami i miejscem HR w organizacji.
 • Strategia i polityka personalna – uzasadnienie dla organizacji: Strategia personalna a polityka personalna – rozróżnienie pojęć, system zarządzania zasobami ludzkimi, co się składa na strategiczne ZZL, cele organizacji a zadania ZZL, kluczowe zasady strategii HR, strategia HR i kultura organizacji, możliwe opcje w opracowywaniu planów strategicznych i polityk HR, zalety i wady różnych metod, praktyczne korzyści z posiadania strategii/polityki personalnej, oferujemy innowacje – tworzenie wartości dodanej dla firmy. Przykłady strategii i polityk personalnych.
 • Systemy wartości i kodeks etyki w zarządzaniu organizacją. Tworzenie, doskonalenie procedur dotyczących etyki/ relacji, postaw i zachowań w miejscu pracy – przykłady dokumentów, kodeksów.
 • Procesy biznesowe – podstawowe pojęcia – co jest proces biznesowy, jak go opisujemy, mapa procesu, rola procesów biznesowych w organizacji, HR-owe procesy biznesowe – opracowanie, wdrożenie do stosowania, dokumentacja, usprawnianie.
 • Employer Branding – uzasadnienie wdrażania narzędzi EB, rodzaje metod i narzędzi EB, przykłady stosowania.
 • Struktura organizacyjna – funkcja, tworzenie, zmiany, rodzaje struktur i ich wpływ na zarządzanie organizacją – rola HR w tworzeniu i wdrażaniu struktury organizacyjne.
 • Biznesowo efektywne modele kompetencji – rola i funkcje modelu kompetencji organizacyjnych,  jak przygotować i wdrożyć model kompetencji.
 • Rekrutacja i zatrudnienie pracowników: opisy stanowisk, procesy/procedury rekrutacji, procesy/procedury zatrudnienia, procesy/procedury adaptacji nowych pracowników – przykłady dokumentów, zasad, formularzy.

Dzień II

 • Polityka rozwoju pracowników: systemy oceny i rozwoju pracowników, polityka szkoleniowa, programy rozwoju utalentowanych pracowników – przykłady dokumentów, zasad, formularzy.
 • Systemy wynagradzania i motywowania pracowników. Podstawowe zasady, uregulowania i przepisy ogólnie obowiązujące. Systemy bonusowe – ich rola i zasady stosowania. Tworzenie, doskonalenie regulacji dotyczących wynagrodzeń i premiowania w organizacji (omówienie możliwych zmian przepisów plus przykłady dokumentów).
 • Controling personalny – kluczowe wskaźniki HR, zasady i cele stosowania. Dopasowanie do bieżących potrzeby organizacji. Raportowanie w HR – wytyczne, praktyka, punkty kluczowe.
 • Regulaminy, Układy zbiorowe, Instrukcje HR, dokumentacja administracji kadrowej i płacowej – przykłady dokumentów, zasad, formularzy.
 • Zarządzanie zmianą w okresie wdrożenia: przewidzenie trudności związanych z zarządzaniem ludźmi w okresie wdrożenia nowych narzędzi, zaplanowanie działań prewencyjnych niwelujących te trudności. Zaangażowanie partnerów biznesowych w przygotowanie i wdrażanie narzędzi HR.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu szkolenia. W ciągu całego szkolenia prowadzony jest monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądane  umiejętności.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1850 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Narzędzia HR: strategia, procesy, procedury, dokumenty – najlepsze wzory i praktyki" - 1850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.