Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Katowice 20-10-2022 21-10-2022
Warszawa 17-11-2022 18-11-2022
Wrocław 15-12-2022 16-12-2022
Warszawa 23-03-2023 24-03-2023
Kraków 22-05-2023 23-05-2023
Gdańsk 15-06-2023 16-06-2023

Cel i program szkolenia

Coraz częściej menedżerowie działów personalnych różnych organizacji stoją przed zadaniem, które można zawrzeć w jednym zdaniu „Opracować lub zmienić/udoskonalić procedury HR w firmie”. Dzieje się tak z różnych przyczyn, czasem motorem jest wola (życzenie) kierownictwa, czasem wynika to z logiki rozwoju funkcji personalnej w danej firmie.

Kluczowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy na temat najlepszych rozwiązań, dotyczących stosowanych narzędzi, procedur i raportów i polityk HR we współczesnej firmie. Najważniejsze pytania to – jak opracować i wdrożyć te wszystkie dokumenty, co tak naprawdę ma się w nich znaleźć. Szkolenie niniejsze ma pomóc znaleźć odpowiedzi na te dwa kluczowe pytania oraz na dziesiątki innych pytań dotyczących praktyki przygotowania i wdrożenia polityki HR, regulaminów, procedur oraz przygotowywania raportów z obszaru personalnego.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z kilkudziesięcioma przykładami dokumentów – regulaminów, procedur, formularzy, raportów, polityk i strategii – dla organizacji różnych typów i wielkości, poznają też metodologię tworzenia oraz wdrażania tych dokumentów. Poznają również zasady pracy z innymi podmiotami  w organizacji, które determinują sukces całego procesu, a także mierniki skuteczności opracowanych zasad     i wynikających z nich działań. W ramach ceny szkolenia, każdy z uczestników ma możliwość indywidualnej konsultacji problemów/ rozwiązań dotyczących wybranego obszaru HR z ekspertem prowadzącym zajęcia.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników działów personalnych oraz pracowników tych działów, a także dla osób odpowiedzialnych za procedury i inne regulacje wewnętrzne w firmach i instytucjach.

Program szkolenia:

Dzień I

 • Modyfikacja funkcji personalnej – przedstawienie aktualnych tendencji i najlepszych praktyk
 • Dział personalny – właściwa wielkość, struktura, obsada

Dobre praktyki:

 • Opisywanie stanowisk pracy i analiza pracy (plus przykłady dokumentów, zasad, formularzy)
 • Tworzenie, doskonalenie procedury rekrutacyjnej (plus przykłady dokumentów, regulaminów, formularzy)
 • Tworzenie, doskonalenie procedury adaptacji pracowników (plus przykłady dokumentów, regulaminów, formularzy)
 • Tworzenie, doskonalenie procedury szkolenia i rozwoju (plus przykłady dokumentów, regulaminów, formularzy)
 • Tworzenie, doskonalenie procedury ocen (plus przykłady dokumentów, regulaminów, formularzy)
 • Budowa systemu kompetencyjnego – właściwe opisywanie kompetencji (przykłady)
 • Tworzenie, doskonalenie procedur dotyczących etyki/ relacji, postaw i zachowań w miejscu pracy (plus przykłady dokumentów, regulaminów)
 • Przygotowanie polityki personalnej firmy – zasady, przykłady dokumentów strategicznych z obszaru HR.

 

Dzień II

 • Tworzenie, doskonalenie regulacji dotyczących wynagrodzeń i premiowania w organizacji (omówienie możliwych zmian przepisów plus przykłady dokumentów)
 • Tworzenie, doskonalenie regulacji dotyczącej zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów (plus przykłady dokumentów)
 • Księga dobrych praktyk HR (sposoby tworzenia i przykład rozwiązania)
 • Przygotowanie zasad monitoringu funkcji personalnej
 • Raportowanie w HR – wytyczne, praktyka, punkty kluczowe
 • Nowe normy ISO HR jako podstawa do raportowania
 • Raporty obszarowe (roczne) w HR – przykłady dokumentów (raportów) w 3 obszarach HR
 • Stosowane wskaźniki controllingu HR – kompleksowe zestawienie

Podsumowanie szkolenia – propozycje rozwiązań dla uczestników.

 

 Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
 • Analizy przypadków
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1590 zł. PLN + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR" - 1590 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.