Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 14-10-2024 15-10-2024

Cel i program szkolenia

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, w tym: do pracy.

Problemy wynikające z różnic międzypokoleniowych pracowników coraz częściej pojawiają się w organizacjach, które nie potrafią – w sposób świadomy – zarządzać potencjałem ludzi w różnym wieku, o różnych motywacjach i potrzebach. Często deprecjonujemy doświadczenie starszych pracowników, nie doceniając ich wiedzy oraz roli, jaką pełnią w organizacji. Z kolei do osób młodszych podchodzimy z nieufnością, obawiając się o to, że mogą nas zbyt łatwo i zbyt szybko zastąpić, szczególnie widząc ich elastyczność oraz sprawność uczenia się.

Każde pokolenie wyrasta w innych warunkach społeczno-demograficznych, co wpływa na posiadany styl komunikacji, sposób pracy, wartości, potrzeby, oczekiwania płacowe oraz stosunek do struktur, obowiązków i hierarchii.

Te różnorodności mogą stać się źródłem konfliktów, które negatywnie wpływają na efektywność i satysfakcję zawodową pracowników albo… różnice międzypokoleniowe mogą stać się źródłem nowej jakości pracy oraz przyczynić się do wzrostu wydajności zespołów.

Cele szkolenia:

Szkolenie umożliwiające pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością, w szczególności w aspekcie zarządzania wiekiem oraz nabycie praktycznych umiejętności w identyfikacji obszarów zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie oraz wyboru odpowiednich do wielkości firmy skutecznych narzędzi do wdrożenia zarządzania wiekiem.

PROGRAM SZKOLENIA

Otwartość na innych:

 • Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo.

Różnorodność i zarządzanie różnorodnością:

 • Najważniejsze informacje dot. właściwego rozumienia pojęcia, kontekstu i prawnego obowiązku zarządzania różnorodnością.
 • Zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces – strategia diversity (Obszary strategii diversity w praktyce firm w Polsce: płeć, wiek, pochodzenie, sprawność, podejścia do zarządzania różnorodnością).

Zarządzanie wiekiem jako ważny element zarządzania różnorodnością:

 • Co to jest zarządzanie wiekiem z punktu widzenia osób zarządzających firmą, z punktu widzenia zatrudnionych, z punktu widzenia rynku pracy.
 • Przemiany demograficzne na rynku pracy – starzenie się społeczeństw, cztery generacje pracowników.

Różnice pokoleniowe wśród pracowników:

 • Charakterystyka 4 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy: mocne strony i kluczowe kompetencje wszystkich pokoleń.

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo:

 • Motywowania członków zespołu w różnym wieku poprzez odpowiednią organizację pracy i przydział zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i stopniem zaangażowania.
 • Czego oczekuje od przełożonego i od firmy pracownik z pokolenia Y i Z? oraz X i BB?
 • Co motywuje pracownika z pokolenia Z i Y? oraz X i BB?

Narzędzia zarządzania wiekiem w praktyce (przykładowe):

 • Określanie struktury wieku w przedsiębiorstwie
 • Jak się komunikować w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo?
 • Jak rekrutować pracowników z różnych pokoleń?
 • Planowanie stanowisk pracy i problemy zdrowotne
 • Dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę

Praktyczne wdrożenie zarządzania wiekiem w firmie:

 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i innych krajach.
 • Co to jest strategia zarządzania wiekiem, jakie elementy powinny się znaleźć w strategii.
 • Określanie struktury wieku w przedsiębiorstwie.

Podsumowanie:

Korzyści wynikające z planowania i realizacji polityk zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo w przedsiębiorstwie (w perspektywie klientów zewnętrznych, doskonalenia procesów wewnętrznych, rozwoju pracowników, budowania przewagi konkurencyjnej).

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Przykładowe metody szkoleniowe

Tradycyjne / zwyczajowo stosowane:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Symulacje i gry zespołowe
 • Dyskusje moderowane

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750zł + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie różnorodnością w praktyce. Tworzenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.