Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 14-11-2024 15-11-2024

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych prawnych, zarządczych i merytorycznych aspektów systemu wynagrodzeń w firmie. Szczegółowo omówione zostaną praktyczne zasady zarządzania wynagrodzeniami – szczególnie w kontekście planowanych zmian przepisów, które będą stanowiły rewolucję w podejściu do wynagradzania. Zakres merytoryczny szkolenia pozwala na przyswojenie procedury umożliwiającej zbadanie stanu aktualnego systemu motywacji płacowej i pozapłacowej oraz przeprowadzenie zmian.

Korzyści dla uczestników

Uczestnikom zostaną zaprezentowane narzędzia do oceny funkcjonowania i modyfikacji systemu. Ważnym elementem szkolenia jest także szczegółowe omówienie kilku różnych przykładów systemów premiowania, systemów bonusowych – dla różnych typów przedsiębiorstw.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Wprowadzenie do zagadnień wynagradzania:

 • Prawne aspekty wynagradzania w realiach rynku pracy.
 • Tajemnica wynagrodzeń w praktyce.
 • Dyskryminacja związana z wynagrodzeniami – rażące przykłady, przeciwdziałanie.
 • Pojęcie równości płac w świetle Dyrektywy z 2023 r.,
 • Taka sama praca i praca o równej wartości – w świetle Dyrektywy,
 • Projektowane zmiany dotyczące przepisów – zrównanie statusu pracowników, rozszerzenie zasady niedyskryminacji, jawność wynagrodzeń.
 • Obowiązek regularnego składania sprawozdań dotyczących wynagrodzeń (dla pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników).

System wynagrodzeń:

 • Definicja i składniki systemu wynagrodzeń.
 • Motywacja płacowa i pozapłacowa – właściwe rozumienie.
 • Motywacja płacowa w czasie kryzysu.

Audyt systemu wynagradzania w organizacji:

 • Błędy w wynagradzaniu pracowników – najbardziej rażące przykłady.
 • Co i jak badać?
 • Narzędzia badawcze – formularze i ankiety.
 • Sposób przeprowadzenia audytu – komunikacja dotycząca zmiany.
 • Prezentacja wyników audytu i podjęcie decyzji – co dalej z wynagrodzeniami.
 • Przykład rezultatów audytu systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie.

Płace zasadnicze i wartościowanie stanowisk:

 • Sposoby określania płacy zasadniczej.
 • Podwyżki wynagrodzeń, a obowiązek udostępniania pracownikom kryteriów stosowanych do określania poziomów wynagrodzenia i podwyżek płac.
 • Regulaminy wynagradzania – zmiany i doskonalenie dokumentów.
 • Korzystanie z danych rynkowych – przegląd raportów dostępnych na rynku.
 • Jak wartościować aby miało to sens?
 • Kryteria wartościowania pracy wynikające z Dyrektywy z 2023 r.
 • Wybór (racjonalizacja) kryteriów wartościowania stanowisk.
 • Przykład wartościowania stanowisk pracy w formule uproszczonej.

Dzień II

Premie – systemy i rozwiązania premiowe:

 • Rewolucja w premiowaniu – wpływ planowanych zmian przepisów na praktykę premiowania we wszystkich podmiotach.
 • Zasady budowy dobrych systemów premiowych.
 • Kryteria w systemie premiowania – zasady tworzenia oraz stosowania.
 • Szczegółowa procedura budowy, uzgadniania i wdrożenia nowego systemu premiowego w organizacji.

Przykłady rozwiązań premiowych w przedsiębiorstwach:

 • System premiowania w spółce produkcyjno – handlowej (uniwersalny).
 • System premiowania pracowników w firmie produkcyjnej (2 przykłady).
 • Premiowanie w banku.
 • System premiowania w małej firmie.
 • Premia w postaci prowizji – wady i zalety.
 • Premiowanie połączone z systemem ocen okresowych – zalety i wady
 • Premie a nagrody – rozróżnienie prawne i praktyczne.
 • Regulaminy premiowania – przykłady i sposoby tworzenia dokumentów.
 • Regulamin nagród – uzasadnienie, zawartość i przykład dokumentu.

Bonusy i świadczenia:

 • Czy warto je stosować? – analiza „za i przeciw”.
 • Bonusy i świadczenia – aktualne rozwiązania i ich znaczenie motywacyjne.
 • Charakterystyka poszczególnych rozwiązań – aktualny ranking świadczeń i ich znaczenie dla pracowników.
 • Tzw. elastyczne systemy motywacji. Systemy kafeteryjne.
 • Zmiany w polityce bonusów i świadczeń.

Zakończenie – podsumowanie tematyki systemu wynagrodzeń – rekomendacje dla uczestników.

Przykładowy raport roczny dotyczący obszaru wynagrodzeń i motywacji w firmie.

Informacje organizacyjne:
DZIEŃ I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne.
 • Analizy przypadków.
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników.
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1490 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Systemy wynagradzania i premiowania – online" - 1490 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.