Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 14-03-2024 15-03-2024
Online 14-11-2024 15-11-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych aspektów kompleksowego zarządzania systemem wynagrodzeń w firmie/instytucji.

Bardzo szczegółowo omówione zostaną zasady i praktyczne rozwiązania, istotne w aktualnej sytuacji (między innymi ważne zagadnienia prawne, działania optymalizacyjne w zakresie płac i innych elementów motywacji, przedstawione zostaną również studia przypadków – przykłady systemów premiowania oraz ich zmiany, formularze i narzędzia).

Korzyści dla uczestników

Przyswojenie profesjonalnej wiedzy, ułatwiającej modyfikację systemu wynagrodzeń pracowniczych w aktualnej sytuacji – bez szkody dla efektywności procesu pracy i z uwzględnieniem celów firmy/instytucji.

Bardzo duża ilość materiałów dodatkowych (ok. 20) – przykładów systemów premiowania, narzędzi – formularzy, ankiet, raportów.

Możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem prowadzącym wszystkich rozwiązań płacowych i premiowych – w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia – w cenie szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Wprowadzenie do zagadnień wynagradzania:

 • Prawne aspekty wynagradzania w realiach rynku pracy.
 • Zmiana podejścia do wynagrodzeń w firmie w czasie kryzysu – 3 możliwe rozwiązania
 • Dyskryminacja związana z wynagrodzeniami – rażące przykłady, przeciwdziałanie.
 • Tajemnica wynagrodzeń w praktyce.
 • Dyskryminacja związana z wynagrodzeniami – rażące przykłady, przeciwdziałanie.
 • Projektowane zmiany dotyczące przepisów prawa pracy.

System wynagrodzeń:

 • Definicja systemu wynagrodzeń.
 • Składniki systemu wynagrodzeń.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 • Stosowane motywatory w praktyce polskich przedsiębiorstw – ich prawdziwe znaczenie (rekomendacje eksperta)

Optymalizacja systemu wynagradzania w organizacji:

 • Co i jak badać?
 • Przykładowe formularze i ankiety.
 • Sposób przeprowadzenia optymalizacji.
 • Prezentacja wyników i podjęcie decyzji – co dalej z wynagrodzeniami.
 • Efektywność systemu wynagrodzeń – przykład narzędzia do badania (mierzenia) efektywności

Zakres zmian – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

 • Ustalamy zakres zmian (doskonalenia) – czy płace zasadnicze czy też premie i inne składniki?
 • Obniżki wynagrodzeń – alternatywą dla zwolnień.
 • Elastyczny system wynagradzania – co on oznacza i jak go wprowadzić.

Płace zasadnicze:

 • Sposoby określania płacy zasadniczej
 • Regulaminy wynagradzania – zmiany i doskonalenie dokumentów
 • Korzystanie z danych rynkowych – przegląd raportów dostępnych na rynku.
 • Czy tylko raporty – sposoby zbierania informacji o wynagrodzeniach.
 • „Magiczne” wartościowanie stanowisk – droga do sukcesu czy ślepa uliczka?
 • Jak wartościować aby miało to sens?
 • Przykład procedury wartościowania stanowisk wraz z rezultatami.
 • Realizacja wartościowania stanowisk pracy w uproszczonej formule.

 

Dzień II

Premie – systemy i rozwiązania premiowe:

 • Zasady budowy dobrych systemów premiowych.
 • Planowane zmiany w Kodeksie Pracy – dotyczące zasad premiowania w zakładzie pracy.
 • Kryteria i wskaźniki w systemie premiowania – rozliczanie zatrudnionych w aktualnej sytuacji.
 • Szczegółowa procedura budowy, uzgadniania i wdrożenia nowego systemu premiowego (powołanie zespołu, zadania, podział ról, harmonogram).

Przykłady rozwiązań premiowych w przedsiębiorstwachszczegółowe omówienie:

 • System premiowania w spółce produkcyjno – handlowej (uniwersalny).
 • System premiowania pracowników w firmie produkcyjnej (2 przykłady).
 • Premiowanie w spółce branży telekomunikacyjnej.
 • System premiowania w małej firmie.
 • Premia w postaci prowizji – wady i zalety.
 • Premiowanie połączone z systemem ocen okresowych – zalety i wady
 • Premie a nagrody – rozróżnienie prawne i praktyczne.
 • Regulaminy premiowania – przykłady i sposoby tworzenia dokumentów.
 • Regulamin nagród – uzasadnienie, zawartość i przykład dokumentu.
 • Omówienie 2 studiów przypadków – zmiana systemu wynagradzania w sytuacji kryzysowej.

Pozapłacowe rozwiązania w systemie motywacji:

 • Czy warto je stosować? – analiza „za i przeciw”.
 • Pakiety opieki medycznej dla pracowników. Kryteria wyboru.
 • Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego – na co zwracamy uwagę?
 • Tzw. elastyczne systemy motywacji. Systemy kafeteryjne – przykłady wdrożeń.
 • Motywowanie pracowników zamiejscowych (relokacja).
 • Zmiany w polityce bonusów i świadczeń.
 • Regulacja dotycząca świadczeń pozapłacowych w firmie – przykład dokumentu.
 • Przykład ankiety do badania preferencji pracowników (motywacja płacowa i pozapłacowa).
 • Protokół wydania prezentu / nagrody.
 • Przykład arkusza wynagrodzenia pakietowego dla indywidualnego pracownika.

Zakończenie – podsumowanie tematyki systemu wynagrodzeń – rekomendacje dla uczestników. Przykładowa checklista dotycząca oceny systemu wynagrodzeń w firmie Przykładowy raport roczny dotyczący obszaru wynagrodzeń i motywacji w firmie.

 

Informacje organizacyjne:

DZIEŃ I i II:  9:00-14:00

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne.
 • Analizy przypadków.
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników.
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1450 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Systemy wynagradzania i premiowania – online" - 1450 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.