Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 24-10-2024 25-10-2024

Cel i program szkolenia

Lean Management jest systemem zarządzania organizacją, polegającym na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa, zdefiniowanego jako wszystkie czynności, inwestycje i procesy nie dodające wartości do produktu lub usługi z punktu widzenia klienta. Efektem Lean Management jest nieustanne zwiększanie wydajności pracy, aby umożliwić organizacji konkurowanie z sukcesem na rynku. Osiąga się ten rezultat nie poprzez redukcję zatrudnienia czy zwiększanie obciążenia pracą, lecz dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w ciągły proces doskonalenia, oparty przede wszystkim na zdrowym rozsądku. Filozofia Lean, wywodząca się z przemysłu motoryzacyjnego, jest uniwersalna i ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności: usługi, służba zdrowia, organizacje rządowe. Stosowanie narzędzi Lean w pracy HR, jest tematem bardzo rzadko poruszanym w Polsce. Z założenia przyjmuje się, że narzędzia te są zarezerwowane dla procesów produkcyjnych. Proponowany warsztat jest próbą pokazania, że wybrane narzędzia z powodzeniem można używać w pracy działów HR, traktując je jak kolejny element procesu poprawy ich efektywności i budowanie pozycji w organizacji. Cechą decydującą o wyjątkowości niniejszego programu jest to, że jest to pierwsza próba pokazania jak można z powodzeniem stosowań Lean w działaniach HR. Drugą cechą jest fakt, iż trener prowadzący szkolenie jest praktykiem, menedżerem HR z wieloletnim doświadczeniem, który miał okazję takie programy budować i wdrażać w dużych polskich i międzynarodowych organizacjach.

Uczestnicy zdobędą w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoczęcie samodzielnych działań w zakresie wdrażania i stosowania adekwatnych dla prac koncepcyjnych i administracyjnych narzędzi Lean.

Korzyści dla uczestników:

 • Przekonanie się w praktyce, że można przełomowo usprawnić obszary nieprodukcyjne w tym HR
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do samodzielnego usprawniania procesów w biurach i usługach poprzez eliminację marnotrawstwa.
 • Poznanie zasad poprawy komfortu i efektywności pracy poprzez lepszą organizację biura, plików w systemach komputerowych oraz opracowanie lepszych standardów pracy.
 • Możliwość poprawy współpracy między różnymi komórkami firmy.
 • Nabycie wiedzy na temat możliwości wdrażania programów poprawy jakości i efektywności w pracy służb HR
 • Nabycie umiejętności zaplanowania działania poprawy efektywności zespołów realizujących prace mało powtarzalne i przy zmieniającym się obciążeniu występujące często w pracy HR
 • Możliwość uzyskania konkretnych porad indywidualnych od prowadzącego

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów HR zaangażowani w tworzenie i wdrażanie nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi zarządzania pracownikami, którzy zajmują się procesami usługowymi, administracyjnymi i biurowymi oraz chcą zrozumieć, na czym polega istota koncepcji Lean Management w odniesieniu do procesów nieprodukcyjnych, aby móc je wdrożyć w swoich działach.

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie do Lean Management:

 • Co to jest Lean Management?
 • Co firma/dział może zyskać z wdrożenia Lean Management?
 • Główne przeszkody we wprowadzaniu Lean Management.
 • Przekonywanie innych, że Lean Management jest opłacalny.
 • Uczestnicy i interesariusze w działaniach Lean Management.
 • Dla kogo jest Lean Management – przejście z produkcji do środowiska biurowego.
 • Wyzwania dla Lean Management w środowisku administracyjnym.
 • Marnotrawstwo procesach usługowych i biurowych.
 • Czy można stosować tylko niektóre z narzędzi Lean Management?
 • Praca w symulowanym biurze – przebieg 1, tworzenie mapy strumienia wartości dla symulowanego procesu, analiza osiągniętych wyników.

 Poznanie narzędzi Lean, które możemy zastosować w dziale HR:

 • Podstawowe narzędzia Lean możliwe do zastosowania w pracy działu HR: metodologia rozwiązywania problemów, diagram Ishikawy, 5 Why, raport A3, budowanie systemu sugestii Kaizen, mapowanie procesu, mapowanie strumienia wartości, 5S, standaryzacja pracy, six sigma.
 • Metodologia pozwalająca określić ile osób jest wymaganych w poszczególnych zespołach przy obecnym lub spodziewanym popycie (wolumenie spraw).
 • „Celowane” działania doskonalące jakie opłaca się podjąć i o ile konkretnie dzięki nim wzrośnie produktywność zespołu.
 • Doskonalenie procesów mało powtarzalnych i przy zmiennym obciążeniu pracą, kiedy podstawowe metody mapowania procesów już nie wystarczają.

Stworzenie strategicznego planu zmian i wdrożenia filozofii Lean Manufacturing w swoim dziale:

 • Planowanie wdrażania Lean Management.
 • Jak można zmierzyć działania usprawniające?

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu szkolenia. W ciągu całego szkolenia prowadzony jest monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądane  umiejętności.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1850 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Lean management w działach HR" - 1850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.