Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 12-09-2024 13-09-2024
Online 13-11-2024 14-11-2024

Cel i program szkolenia

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie warsztatów uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez planowanie, budżetowanie, dochodzimy do oceny jego efektywności.

Cele szkolenia:

 • przeanalizowanie procesów związanych z rozwojem zawodowym pracowników, ujętych w polityce firmy oraz skonfrontowanie ich z innymi efektywnymi rozwiązaniami funkcjonującymi na rynku,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej oraz do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy,
 • rozwój kompetencji działu szkoleń.

Adresaci szkolenia on-line:    

Pracownicy działu szkoleń, osoby zajmujące się analizą potrzeb szkoleniowych, oceną efektywności szkoleń, zarządzaniem szkoleniami w firmie.

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Nauczą się badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy,
 • Nauczą się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń,
 • Przeanalizują procesy związane z rozwojem zawodowym pracowników, ujęte aktualnie w polityce firmy oraz skonfrontują je z innymi efektywnymi rozwiązaniami funkcjonującymi na rynku,
 • Otrzymają przykłady narzędzi stosowanych w procesie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, oraz w procesie badania efektywności szkoleń.

Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 8 osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Czym jest zarządzanie szkoleniami?:

 • Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji:
  • Plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji,
  • Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy,
  • Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa.
 • Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju.
 • Czynniki determinujące strategie rozwoju zasobów ludzkich.
 • Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami.

Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych:

 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji.
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego.
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników.
 • Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb.
 • Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego.
 • Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.

Dzień II

Planowanie i budżetowanie szkoleń:

 • Zasady konstruowania planu i budżetu szkoleń.
  • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe. Rodzaje kosztów.

Ocena i ewaluacja szkoleń:

 • Ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a.
 • Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach.
 • Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia.
 • Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń.

Procedury szkoleniowe – materiał dodatkowy:

 • Procedura zarządzania szkoleniami – dokument wzorcowy wraz z narzędziami – materiał dodatkowy.
 • Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych – materiał dodatkowy.

Informacje organizacyjne:
Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Proponowane szkolenie w wersji online prowadzone będzie metodą warsztatową wykorzystującą różnorodne aktywne metody szkoleniowe, wzbogacone symulacjami najistotniejszych sytuacji, z  którymi uczestnicy spotykają się lub mogą się spotkać w codziennej praktyce. Podejście angażujące w zrównoważony sposób zarówno sferę intelektualną, jak poziom emocji uczestników poprzez bezpośrednie ich doświadczanie w ramach szkolenia.
 • Warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu jest zapewnienie uczestnikom dostępu do kamery oraz mikrofonu. Trener rekomenduje przeprowadzenie szkolenia na platformie ZOOM.
 • W ramach warsztatów trener przygotuje dla uczestników praktyczne materiały szkoleniowe wraz z bibliografią tematu.
 • Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Szkolenie realizowane jest w wersji online.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1490 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • trenerka z takim doświadczeniem i łatwością dzielenia się informacjami to skarb
 • współpracujcie nadal z Adrianną. Świetna z Niej trenerka.
 • bardzo mile zaskoczyło mnie szkolenie on-line. byłam sceptyczna do takiej formy ale na tym szkoleniu kontakt z prowadzącą jak i współuczestnikami był taki jak na szkoleniu stacjonarnym. Super
 • wiedza i przygotowanie trenera
 • wszystko mi się podobało 🙂 Ada jest super!
 • świetna forma warsztatowa szkolenia, pozwala na zaangażowanie uczestników, integrację oraz lepsze zrozumienie i przyswojenie nabywanej wiedzy
 • na pewno świetny trener, z którym powinni Państwo utrzymać współpracę
 • prowadzenie szkoleń przez praktyków. Ada popierając teorie wiedza z praktyki, konkretnymi sytuacjami zyskała wiarygodność i od razu wiedziałam, ze wie o czym mówi. Super

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online" - 1490 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.