Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 18-06-2024 18-06-2024
Online 19-09-2024 19-09-2024
Online 20-11-2024 20-11-2024

Cel i program szkolenia

Poruszone zostaną zagadnienia w związku z planowanymi do wdrożenia rozwiązaniami z zakresu pracy zdalnej, negocjacji zakładowych źródeł pracy, w tym porozumień zbiorowych, przy udziale przedstawicieli pracowników. Omówione zostaną dotychczasowe praktyki związane z funkcjonowaniem znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych oraz planowane zmiany w ustawie o sporach zbiorowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami i praktykami w zakresie współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników.

Korzyści dla uczestników

Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno aktualne, jak i planowane regulacje w zakresie współdziałania pracodawcy z różnymi przedstawicielstwami pracowników.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, podmiotów publicznych, kadry zarządzającej, działów HR, a także pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA

Obowiązek współdziałania pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy:

 • podstawy dialogu społecznego,
 • konsultacje,
 • uzgodnienia.

Tryb powoływania przedstawicielstwa pracowników i zasady ich działania:

 • przedstawicieli pracowników jako instytucja nieuregulowana prawnie,
 • inne niż związki zawodowe przedstawicielstwa pracowników,
 • regulamin wyborów.

Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych:

 • podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
 • tworzenie związków zawodowych,
 • zakres działalności związków zawodowych na terenie zakładu pracy,
 • szczególna ochrona i uprawnienia działaczy związkowych,
 • obowiązki informacyjne zakładowych organizacji związkowych w stosunku do pracodawcy,
 • międzyzakładowa organizacja związkowa,
 • weryfikacja liczby członków zakładowej organizacji związkowej.

Zasady prowadzenia dialogu społecznego w firmie – doświadczenia z praktyki:

 • zakres informacji, jakie mogą żądać związki zawodowe,
 • skuteczne prowadzenie dialogu ze związkami zawodowymi,

Współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakresie tworzenia  wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy:

 • układy zbiorowe pracy,
 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • regulamin zwolnień grupowych.

Rola związków zawodowych przy wprowadzania procedur kontroli trzeźwości i środków odurzających pracowników, monitoringu, pracy zdalnej, regulacji z zakresu bhp, PPK, prowadzeniu działalności socjalnej.

Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy:

 • konsultacje wypowiedzeń umowy o pracę,
 • konsultacje nakładania kar porządkowych,
 • wymóg zgody na rozwiązanie stosunku pracy,
 • pogarszanie warunków pracy i płacy.

Zasady prowadzenia sporów zbiorowych, z uwzględnieniem projektowanych zmian:

 • wszczęcie sporu zbiorowego,
 • mediacja,
 • rokowania,
 • arbitraż,
 • strajk i inne formy pracowniczego protestu.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Prezentacja, dyskusja, zadania problemowe, case study, wykład.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 690 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy – online" - 690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.