Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 18-04-2024 19-04-2024
Kraków 24-06-2024 25-06-2024
Wrocław 17-10-2024 18-10-2024
Warszawa 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Model HR Biznes Partnera jest w wdrażany w wielu organizacjach jako odpowiedź na czas trudny dla biznesu, kiedy to menedżerowie jednostek biznesowych potrzebują wsparcia ze strony HR w realizacji strategii i operacyjnym działaniu, zwłaszcza w sytuacji świata VUCA i wielu zmian. Z drugiej strony występuje wiele nieporozumień i różnic co do rozumienia roli HR Biznes Partnera. Z tej przyczyny, że rola ta jest złożona i interdyscyplinarna, osoba w roli HRBP potrzebuje wzmacniać różnorodne kompetencje i stosować różne narzędzia w pracy z biznesem. To szkolenie dostarczy zarówno spojrzenia na rolę HRBP, jak i konkretnych narzędzi z różnych dziedzin.

Korzyści dla uczestników:

 • wypracowanie przez HB Biznes Partnerów swojego efektywnego modelu pracy,
 • pozyskanie szeregu narzędzi przydatnych na co dzień,
 • wzmocnienie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
 • uświadomienie, jak wdrażać model HRBP w organizacji,
 • zebranie sposobów, jak kształtować swój autorytet i partnerską relację.

Adresaci szkolenia:

Specjaliści ds. HR. HR Biznes Partnerzy. Osoby przygotowujące się do roli HR Biznes Partnera.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

Moduł I. Model HRBP:

 • oczekiwania biznesu wobec HR
 • rola HRBP w organizacji
 • różne sposoby organizacji modelu HRBP i CUW
 • najważniejsze kompetencje HR Biznes Partnera
 • zakres wsparcia ze strony HRBP
 • udział HRBP w różnych procesach HRowych
 • transformacja działu HR w kierunku HRBP

Moduł II. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako partnera strategicznego:

 • oczekiwania biznesu wobec HR
 • strategia w świecie VUCA – czy to jeszcze możliwe
 • strategiczna i operacyjna odpowiedź na świat VUCA
 • kluczowe analizy strategiczne i jak je wykorzystywać w obszarze HR
 • cele strategiczne i kluczowe mierniki KPI działań HRBP

Moduł III. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako animatora zmian:

 • kompetencja zarządzanie zmianą, a osobista elastyczność i łatwość wchodzenia w zmiany
 • etapy wprowadzania zmiany w organizacji
 • na co patrzy biznes i jak HRBP może poszerzać to spojrzenie
 • przygotowanie zamian nie tylko od strony biznesowej
 • psychologiczne mechanizmy przechodzenia ludzi przez zmiany
 • plan komunikacji zmiany
 • wsparcie HRBP w byciu agentem zmian oraz w komunikacji zmiany
 • przygotowywanie biznesu do komunikacji zmian

DZIEŃ II

Moduł IV. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako koordynatora projektów:

 • metodyki zarządzania projektami klasyczne i zwinne – kiedy, do jakich projektów
 • wyznaczanie celów i WBS
 • harmonogramowanie i planowanie złożonych przedsięwzięć
 • zwinny cykl PDCA
 • analiza ryzyk projektu
 • analiza interesariuszy projektu
 • mapa empatii

Moduł V. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako rzecznika pracowników:

 • 5 dysfunkcji zespołu, które mogą przeszkadzać pracy HRBP
 • fundament: budowanie zaufania
 • co buduje autorytet HR Biznes Partnera i zaufanie do niego
 • asertywność i stawianie granic – HRBP zwornik między organizacją a pracownikiem
 • etyka pracy HRBP

Moduł VI. Narzędzia komunikacyjne HR Biznes Partnera:

 • zarządzanie emocjami w biznesie – jak sobie radzić w przypadku silnych emocji (własnych i drugiej strony)
 • elementy stylu coachingowego w pracy HRBP
 • praca pytaniami w dialogu z potrzebującym człowiekiem
 • wychodzenie z impasu w komunikacji międzyludzkiej
 • rodzaje konfliktów i style zachowania w sytuacji konfliktowej
 • nastawienie na współpracę wygrany – wygrany

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

case study, dyskusje, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w podzespołach, symulacje, kwestionariusze, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1790 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji" - 1790 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.