Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 13-06-2024 14-06-2024
Warszawa 04-07-2024 05-07-2024
Wrocław 25-11-2024 26-11-2024
Warszawa 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

System szkoleniowy w firmie powinien spełniać trzy podstawowe role:

Pierwsza z nich dotyczy procesu kształtowania potencjału intelektualnego firmy, czyli ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry pracowniczej wszystkich szczebli. Działania w tym obszarze mają głównie na celu dokształcanie zatrudnionych pracowników i dopasowywanie ich kompetencji do przyjętych standardów stanowiskowych czy funkcjonalnych.

Drugą bezpośrednią funkcją systemu szkoleniowego jest rola ułatwiania i realizowania wprowadzanych w firmie zmian. Działania w tym obszarze – to, m.in., asocjacja nowo zatrudnionych pracowników, przekwalifikowanie pracowników realokowanych, a także dostarczanie nowej wiedzy i umiejętności koniecznych do utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczo-politycznym (wdrażanie nowych technologii, systemów, wprowadzanie nowych produktów itp.).

Trzecim obszarem, na który pośrednio wpływa system szkoleń, jest kwestia kultury organizacyjnej. Szkolenia kadry menedżerskiej wpływają na styl zarządzania przedsiębiorstwem, a sam fakt inwestowania w rozwój pracowników pozytywnie oddziałuje na ich motywację i zaangażowanie. System szkoleń powinien uwzględniać też programy integrowania personelu, propagowania wspólnych korzystnych dla zakładu postaw i wartości.   W ramach warsztatów proponujemy Państwu podejście angażujące w zrównoważony sposób zarówno sferę intelektualną, jak i wysoki poziom emocji pracowników poprzez bezpośrednie ich doświadczanie w ramach szkolenia, lub konsultacji.  

Cel szkolenia:

 • dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej,
 • wzmocnienie kompetencji w zakresie świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy,
 • przekazanie technik generowania nowych rozwiązań problemów firmy oraz budowania skłonności do elastycznego działania,
 • udoskonalenie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi,
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników,
 • poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami,
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy,
 • rozwój kompetencji działu szkoleń.

Korzyści dla uczestników

Dla uczestników:

 • Nauczą się badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy,
 • Poznają zasady planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie,
 • Przećwiczą zasady doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń,
 • Nauczą się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń,
 • Otrzymają procedurę szkoleniową oraz procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych jako materiał dodatkowy.

Dla firmy:

 • Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności.
 • Zyskanie narzędzi do oceny skuteczności polityki szkoleniowej.
 • Ograniczenie / optymalizacja kosztów programów rozwojowych.
 • Poprawa efektywności zarządzania ludźmi.
 • Ukierunkowanie pracowników na podniesienie jakości usług dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a w efekcie – wzmocnienie ich satysfakcji.
 •  Skuteczne wdrażanie zmian.
 •  Budowanie kultury organizacyjnej o dużym wskaźniku inteligencji emocjonalnej, kultury ciągłego podwyższania kwalifikacji przez pracowników.
 • Wyższa wydajność i zadowolenie personelu.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Czym jest zarządzanie szkoleniami?:

 • Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji.
 • Plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji.
 • Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy.
 • Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa.
 • Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju.
 • Czynniki determinujące strategie rozwoju zasobów ludzkich.
 • Umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie – rola strategiczna szkoleń.
 • Projektowanie działu szkoleń.
 • Zadania działu szkoleń.
 • Kompetencje menedżera ds. szkoleń – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań.
 • Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami.

Moduł 2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych:

 • Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania).
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji.
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego.
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników.
 • Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb.
 • Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego.
 • Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.

Moduł 3. Planowanie i budżetowanie szkoleń:

 • Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń.
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe.
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów.
 • Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów.
 • Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych.
 • Zatwierdzenie budżetu szkoleń.

Moduł 4. Realizacja projektów szkoleniowych:

 • Dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia).
 • Źródła poszukiwań firm szkoleniowych.
 • Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady).
 • Procedura doboru partnera szkoleniowego.
 • Szkolenia i ich rodzaje:
  • cykl uczenia się,
  • różnorodność typów szkoleń,
  • metody i formy szkoleń – czynniki decydujące o wyborze,
  • czym się kierować wybierając dany rodzaj szkoleń?
 • Harmonogram szkoleń:
  • liczba i dobór uczestników,
  • jak często szkolić?
  • kiedy szkolić?
 • Realizacja szkoleń:
  • informacje dla uczestników szkolenia,
  • hotel – arkusz kontrolny,
  • o czym należy pamiętać ?– ściągawka dla organizatora szkoleń.
 • Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy.

Moduł 5. Ocena i ewaluacja szkoleń:

 • Ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a.
 • Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach.
 • Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń.
 • Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia.
 • Błędy w ocenianiu.

Moduł 5. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania:

 • Procedura zarządzania szkoleniami – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami (m.in. Wniosek o udział firmy w opłacie za studia, Umowa o dofinansowanie studiów, Umowa o skierowanie na studia, Zestawienie okresów do przepracowania, Wniosek szkoleniowy, Rezygnacja ze szkolenia, Zapytanie ofertowe, Raport dot. wyboru zewnętrznego partnera szkoleniowego, Wniosek szkoleniowy – językowy, Raport z wykonania budżetu i planu szkoleń itd.)
 • Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych:
  • ogólne założenia programu,
  • wybór  trenerów,
  • szkolenie Train the trainers,
  • realizacja szkoleń przez trenerów wewnętrznych,
  • motywowanie trenerów,
  • ocena efektywności programu szkoleniowego oraz trenera,
  • zalety i zagrożenia związane z programem Trenerów Wewnętrznych,
  • koszty dotyczące efektywności całego programu.

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Przykładowe metody szkoleniowe

Tradycyjne / zwyczajowo stosowane:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku,
 • Symulacje i gry zespołowe,
 • Dyskusje moderowane.

Autorskie:

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1790 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Szkolenie oceniam dobrze – podobało mi się to, że trener ma doświadczenie jako Dyr. Personalny, podobała mi się energia i poczucie humoru, które nadawały dobre tempo na szkoleniu. Jednocześnie trenerka dobrze koncentrowała nas na temacie a co najważniejsze pracowała na ćwiczeniach i przypadkach z doświadczenia, co dawało mi do myślenia i mobilizowało do aktywności.
  Jestem zadowolona ze szkolenia.
  Efektywność będzie teraz już zależeć od tego, co uda mi się wdrożyć w mojej firmie, temat jest szeroki, więc będzie to wymagać czasu”

Eaton Automotive Systems

 • „Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia o którym Pan pisze jak również ze szkolenia z Ocen pracowniczych w którym uczestniczyłam w Warszawie. Trenerka była świetnie przygotowana, w sposób jasny i zrozumiały przedstawiała materiał.
  Zadania, które dostaliśmy do rozwiązania były bardzo ciekawe.
  Chętnie pojadę na jeszcze jedno szkolenie prowadzone przez Panią trener”

Schumacher Packaging

 • „Szkolenie bardzo wartościowe, cały zakres tematyczny został zrealizowany, dużo zadań praktycznych, case’ów, przykładów. Odnośnie Pani Adrianny to same pozytywy, potrafi w umiejętny sposób i poprzez swoją energię przekazać wiedzę.”

DCT Gdansk

 • „Warsztat był bardzo udany. Pani Ada zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Była fachowo przygotowana – jej wiedza jest bardzo szeroka, tak jak praktyka. Bardzo dobrze, że takie szkolenie prowadzi praktyk, który ma tak szeroką wiedzę o rynku. Pani Ada dawała wiele wskazówek, angażowała grupę, stworzyła bardzo pozytywna atmosferę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między uczestnikami. Kiedy trzeba, umiała zażartować, co również się liczy.”

KRAFT FOODS POLSKA

 • „Witam, jestem zadowolona ze sposobu prowadzenia szkolenia przez Panią Adriannę. Program szkolenia został w pełni zrealizowany, trener był dobrze przygotowany merytorycznie, zrozumiale i logicznie przekazywał wiedzę jak również podawał przykłady i dzielił się doświadczeniem.”

Nicols Poland

 • „Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane i prowadzone przez Panią Adriannę”

JM-TRONIC

 • „Szkolenie bardzo mi się podobało, pozwoliło popatrzyć mi na swoją pracę, w nieco innym świetle, dowiedziałam się również ciekawych rzeczy, które pozwolą mi usprawnić swoją pracę. Pani Trener to osoba bardzo otwarta, rzeczowa i przekonująca – prowadzenie szkolenia w sposób satysfakcjonujący i ciekawy”

Fabryka Okien DAKO

 • „Szkolenie bardzo mi się podobało. Pani Trener cały czas motywowała do aktywnego udziału w nim. Wiedza, którą przekazała na pewno umożliwi sprawne zarządzanie szkoleniami”

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie szkoleniami" - 1790 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.