• Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  System Okresowych Ocen Pracowniczych


  Terminy i miejsca szkoleń:
  • 28 – 29 sierpnia 2017 Sopot
  • 19 – 20 października 2017 Kraków
  • 14 – 15 grudnia 2017 Warszawa

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej.

 • Podstawą programu pierwszego dnia szkoleniowego jest wiedza z zakresu przygotowania SOOP z naciskiem na budowę samego narzędzia oceny i poprawne przeprowadzenie procesu oceny.
 • Przeprowadzeniu rozmowy oceniającej jest poświęcony drugi dzień szkoleniowy, który koncentruje się na zagadnieniu sposobów, kontekstu i zasad prowadzenia rozmów oceniających w ramach SOOP. Rozmowa oceniająca jest w programie ukazana jako kluczowy element odpowiadający za pełną realizację głównych celów każdego systemu ocen pracowniczych.
  CEL SZKOLENIA:  
 • przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu ocen okresowych;
 • zapoznanie z założeniami i celami oceny okresowej;
 • omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych;
 • zapoznanie z zasadami rozmów oceniających;
 • uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania;
 • zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które do tej pory nie zajmowały się systemami ocen, natomiast dziś stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierającychProgram szkolenia:

Istota oceny pracowniczej, czyli czym jest ocena pracowników w organizacji

 

Kiedy należy wprowadzać system ocen pracowników w organizacji

 

Etapy rozwoju systemu ocen pracowniczych

 

 • projektowanie systemu
 • wdrożenie systemu
 • ocena
 • ewaluacja oceny – wykorzystanie ocen

 

Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji

 

Podmiot i przedmiot oceny

Kryteria ocen – jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP

 

Metody i narzędzia oceny – jak dobrać optymalne narzędzie oceny, projektowanie formularza

 

Procedura oceniania

 

Ewaluacja oceny

 

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów Systemu Ocen Okresowych Pracowników

 

Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy oceniającej

 

Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena

 

Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej

 

 • komunikaty pozytywne i negatywne
 • małe i duże kwantyfikatory
 • język proaktywny i reaktywny
 • komunikaty typu „ty” i „ja”
 • komunikaty skrzyżowane
 • zwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą

 

Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej

 

Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika

 

Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching

 

Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej

 

Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy

 

Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej

 

Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen

 

Psychologiczne pułapki ocenianiaMetody szkoleniowe

 • miniwykład
 • omówienie
 • analiza przykładów
 • dyskusja
 • ćwiczenia


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Opinie uczestników

 • "Było to najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. prowadząca bardzo angażująca w temat, posiadająca szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, teoria poparta praktyką"
  Wincor Nixdorf

Formularz zapisu na szkolenie:

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©