Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 09-12-2019 10-12-2019
Kraków 13-01-2020 14-01-2020
Wrocław 24-02-2020 25-02-2020
Warszawa 23-04-2020 24-04-2020
Wrocław 04-06-2020 05-06-2020

Cel i program szkolenia

Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej.

 • Podstawą programu pierwszego dnia szkoleniowego jest wiedza z zakresu przygotowania SOOP z naciskiem na budowę samego narzędzia oceny i poprawne przeprowadzenie procesu oceny.
 • Przeprowadzeniu rozmowy oceniającej jest poświęcony drugi dzień szkoleniowy, który koncentruje się na zagadnieniu sposobów, kontekstu i zasad prowadzenia rozmów oceniających w ramach SOOP. Rozmowa oceniająca jest w programie ukazana jako kluczowy element odpowiadający za pełną realizację głównych celów każdego systemu ocen pracowniczych.

  CEL SZKOLENIA:

 • przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu ocen okresowych;
 • zapoznanie z założeniami i celami oceny okresowej;
 • omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych;
 • zapoznanie z zasadami rozmów oceniających;
 • uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania;
 • zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które do tej pory nie zajmowały się systemami ocen, natomiast dziś stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających

 

Program szkolenia:

 Istota oceny pracowniczej, czyli czym jest ocena pracowników w organizacji

Kiedy należy wprowadzać system ocen pracowników w organizacji

Etapy rozwoju systemu ocen pracowniczych

 • projektowanie systemu
 • wdrożenie systemu
 • ocena
 • ewaluacja oceny – wykorzystanie ocen

Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji

Podmiot i przedmiot oceny

Kryteria ocen – jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP

Metody i narzędzia oceny – jak dobrać optymalne narzędzie oceny, projektowanie formularza

Procedura oceniania

Ewaluacja oceny

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów Systemu Ocen Okresowych Pracowników

Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy oceniającej

Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena

Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej

 • komunikaty pozytywne i negatywne
 • małe i duże kwantyfikatory
 • język proaktywny i reaktywny
 • komunikaty typu „ty” i „ja”
 • komunikaty skrzyżowane
 • zwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą

Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej

Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika

Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching

Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej

Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy

Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej

Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen

Psychologiczne pułapki oceniania

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • miniwykład
 • omówienie
 • analiza przykładów
 • dyskusja
 • ćwiczenia

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 490 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

“Było to najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. prowadząca bardzo angażująca w temat, posiadająca szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, teoria poparta praktyką”

Wincor Nixdorf

Formularz zapisu na szkolenie:

"System Okresowych Ocen Pracowniczych" - 1490 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.