Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 25-10-2021 26-10-2021
Warszawa 16-12-2021 17-12-2021
Warszawa 23-05-2022 24-05-2022

Cel i program szkolenia

Assessment/Development Center to miarodajna i rzetelna metoda oceny kompetencji kandydatów lub pracowników. Jednak tego hasła wiele osób, a niekiedy również firmy świadczące tego typu usługi, używa mylnie, określając tą nazwą wydarzenia, które nie zapewniają korzyści, jakie płyną z dobrze przygotowanego Assessment lub Development Center. Obiektywnym punktem odniesienia są międzynarodowe wytyczne Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations. Dlatego istotne jest, aby je poznać i na nich opierać się w praktyce. Podczas szkolenia nie tylko poznają Państwo zasady prawidłowego AC/DC lecz również przetrenują podstawowe kompetencje asesorskie. Dowiedzą się Państwo także jakich błędów unikać w przygotowaniu i prowadzeniu procesu Assessment i Development.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie metodologii AC/DC;
 • zdobycie wiedzy o kluczowych elementach procesu AC/DC;
 • trening bazowych kompetencji asesorskich;
 • pozyskanie wiedzy o możliwych błędach, trudnościach i zakłóceniach obniżających walory metody AC/DC;
 • przygotowanie do nadzorowania procesów AC/DC w organizacji.

Uczestnicy:

Specjaliści ds. HR, HR Biznes Partnerzy, Liderzy działów HR, Rekruterzy. Osoby decyzyjne w zamawianiu usług zewnętrznych w zakresie AC/DC.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Charakterystyka i cele Assessment/Development Center:

 • czym jest, a czym nie jest metoda AC/DC;
 • charakterystyczne elementy procesu AC/DC;
 • w jakich sytuacjach metoda wnosi wartość dodaną w organizacji;
 • co w praktyce rynku usług HR jest nazywane metodą Assessment/Development Center a nią nie jest;
 • na co zwracać uwagę organizując lub zamawiając Assessment/Development Center.

Kompetencje – podstawa w procesach Assessment/Development Center:

 • czym są kompetencje;
 • typowe kompetencje w Assessment/Development Center;
 • jakich kompetencji nie da się zbadać metodą Assessment/Development Center;
 • model jakościowy kompetencji i jego zastosowanie w AC/DC;
 • model ilościowy kompetencji i jego zastosowanie w AC/DC;
 • wskaźniki behawioralne prawidłowej i nieprawidłowe;
 • przykłady modeli kompetencyjnych z różnych firm.

Zadania w sesjach AC/DC:

 • pula różnorodnych zadań indywidualnych i grupowych,
 • co czym badać – matryca kompetencje versus zadania – zasady tworzenia;
 • ściągawka – uniwersalna matryca;
 • zasady i tricki konstruowania podstawowych rodzajów zadań assessmentowych;
 • błędy w konstrukcji i wykorzystywaniu zadań.

Organizacja procesu:

 • najczęstsze błędy, bariery i nieporozumienia związane z procesem AC/DC;;
 • tworzenie harmonogramu sesji;
 • logistyka sesji;
 • zapewnianie sal i obsługi sesji.

Raporty:

 • raporty indywidualne i grupowe po Assessment Center;
 • raporty indywidualne i grupowe po Development Center;
 • przykłady różnych raportów;
 • język raportu.

Feedbacki po AC/DC:

 • różnice w feedbackach po Assessmencie i po Developmencie;
 • struktura rozmowy feedbackowej;
 • warunki skuteczności i przyjęcia feedbacku przez uczestnika.

Pozostałe kluczowe kompetencje asesora podczas sesji AC/DC:

 • obserwacja zachowań;
 • rejestracja zachowań;
 • klasyfikacja zachowań do wskaźników i kompetencji;
 • ocena kompetencji;
 • uzgadnianie ocen;
 • wnioskowanie na temat kandydatów i uczestników.

AC/DC w organizacji i co dalej:

 • możliwości wykorzystywania wyników AC/DC.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • praca warsztatowa;
 • case study;
 • symulacje;
 • dyskusje;
 • słuchowisko;
 • fragmenty filmów;
 • story telling – opowieści z praktyki asesora sesji AC/DC;
 • demonstracja rzeczywistych materiałów z sesji AC/DC.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 550 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC" - 1550 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.