Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 18-11-2024 19-11-2024

Cel i program szkolenia

Główne cele szkolenia:

 • zrozumienie zasad motywowania i angażowania pracowników
 • rozpoznawanie typów motywacyjnych wśród pracowników
 • kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej
 • uświadomienie roli emocji w pobudzaniu aktywności pracowników
 • wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w pracy działu

Korzyści dla uczestników:

 • opracowanie planu motywacyjnego
 • wzrost efektywności pracy własnej i współpracowników
 • poprawa relacji i atmosfery w dziale
 • rozwój umiejętności wzajemnego motywowania się
 • stymulowanie działań wychodzących poza zakres obowiązków pracowników
 • mobilizacja do aktywnych działań na rzecz zespołu i organizacji

Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza
 • liderzy
 • kandydaci na funkcje kierownicze
 • pracownicy działów personalnych

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

Wprowadzenie – specyfika motywowania pracowników:

 • Motywacja jako zasób energii
 • Akumulator jako metafora motywacji
 • Analogie działania
 • Typy preferencji energetycznych

Diagnoza preferencji motywacyjnych:

 • Budowanie własnego profilu motywacyjnego
 • Krótko, średnio i długoterminowe wyznaczniki motywacji
  • style funkcjonowania społecznego
  • motywacyjne DNA
  • kotwice kariery
 • Automotywacja w oparciu o profil motywacyjny
 • Eliminacja demotywatorów, złodziei czasu i rozpraszaczy

Prokrastynacja – odkładanie i zwlekanie:

 • Specyfika prokrastynacji
 • Rodzaje prokrastynacji i prokrastynatorów
 • Przyczyny odwlekania
 • Sposoby radzenia sobie

Analiza środowiska motywacyjnego:

 • Persona – charakterystyka pracownika
 • Identyfikacja motywacyjnego potencjału pracownika
 • Mapa empatii środowiska pracy
 • Podróż w pracy i przez pracę
 • Przerywanie negatywnego sprzężenia zwrotnego
 • Uruchamianie pozytywnego sprzężenia zwrotnego

DZIEŃ II

Zasób motywatorów pozytywnych i negatywnych:

 • Typy i siła motywatorów i demotywatorów – 4 wskaźniki pracownika
 • Typ  motywacyjny przełożonego
 • Plan motywacyjny krótko, średnio i długoterminowy
 • Budżet motywacyjny działu
 • Motywatory skuteczne, efektywne i sprawne

Motywowanie pokoleniowe:

 • Przyczyny różnic międzypokoleniowych
 • Motywowanie 1.0. – BB
 • Motywowanie 2.0. – X
 • Motywowanie 3.0. – Y
 • Motywowanie 4.0. – Z

Od motywacji do zaangażowania:

 • Przywiązanie do organizacji a zaangażowanie w pracę
 • Przywiązanie do organizacji i jego uwarunkowania
 • Zaangażowanie w pracę – znaczenie charakteru pracy
 • Piramida zaangażowania

Motywowanie członków zespołu – podejście zespołowe:

 • Motywacja finansowa i pozafinansowa
 • Nagrody indywidualne i zespołowe
 • Motywowanie przez lidera i współpracowników
 • Motywacyjna mapa zespołu – 4 wskaźniki zespołu
 • Motywatory zbiorowe – typ grupy

Podsumowanie – zasady skutecznego motywowania.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Grupowe kształcenie warsztatowe z dominacją form aktywnych (ćwiczenia, testy, analiza przypadków, gry i symulacje).
Zajęcia odbywają się w grupach do 12 osób.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.