Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Ustawa o Sygnalistach – do 17 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę (UE) o „sygnalistach”. Nowe przepisy, mające zachęcać do zgłaszania nadużyć, narzucą przedsiębiorcom szereg wymagań, których nie wypełnienie obarczone będzie m.in. ryzykiem wysokich sankcji finansowych. Celem szkolenia jest przybliżenie wymagań jakie stawia przed nami konieczność wdrożenia dyrektywy.

Korzyść dla uczestników:

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • będą świadomi roli sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa i doskonalenia procesów organizacji;
 • będą znali europejskie i polskie wymogi prawne w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, również w kontekście innych istotnych przepisów krajowych i europejskich (ochrona danych osobowych, ochrona know how);
 • poznają korzyści oraz ryzyka związane z wdrażaniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • będą świadomi wszystkich istotnych elementów procesu związanego z wdrażaniem, funkcjonowaniem oraz doskonaleniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • nauczą się tworzyć procedurę dotyczącą przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów odpowiadającą realiom danej organizacji.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

 

Program szkolenia

 

Informacje wstępne

 • Etap wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów
 • Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 • Zakres podmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 • Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur
 • Termin wdrożenia dyrektywy

Kim jest sygnalista

 • Definicja: sygnalisty, naruszenia, działań następczych, działań odwetowych itd.
 • Warunki objęcia ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty)

Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

 • Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.

Zgłoszenia zewnętrzne i działania następcze

 • Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Procedury na potrzeby zgłoszeń zewnętrznych i działań następczych. Ujawnienia publiczne
 • Kiedy osoba dokonująca ujawnienia publicznego zostaje objęta ochroną

Środki ochrony sygnalistów.

 • Zakaz działań odwetowych
 • Środki ochrony przed działaniami odwetowymi
 • Środki wsparcia
 • Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej

Sankcje

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

Wykład interaktywny, studium przypadku, dyskusja.

Cena udziału 1 osoby wynosi: 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce" - 690 zł/os

  Szybki kontakt