Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 21-10-2024 22-10-2024

Cel i program szkolenia

Wypalenie zawodowe nazywane jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Co charakteryzuje „syndrom BurnOut” i czy można mu zapobiec? Celem szkolenia nt. wypalenia zawodowego jest zapoznanie Uczestników z charakterystyką tego zjawiska oraz przekazanie wiedzy dotyczącej głównych przyczyn wypalenia, jego objawów i sposobów przeciwdziałania. Na tym szkoleniu chcemy nauczyć, jak samodzielnie się motywować, jak znajdować u siebie chęci i argumenty do pożądanych czynności czy zachowań.

Przy obecnym tempie życia, wyzwaniach zawodowych, ambicjach i tendencjach bagatelizowania zdrowia coraz więcej słyszymy o stresie. Stres coraz częściej staje się przyczyną chorób, niedyspozycji, problemów i dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. Zarządzający firmą zdają sobie sprawę, że długotrwale zestresowany pracownik nie jest wydajny, efektywny, ani odporny czy kreatywny. Dlatego nasze szkolenie zarządzania stresem zawiera techniki radzenia sobie ze stresem, splecionym z wypaleniem. Uczestnicy dowiedzą się, że stres jest nieodłączną częścią życia człowieka, jest naturalnym motywatorem i składnikiem działania – i nauczą się wykorzystywać go twórczo, nauczą się go modelować i wykorzystywać jego pozytywne aspekty, a także obniżać poziom bodźców destrukcyjnych. Poznają też na szkoleniu skuteczne techniki relaksu, odprężenia, a także sposoby zapobiegania skutkom stresu demobilizującego i chronicznego.

Cele szkolenia:

Celem nadrzędnym szkolenia z wypalenia zawodowego jest podniesienie kompetencji u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza uświadamianie postaw, poszerzanie wiedzy oraz trenowanie umiejętności.

 • Wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia u siebie i współpracowników
 • Umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost efektywności i skuteczności pracy
 • Uświadomienie uczestnikom zagadnień związanych z dwojakim obliczem stresu
 • Pokazanie uczestnikom korzyści z pracy ze stresem
 • Przekazanie narzędzi do samodzielnego znajdowania zasobnych stanów emocjonalnych
 • Pokazanie technik proaktywności
 • Umiejętność podnoszenia efektywności działań
 • Nauczenie pracowników prawidłowej interpretacji i identyfikowania przyczyn stresu
 • Zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów mimo warunków stresogennych lub stresujących
 • Umiejętność wspierania członków grupy najbardziej wrażliwych
 • Nauczenie pracowników metod relaksowania czynnego i biernego

Korzyści dla uczestników:

 • Uczestnicy nauczą się wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u swoich współpracowników,
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, poznają znaczenie zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia,
 • Uczestnicy poznają strategie interwencji kryzysowej,
 • Uczestnicy poznają sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności.

Uczestnicy nauczą się:

 • Umiejętności modelowania i niwelowania stresu
 • Prawidłowego rozpoznawania czynników stresogennych
 • Umiejętności prawidłowego reagowania – reagowanie proaktywnego
 • Technik relaksowania czynnego i biernego
 • Podnoszenia efektywności swoich działań
 • Umiejętnego stosowania narzędzi zapobiegających lub likwidujących skutki stresu w warunkach pracy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przełożonych zarządzających zespołem,
 • osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania,
 • pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego,
 • pracowników wypalonych zawodowo,
 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I – WYPALENIE, STRES I EMOCJE

Czym jest wypalenie zawodowe:

 • jak rozpoznać charakterystyczne objawy, aby nie pomylić wypalenia ze znużeniem, zmęczeniem czy frustracją
 • czy jestem podatny na wypalenie i czy ono mi grozi,
 • jakie są predyspozycje,
 • jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu lub radzenia sobie z początkowymi objawami

Psychologiczna natura stresu – rodzaje, fazy i objawy:

 • czym jest stres i po co nam jest potrzebny
 • jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres
 • rozpoznanie własnych stresorów
 • techniki pracy ze stresem
 • tworzenie własnej strategii antystresowej
 • tworzenie i utrzymywanie zasobnych stanów emocjonalnych

Kontrolowanie emocji:

 • czym są emocje i po co nam inteligencja emocjonalna
 • znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie uczuć
 • kto jest odpowiedzialny za moje emocje i co z tego wynika
 • sposoby radzenia sobie z emocjami

Motywacja – skuteczne techniki samo motywacji:

 • sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej,
 • efektywne sposoby na poszukiwanie wewnętrznego motywowania,
 • poznanie technik pomocnych w motywowaniu siebie,
 • priorytety – ćwiczenie rozpoznawania hierarchii wartości w celu motywowania,
 • własny styl wyjaśniania sukcesów i porażek,
 • wyobraźnia – wróg i przyjaciel motywacji.

MODUŁ II – JAK ZWIĘKSZAĆ SKUTECZNOŚĆ OSOBISTĄ I ZAWODOWĄ POPRZEZ WYBRANE NARZĘDZIA I TECHNIKI  (wybór i trenowanie w zależności od realnych potrzeb Uczestników szkolenia)

Przy każdym ww. zagadnieniu będziemy się dzielić wiedzą i jednocześnie potrenujemy, wykorzystując proste a skuteczne techniki, adekwatnie do realnej sytuacji Uczestników.

Możliwe do zastosowania, przydatne techniki ochrony przed skutkami stresu i wypalenia, a także techniki prewencyjne np:

 • Koło Życia
 • określanie celu metodą SMART
 • priorytety wg macierzy Eisenhowera
 • Analiza SWOT
 • techniki relaksu (techniki oddechowe, mentalne, ruchowe, społeczne, komunikacyjne, działania natychmiastowego oraz prewencyjnego)

MODUŁ III – ,,Koncert życzeń”:

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby i pytania Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • Ewaluacja szkolenia
 • Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • Wręczenie dyplomów

Rozkład godzinowy:
Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
Dzień drugi: 09:00 – 16:00

Szkolenie z wypalenia zawodowego prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych,
 • opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody,
 • praktyczne trenowanie poznanych technik,
 • wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań,
 • tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera,
 • zadania indywidualne wspomagane przez trener.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Jak uniknąć wypalenia w swojej pracy zawodowej, dzięki umiejętności zarządzania stresem oraz kontrolowania emocji" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.