Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 23-09-2024 24-09-2024
Kraków 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie z komunikacji w trudnych sytuacjach, które proponujemy jest skoncentrowane wokół podkreślenia i wzmocnienia największych atutów i kompetencji, jakie już posiadają Uczestnicy, wokół umacniania autorytetu oraz wspierania swobody, profesjonalizmu, dobrych relacji z pracownikami z jednoczesnym nastawieniem na osiągnięcie celu.

Trudność rozmów z którymi się spotykamy wynika z różnych aspektów. Z tego, w jaki sposób się komunikujemy;  z tego, czego rozmowy dotyczą; z kim się chcemy porozumieć; jakie mamy cele; jakie mamy wcześniejsze doświadczenia z konkretną osobą i/lub sytuacją; jakie odczuwamy aktualnie emocje; kto będzie ponosił skutki porozumienia lub jego braku.

Aby być skutecznym w prowadzeniu trudnych rozmów nie wystarczy chcieć – chociaż bez adekwatnej intencji zazwyczaj nie ma efektów. Nie wystarczy wiedzieć, jak to robić – choć bez wiedzy mamy ograniczone zasoby.

Nie wystarczy umieć – aczkolwiek brak umiejętności utrudnia dogadanie się.

Żeby prowadzić trudne rozmowy w sposób komfortowy dla każdej ze stron i osiągać przy tym założone cele nie tracąc zaufania i autorytetu trzeba mieć to wszystko, ale i więcej. Warto rozumieć zarówno rozmówcę jak i  siebie – swoje emocje, motywacje, przekonania, sposoby reakcji oraz znać własne ograniczenia i silne strony.

Choć trudne rozmowy są naszym udziałem niezależnie od wieku, stanowiska, doświadczeń to zazwyczaj nie wyciągamy z nich wniosków, zbyt rzadko robimy ewaluację.

Szkolenie rozwiązywania konfliktów, które Państwu przedstawiamy pokaże, jak korzystać z własnych i cudzych doświadczeń, jak wzmacniać techniki i sposoby efektywne a jak rugować zgubne.

Po naszym szkoleniu z komunikacji interpersonalnej Uczestnicy doprecyzują własne mocne strony, rozwiną wachlarz merytorycznych środków przekazu a także kompetencji społecznych wywierania wpływu z jednoczesnym utrzymaniem dobrej więzi ze współpracownikami. Jednocześnie uzyskają skuteczne techniki działania w dotychczasowych, trudnych dla siebie sytuacjach co przyczyni się do skrócenia czasu poszczególnych rozmów i spotkań, podniesie ich wartość merytoryczną, zwiększy proaktywność i efektywność w rozumieniu wartości synergii a zatem w osiąganiu wspólnych celów. W przestrzeni wywierania wpływu stawiamy na postawę win-win.

Mamy pewność, że możemy wzmocnić u zaangażowanych Uczestników motywację do działania, wybór adekwatnych narzędzi zarządzania emocjami, komunikacją i informacją w czasie zmiany, energię do efektywnego działania i kompetencje związane z osobistą i zespołową skutecznością.

Cele szkolenia

Celem nadrzędnym szkolenia jest podniesienie kompetencji skutecznej komunikacji u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza poszerzenie wiedzy, uświadamianie postaw oraz trenowanie umiejętności.

Celem warsztatów jest przekazanie Uczestnikom wiedzy na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań i komunikatów asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz osiągania celów Organizacji.

Zaangażowani Uczestnicy warsztatów dostrzegą szereg nowych możliwości komunikowania, osiągania celów, budowania dobrych relacji i zaufania jak również wpływania na poglądy i decyzje innych osób.

Zadbamy również o to, aby zaangażowani Uczestnicy wiedzieli jak i potrafili samodzielnie:

 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres i redukować nadmierne napięcie
 • przestać bać się inicjatywy, kreatywności i nowych narzędzi komunikowania
 • zrozumieć, jak emocje kształtują relacje z innymi i poprzez zrozumienie emocji wpływać na decyzje, samopoczucie i zachowanie współpracowników, podwładnych, Klientów oraz własne
 • w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość
 • budować wartościowe relacje, oparte na szczerości i zaufaniu
 • znajdować motywację do rozwoju, usprawnień, efektywności
 • przestać ze sobą i z innymi walczyć emocjonalnie na rzecz budowania porozumienia
 • budować fundamenty pod trwale pozytywne relacje z innymi ludźmi,

Cele szczegółowe szkolenia:

 • Nabycie umiejętności budowania jasnych, czytelnych komunikatów.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania komunikacji w sytuacjach trudnych.
 • Dostosowanie sposobów komunikacji (mailing, kontakt telefoniczny, spotkania zespołów) do danej sytuacji.
 • Kształtowanie atmosfery sprzyjającej skutecznej komunikacji.
 • Umiejętne zarządzania komunikacją i informacją.

Adresaci szkolenia:

Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem siebie i zwiększaniem swojej efektywności osobistej i zawodowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – KOMUNIKACJA, SZACUNEK, KONFLIKT – CZYLI WYRÓWNAMY POZIOM WIEDZY NA TEMAT POROZUMIEWANIA:

 • Komunikacja jako dążenie do po-rozumienia i jakie to przynosi korzyści
 • Jesteśmy tacy sami czy każdy jest inny – skutki akceptacji i przyznania innym prawa, by myśleć i mówić inaczej
 • Na co zwracać uwagę w komunikacji, aby dążyć do win-win
 • Zamiana problemu na rozwiązanie czyli osobista odpowiedzialność za efekt komunikacji – jakie skutki przynosi postawą, którą przyjmujemy i jak wpłynąć na własną i cudzą postawę
 • Sposoby budowania i podtrzymywania relacji między ludźmi – na czym polega „tajemnica” i jak ją stosować
 • Czy wiem, z jakim efektem chcę zakończyć – cel oraz intencja komunikatu i korzyści z uświadomionego celu

MODUŁ II – CO SPRAWIA, ŻE JESTEŚMY EFEKTYWNI I CZUJEMY SIĘ RAZEM DOBRZE (LUB NIE) – UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ I BUDOWANIA DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI OPARTYCH NA SZACUNKU I KONKRETACH:

 • Czy to ludzie są ,,trudni” czy trudna jest sytuacja i dlaczego tak się dzieje
 • Trudne sytuacje i konflikty – złote zasady komunikacji, która buduje porozumienie i zaufanie zamiast rujnować
 • Słucham, ale czy słyszę – magia usłyszenia
 • Techniki rozmowy oparte o wartości – w jakich sytuacjach są przydatne i jak to zrobić
 • Magia słów i zwrotów czyli co naprawdę słyszy Twój rozmówca a co chciałbyś, żeby usłyszał – słowa ,,zabójcy” i słowa ,,przyjaciele”
 • Bariery komunikacyjne – dlaczego nie warto decydować za innych?
 • Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili, by dzielili się tym, co ważne
 • Czym jest ,,racja” czyli wpływ różnej perspektywy na dany temat i sposoby komunikowania swojego stanowiska bez przekraczania granic innych osób
 • Opis faktów zewnętrznych i wewnętrznych kontra ocenianie i osądzanie
 • Stres, emocje i cały ten zgiełk – sposoby na opanowanie stresu oraz radzenie sobie z emocjami

MODUŁ III – JAK ZWIĘKSZAĆ SKUTECZNOŚĆ POROZUMIEWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH POPRZEZ WYBRANE NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE  (wybór i trenowanie w zależności od realnych potrzeb Uczestników szkolenia)

TRENING KOMPETENCJI

Przy każdym zagadnieniu będziemy się dzielić wiedzą i jednocześnie potrenujemy, aby w różnorodny sposób, wykorzystując proste techniki osiągać założone cele. Podczas szkolenia Uczestnicy będą zachęcani do trenowania ważniejszych sytuacji wymagających świadomej, asertywnej komunikacji, zgodnych ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami.

MODUŁ IIV – ,,Koncert życzeń”:

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby i pytania Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • Ewaluacja szkolenia
 • Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • Wręczenie dyplomów

Rozkład godzinowy:
Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
Dzień drugi: 09:00 – 16:00

Szkolenie z trudnych rozmów, sytuacji i konfliktów prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu oraz w oparciu o cykl Kolba i neurodydaktykę.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy Uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności, na skojarzenie ich z posiadaną już wiedzą i doświadczeniem. Każdy z Uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez Trenerkę
 • Zadania indywidualne wspomagane przez Trenerkę

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Witam, osobiście oceniam szkolenie na 6-stkę.”

UPM-Kymmene

 • „Szkolenie było super. Prowadzący posiadał dużą widzę teoretyczna jak i praktyczna co cenie sobie bardzo. More z czystym sumieniem zarekomendować prowadzącego oraz szkolenia organizowane przez wasza firmę. W skali 5/5 oceniam na 5/5”

Faurecia Wałbrzych

Formularz zapisu na szkolenie:

"Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.