Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 08-11-2024 08-11-2024
Online 16-12-2024 16-12-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia Studium Wykonalności w projektach inwestycyjnych, poznanie technik i metod konstruowania analizy kosztów i korzyści, poznanie aktualnych technik tworzenia Studium wykonalności w świetle najnowszych wytycznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu: Uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia Studium Wykonalności w projektach inwestycyjnych.

Szkolenie adresowane do pracowników administracji publicznej oraz innych zainteresowanych Funduszami Europejskimi dla sektora publicznego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zasady przygotowania studium wykonalności:

 • Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności
 • Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
 • Podstawy prawne tworzenia studium wykonalności

Struktura studium wykonalności:

 • Cele projektu
 • Analiza wykonalności i analiza opcji
 • Wykonalność techniczno-technologiczna
 • Założenia do analizy ekonomiczno-finansowej projektów inwestycyjnych:
  • Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu
  • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu
  • Podstawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów
 • Analiza finansowa projektów:
  • Założenia do analizy finansowej
  • Budowanie projekcji przepływów pieniężnych
  • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu
  • Wskaźniki FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K
  • Analiza trwałości finansowej projektu
 • Analiza ekonomiczna projektów:
  • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu
  • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych, gospodarczych i środowiskowych
  • Analiza kosztów i korzyści
  • szacowanie wskaźników ENPV i ERR oraz B/C projektu
  • Analiza efektywności kosztowej
 • Analiza ryzyka projektu:
  • Analiza wrażliwości
  • Analiza ryzyka

Podsumowanie szkolenia:

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studiów wykonalności
 • Wnioski uczestników szkolenia

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 850 zł + 23% VAT

Jednostki budżetowe finansujące udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 – online" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.