Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cele warsztatu:

 • Poznanie różnorodnych rozwiązań ważnych dla efektywności i skuteczności pracy w zespole rozproszonym
 • Wymiana dobrych praktyk – wnoszonych przez trenera oraz z praktyki uczestników
 • Skonsultowanie z trenerem i pozostałymi osobami trudności w pracy z zespołem rozproszonym
 • Wybór i podjęcie decyzji przez uczestników, które metody zamierzają wdrożyć w specyfice swojej firmy
 • Zainspirowanie się do doskonalenia komunikacji i motywowania w organizacji rozproszonej

Korzyści:

 • pozyskanie narzędzi służących budowaniu zespołu i podtrzymywaniu jego motywacji
 • pogłębienie umiejętności monitorowania zarówno pozytywnych, jak i niekonstruktywnych zjawisk
 • zespołowych
 • zwiększenie świadomości ról zespołowych i możliwości ich wykorzystywania w pracy zespołu
 • zyskanie metod pomocnych w zwiększeniu efektywności zebrań i spotkań zespołu
 • pozyskanie metod pracy zespołowej
 • poznanie potencjalnych źródeł konfliktów w zespole i metod ich rozwiązywania

 

Adresaci szkolenia:

Dla menedżerów zarządzających zespołami, w których co najmniej część podwładnych pracuje w innej lokalizacji, hybrydowo lub zdalnie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I  PRACA W ORGANIZACJI ROZPROSZONEJ:

 • Analiza szans i zagrożeń z perspektywy szefa oraz z perspektywy pracownika.
 • Podobieństwa i różnice spojrzenia różnych interesariuszy na pracę w zespole rozproszonym.
 • Studium doświadczeń czynników spadku i wzrostu zaangażowania w pracę w organizacji rozproszonej.
 • Jak uzyskać dyscyplinę pracy nie mogąc obserwować pracowników?

Moduł II  KSZTAŁT TYGODNIA:

 • Narzędzia nadawania rytmu pracy i kontroli zadań w ujęciu tygodniowym.
 • Zaplanowanie codziennych i cotygodniowych rutynowych interakcji w zespole rozproszonymi: cel, częstotliwość, czas trwania, zakres, medium.
 • Sposoby wprowadzania nowych zwyczajów i zmotywowania ludzi do aktywnego udziału w interakcjach (spotkaniach zespołu i 1 na 1).

Moduł III  BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE ROZPROSZONYM:

 • Sens i funkcja budowania relacji.
 • Jak budować relacje z osobami zamkniętymi w sobie?
 • Jak budować zgrany zespół, gdy ludzie się nie widują?

Moduł IV  PRZEPŁYW I KONTROLA ZADAŃ:

 • Co, komu i jak delegować?
 • Określanie priorytetów.
 • Oszacowanie pracochłonności – metody ułatwiające trafność estymacji.

Moduł V  MODEROWANIE SPOTKAŃ ZDALNYCH:

 • Jak sprawić, aby nie spotkania nie były stratą czasu?
 • Rola moderatora: kontraktowanie spotkania, agenda, udzielanie głosu, odbieranie głosu, sporządzanie i rozsyłanie notatki.
 • Interweniowanie w przypadku braku koncentracji na przebiegu spotkania.
 • Weryfikacja postępu – spotkania monitorujące i podsumowujące – jak nadać wartość tzw. statusom?

Moduł VI  PLAN WDROŻENIOWY:

 • Osobiste plany wdrożeniowe i podsumowanie dobrych praktyk.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

Grupowe kształcenie warsztatowe z dominacją form aktywnych (ćwiczenia, testy, analiza przypadków, gry i symulacje).

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 950 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zarządzanie zespołem rozproszonym – online" - 950 zł/os

  Szybki kontakt