Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 11-06-2024 12-06-2024
Warszawa 26-08-2024 27-08-2024
Gdańsk 10-10-2024 11-10-2024
Warszawa 21-11-2024 22-11-2024
Warszawa 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Podstawowym celem szkolenia z komunikacji interpersonalnej jest dostarczenie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się. Zwłaszcza w tych sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz efektywnej współpracy między ludźmi.

Znaczną część warsztatu zajmować będą aktywności tworzące pozytywny klimat sprzyjający komunikacji nastawionej na wzajemne rozumienie, akceptowanie odmienności i chęć współpracy.

W czasie dwudniowego szkolenia prowadzonego metodą warsztatową Uczestnicy otrzymają kompleksową porcję wiedzy z zakresu szeroko rozumianej  komunikacji  i jednocześnie – co szczególnie ważne – osobiście każdą partię materiału przetrenują, przećwiczą, zastosują w wewnętrznej interakcji i przyswoją ją na poziomie własnych doświadczeń. Szkolenie ma charakter „wiedzowo – narzędziowy”, gdyż w jego efekcie uczestnicy zostaną poinformowani o teorii (dowiedzą się ,,CO i DLACZEGO”) i wyposażeni w praktyczne narzędzia komunikacyjne (zrozumieją i zastosują, ,,JAK”), które natychmiast będą w stanie wykorzystywać.

Znajomość stylów komunikacyjnych i typów temperamentu (według nowoczesnych metod), świadome używanie aktywnego słuchania oraz asertywności, elementy wywierania wpływu na ludzi – to w obecnych czasach niezbędne umiejętności, szczególnie podczas kontaktów z Klientami oraz członkami własnego zespołu. Uczestnicy warsztatów dostrzegą szereg nowych możliwości komunikowania, osiągania celów, budowania dobrych relacji i zaufania, jak również wpływania na poglądy i decyzje innych osób.

Po naszym szkoleniu komunikacji Uczestnicy doprecyzują własne mocne strony, rozwiną wachlarz merytorycznych środków przekazu, a także kompetencji społecznych wywierania wpływu z jednoczesnym utrzymaniem dobrej więzi z odbiorcami. Jednocześnie uzyskają skuteczne techniki działania w dotychczasowych, trudnych dla siebie sytuacjach, co przyczyni się do skrócenia czasu poszczególnych spotkań, podniesie ich wartość merytoryczną, zwiększy swobodę i efektywność w osiąganiu wspólnych celów. W przestrzeni wywierania wpływu stawiamy na postawę win-win.

CELE SZKOLENIA

Celem nadrzędnym szkolenia z komunikacji interpersonalnej jest podniesienie kompetencji porozumiewania u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza uświadamianie postaw, poszerzanie wiedzy oraz trenowanie umiejętności.

 • Wzrost świadomości nt. znaczenia komunikowania w efektywności, oszczędności czasu i energii, zarządzaniu emocjami i relacjami.
 • Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej.
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z odmiennymi typami osobowości.
 • Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej.
 • Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych.
 • Uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy, i umiejętności z zakresu zarządzania procesem komunikacji.
 • Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z porozumiewaniem.

Korzyści:

 • Zdobycie informacji na temat własnych uwarunkowań wspierających i utrudniających skuteczną komunikację.
 • Kreowanie wśród Uczestników kultury otwartej, szczerej i konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.
 • Zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych.
 • Zdobycie umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych, potrzeb, celów.
 • Poprawa atmosfery pracy w zespole..

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki.
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników.
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy.

MODUŁ I  – WSZYSCY UMIEMY MÓWIĆ, ZATEM DLACZEGO CZASAMI RUJNUJEMY ZAMIAST BUDOWAĆ – CZYLI KRÓTKI WSTĘP WYRÓWNUJĄCY POZIOM WIEDZY O KOMUNIKACJI, POROZUMIENIU, KONFLIKCIE I ODMIENNOSCI:

 • Czym naprawdę jest komunikacja i dlaczego warto ją trenować?
 • Wartość nastawienia, czyli jak przygotować się do rozmowy.
 • Waga i znajomość celu rozmowy oraz intencja komunikatu.
 • W jaki sposób łamać stereotypy – pozytywne nastawienie.
 • Sympatia czy szacunek – sposoby budowania i podtrzymywania szacunku/sympatii między ludźmi.
 • Zamiana problemu na rozwiązanie – osobista odpowiedzialność za efekt komunikacji.

MODUŁ II  – SPOSOBY BUDOWANIA I PODTRZYMYWANIA RELACJI MIĘDZY LUDŹMI – NA CZYM POLEGA „TAJEMNICA” I JAK JĄ STOSOWAĆ

TEMPERAMENTY MOICH KLIENTÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, BLISKICH:

 • Podstawowe tendencje i style myślenia – poznaj Choleryka, Melancholika, Sangwinika i Flegmatyka (Czerwonego, Niebieskiego, Żółtego i Zielonego)
 • Czego potrzebują od otoczenia?
 • Jak się z nimi obchodzić?
 • Jakie mają obawy?
 • Jak postrzegają innych?

JAKA KOMUNIKACJA BUDUJE WSPÓŁPRACĘ?:

 • Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować?
 • Sklasyfikowanie własnych klientów wewnętrznych i zewnętrznych według znaków rozpoznawczych.
 • Komunikacja z poszczególnymi typami temperamentów.
 • Najczęstsze przyczyny konfliktów.
 • Relacje poszczególnych typów temperamentów z innymi osobowościami.

W JAKI SPOSÓB SIĘ KOMUNIKUJEMY?:

 • Umiejętności komunikacyjne uczestników szkolenia – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
 • Bariery komunikacyjne – dlaczego nie warto decydować za innych?
 • Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili.

PRZEKAZYWANIE KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ JAKO METODY BUDOWANIA WSPÓŁPRACY W ZESPOLE I POZA NIM:

 • Jaką funkcję pełni informacja zwrotna?
 • Czy informacja zwrotna jest dla nadawcy czy dla odbiorcy?
 • Twórcze i efektywne formułowanie informacji zwrotnej, która buduje, a nie rani.

MODUŁ III – ,,Koncert życzeń”

Odpowiedzi na indywidualne potrzeby i pytania Uczestników.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • Ewaluacja szkolenia.
 • Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią.
 • Wręczenie dyplomów.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień: 09:00 – 16:00

Szkolenie z komunikacji jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy.
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole.
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole.
 • Testy autodiagnostyczne – wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników).
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
 • Ćwiczenia team-building umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • komunikacja, przekaz, spokojne prowadzenie, prawo wyboru,
 • szkolenie było super,
 • z Iloną wszystko zawsze jest doskonałe,
 • szkolenie super, poszerza horyzonty i sposób patrzenia na innych, komunikowania się, polecam.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.