Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Katowice 22-01-2024 23-01-2024
Wrocław 16-04-2024 17-04-2024
Warszawa 20-05-2024 21-05-2024
Gdańsk 11-06-2024 12-06-2024

Cel i program szkolenia

Podstawowym celem warsztatu jest zatem dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi.  Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz firmy ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami. Znaczną część warsztatu zajmować będą aktywności tworzące pozytywny klimat sprzyjający komunikacji nastawionej na współpracę.

Cel szkolenia:

 • Wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą.
 • Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę w zespole
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej.
 • Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej
 • Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych
 • Uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesu kierowania zespołem
 • Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z procesem kierowania podwładnymi – aspekt komunikacyjny

Korzyści dla uczestników:

 • Autodiagnoza. Zdobycie informacji na temat własnych uwarunkowań wspierających i utrudniających skuteczną komunikację.
 • Kreowanie wśród Uczestników kultury otwartej komunikacji interpersonalnej
 • Zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych
 • Zdobycie umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych
 • Poprawa atmosfery pracy w zespole

Adresaci szkolenia

Warsztat jest adresowany zarówno do członków zespołów pracowniczych, jak i do menadżerów zarządzających zespołami.

Program szkolenia

CO SPRAWIA, ŻE CZUJEMY SIĘ RAZEM DOBRZE?:

 • Cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
 • W jaki sposób łamać stereotypy – pozytywne nastawienie
 • Sposoby budowania i podtrzymywania sympatii między ludźmi

W JAKI SPOSÓB SIĘ KOMUNIKUJEMY?:

 • Umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
 • Bariery komunikacyjne – dlaczego nie warto decydować za innych?
 • Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili

PRZYCZYNY BRAKU WSPÓŁPRACY:

 • Przyczyny strukturalne (wynikające z sytuacji współzależności)
 • Bariery komunikacyjne współpracy (bariery negocjacyjne)
 • Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy
 • Jak zmieniać „ich” nastawienie?
 • Jak opanować swoje emocje?
 • Jak przekształcać „ich” stanowisko?
 • Jak zwiększać „ich” satysfakcję?
 • Jak radzić sobie z „ich” poczuciem siły?

PRZEKAZYWANIE KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ JAKO METODY BUDOWANIA WSPÓŁPRACY W ZESPOLE I POZA NIM:

 • Jaką funkcję pełni informacja zwrotna?
 • Czy informacja zwrotna jest dla nadawcy czy dla odbiorcy?
 • Formułowanie informacji zwrotnej

JAK KOMUNIKACJA BUDUJE WSPÓŁPRACĘ?:

 • Efekt komunikacji – jak rozpoznać wspólne cele?
 • Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować?

JAKA PEŁNIE ROLĘ W ZEPOLE I JAKIE MA TO ZNACZENIE DLA WSPÓŁPRACY:

 • Jaką rolę pełnie w zespole
 • Jakie zadania wykonuję najlepiej

EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KOMUNIKACJI:

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samokontrola w procesie komunikacji

CZYM JEST KOMUNIKACJA MENADŻERSKA? OBSZARY, CELE I MODELE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ:

 • Funkcje i formy komunikacji menedżera.
 • Zidentyfikowanie czynników obniżających jakość komunikacji w różnych obszarach.

INTEGRACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenia z komunikacji z Effect Group

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń. Na naszych spotkaniach uczyło się już wiele tysięcy osób z różnych branż. Współpracujemy z trenerami najlepszymi w swojej branży, którzy w przystępny sposób dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami czy spostrzeżeniami. Niezależnie od ilości godzin spędzonych na sali wykładowej, do swoich obowiązków za każdym razem podchodzimy tak, jak za pierwszym razem — rzetelnie, uczciwie oraz profesjonalnie.

Wierzymy, że nauka to przede wszystkim praktyka — ćwiczenia z doświadczonym nauczycielem. Dlatego, prócz doświadczonego trenera, starannie dobieramy liczebność grupy, aby każdy z uczestników czuł się swobodnie. Miał szansę na zabranie głosu, zadanie pytania, czy dokładne powtórzenie materiału. Po każdym szkoleniu organizujemy kontrolę jakości — do tego służy ankieta satysfakcji wypełniana przez uczestników. Dzięki temu mamy dostęp do opinii o naszych kursach z pierwszej ręki, przez co możemy ciągle się rozwijać. Doskonalić sposoby ćwiczeń, dostosowywać poziom merytoryki czy pracować nad lepszą organizacją samych spotkań. Dołącz do szkolenia z komunikacji, a my gwarantujemy doskonały poziom merytoryczny, praktyczną wiedzę i dobrą atmosferę. Zapisz się już dziś!

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 •  Ćwiczenia team-building umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Witam, szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zagadnienia z zakresu komunikacji zostały poparte wieloma przykładami i interaktywnymi warsztatami, aktywizującymi uczestników. Pani Joanna nawiązała bardzo dobry kontakt z grupą, co niewątpliwie wpłynęło na nasze zadowolenie! Z pełną odpowiedzialnością będę polecać szkolenie moim współpracownikom”

Enviro-Chemia Polska

 • „Szkolenie poprowadzone bardzo profesjonalnie, pani Joanna dysponuje ogromną wiedzą i szeroką gamą przykładów prostych, z życia wziętych, które dodatkowo obrazują daną sytuację. Poza tym odczułam, że jest to osoba bardzo miła, ciepła i sympatyczna, dla której żadne pytanie nie może pozostać bez odpowiedzi. Dzięki szkoleniu spojrzałam na moją pracę z innej perspektywy, dzięki czemu mam nadzieję, że komunikacja wewnątrz firmy, a także z klientami będzie bardziej otwarta, co przełoży się na moją satysfakcję zawodową.
  Pozdrawiam serdecznie Panią Joannę, żywiąc nadzieję, że kiedyś spotkamy się jeszcze na szkoleniu z mediacji.”

ABC Data

 • „Z mojego punktu widzenia – szkolenie przeprowadzone rzetelnie – prowadząca zna temat i umie przekazać wiedzę. Jeśli chodzi o lokalizację szkolenia to naprawdę super – bliskość dworca jest bardzo dużym atutem”

Coca-Cola HBC Polska

 • „Na szkoleniu została nam rozdana ankieta którą rzetelnie wypełniłam:)
  Mogę dodać że chętnie polecę innym Panią Joannę jako doskonałego trenera z zakresu komunikacji.”

Sherpa International Force

Formularz zapisu na szkolenie:

"Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.