Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 14-05-2024 15-05-2024
Warszawa 06-06-2024 07-06-2024
Warszawa 26-08-2024 27-08-2024

Cel i program szkolenia

Niezależnie, czy urodziłeś się jako ,,lew sceniczny” i prezentacje przychodzą Ci łatwo, czy też nie widzisz u siebie kompetencji prelegenta – nasze szkolenie wystąpień publicznych jest dla Ciebie.

Każdy z nas ma jakieś doświadczenia w rozmowach i prezentacjach – czy to w szkole, będąc wywołanym przed klasą do tablicy; czy wśród przyjaciół, opowiadając wrażenia z urlopu; czy też w pracy, począwszy od rozmowy rekrutacyjnej, poprzez spotkania działu czy rozmowy oceniające. Zestaw cech i umiejętności skutecznego prelegenta jest zestawem dość prostym, stosunkowo łatwo go zrozumieć i opanować, aby wiedzieć ,,co”, ,,jak” i ,,dlaczego”. Oczywiście, potem warto praktykować, praktykować i jeszcze raz praktykować – gdyż to praktyka czyni mistrza.

Warsztaty, które prowadzimy są skoncentrowane wokół podkreślenia i wzmocnienia największych atutów, jakie posiadają Uczestnicy (nawet, jeśli ich na razie nie dostrzegają), wokół umacniania autorytetu oraz wspierania swobody, profesjonalizmu i dobrych relacji z odbiorcami.

Po naszym szkoleniu z autoprezentacji i wystąpień publicznych Uczestnicy doprecyzują własne mocne strony, rozwiną wachlarz merytorycznych i technicznych środków przekazu, a także kompetencji społecznych w nawiązywaniu i utrzymaniu dobrej więzi z odbiorcami. Jednocześnie uzyskają skuteczne techniki osiągania celów i działania w dotychczasowych, trudnych dla siebie sytuacjach, co przyczyni się do oszczędzania czasu i emocji, podniesie wartość merytoryczną prezentacji i negocjacji, zwiększy swobodę i profesjonalizm Pracownika.

CELE SZKOLENIA

Celem nadrzędnym szkolenia wystąpień publicznych jest podniesienie kompetencji u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza uświadamianie postaw, poszerzanie wiedzy oraz trenowanie umiejętności.

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę i narzędzia pozwalające m.in. na:

 • budowanie fundamentów pod trwale pozytywne relacje z innymi ludźmi
 • wspieranie tworzenia pozytywnego wizerunku własnego, działu, Firmy
 • stosowanie precyzyjnego i celowego komunikowania
 • wypracowanie modeli zachowań sprzyjających sukcesom
 • podniesienie efektywności podejmowanych działań w obszarze przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych
 • uświadomienie Uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych obszarów wystąpień publicznych
 • nabycie umiejętności stosowania adekwatnych i skutecznych taktyk, i strategii
 • osiąganie założonych celów biznesowych
 • osiąganie korzyści dla Firmy z zachowaniem etyki
 • tworzenie i wprowadzanie w życie nowatorskich rozwiązań komunikacyjnych,
 • skuteczne wpływanie na postawy, potrzeby i decyzje innych ludzi, przy jednoczesnym dopasowaniu i utrzymaniu pozytywnego kontaktu
 • wzmocnienie auto motywacji do ciągłego trenowania i poszerzania kompetencji

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • zdobycie swobody, skuteczności i profesjonalizmu w wystąpieniach publicznych
 • wzrost efektywności przekazywanych treści w wystąpieniach publicznych
 • nabycie umiejętności skutecznego prezentowania siebie, własnej firmy lub ofert usługowo- produktowych
 • rozwinięcie potencjałów dobrego mówcy
 • nabycie umiejętności panowania nad emocjami i tremą
 • wzrost umiejętności wzbudzania zainteresowania audytorium i uzyskania dobrego kontaktu z grupą
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • poprawa wizerunku firmy na rynku i wśród kontrahentów

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

PREZENTER:

 • Zestaw pożądanych oraz zgubnych cech u prezentera – w pracy grupowej doprecyzujemy elementy przydatne, korzystne oraz niewskazane
 • Nastawienie, przekonania, obraz siebie – jaki mają wpływ na efekt prezentacji i jak to wykorzystać
 • Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron – Uczestnicy stworzą własną listę do późniejszej analizy, na podstawie autoanalizy lub informacji zwrotnej od grupy
 • Jak cię widzą tak cię piszą – jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie oraz składowe profesjonalnego wizerunku

TREŚĆ PREZENTACJI:

 • Czy znam i właściwie określam cele swojego wystąpienia – wpływ uświadomionego celu na jego realizację
 • Tworzenie projektu wystąpienia – w tym metody planowania kolejności modułów, klarowności i atrakcyjności przekazu
 • Co jeszcze rozwinąć w doborze właściwych materiałów, organizacji spotkania, planowania czasu – wnioski z dotychczasowych sukcesów, porażek oraz wzmacnianie elastyczności
 • Poznaj swoich odbiorców – sztuka doboru właściwych metod odpowiednio do odbiorców, ich poziomu wiedzy, zaangażowania, deklarowanego czasu oraz celów
 • Projektowanie różnych form prezentacji w oparciu o osobiste potrzeby, wytyczne i preferencje

FORMA WYSTĄPIENIA:

 • Waga komunikacji niewerbalnej w wystąpieniach publicznych – podstawowe zasady wspierające autorytet prelegenta
 • najważniejsze elementy mowy ciała odbiorców, na które koniecznie warto zwracać uwagę
 • Sposoby wywołania zainteresowania, zaufania i współpracy odbiorców

UCZESTNICY SPOTKAŃ – TRUDNE PRZYPADKI:

 • Badanie potrzeb odbiorców – jego celowość, sposoby i wnioski z tych informacji
 • Techniki rozpoczęcia prezentacji oraz praca z energią grupy – jak uzyskać i utrzymać efekt zainteresowania i wartości, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć
 • Sposoby budowania własnego autorytetu – jak autorytet redukuje trudne sytuacje
 • Trudne sytuacje –  wnioski z dotychczasowych sukcesów i porażek oraz repertuar konstruktywnych zachowań
 • Metody i techniki reagowania na trudne zachowania słuchaczy – to, co buduje i to, co rujnuje relacje

EMOCJE PREZENTERA – WRÓG CZY PRZYJACIEL:

 • Strach, trema, obawa i inne destrukcyjne emocje – proste, a skuteczne sposoby rozładowywania napięcia przed wystąpieniem oraz zarządzania emocjami podczas prezentacji

Podczas szkolenia Uczestnicy będą zachęcani do zaprezentowania przed grupą krótkiego wystąpienia, aby wdrażać praktyczne wskazówki, wykorzystywać przyswajaną wiedzę, trenować nowe umiejętności. Taki warsztat wystąpienia publicznego może zawierać:

 • prezentację przed pozostałymi Uczestnikami, z opcją nagrania na własną kamerę,
 • przychylną analizę wystąpienia i feedback od grupy i Trenerki
 • bieżącą korektę wystąpienia
 • wytyczne do pracy na przyszłość

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • ewaluacja szkolenia
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • wręczenie dyplomów

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Rozkład godzinowy:
Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
Dzień drugi: 09:00 – 16:00

Szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie gier, ćwiczeń i warsztatów) dla całej grupy uczestników i podgrup. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy przyswojone umiejętności w warunkach symulujących środowisko pracy.

Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji w poprawianiu efektywności kontaktów z klientem i efektów spotkań sprzedażowych. Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności: wykład, dyskusja, wspólna analiza przypadków, praca grupowa, gry i ćwiczenia.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – trening profesjonalnej autoprezentacji, prezentacji produktowej, sprzedażowej, rozmów z klientami i pracownikami" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.