Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 04-07-2024 05-07-2024
Wrocław 15-10-2024 16-10-2024
Kraków 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Kreatywność i twórcze myślenie odnosi się do każdej dziedziny zawodowej i każdego działu w firmie, bo jest to przede wszystkim poszukiwanie we wszelkich działaniach – adekwatnych, skuteczniejszych, szybszych rozwiązań. Uczestnicy szkolenia z kreatywności przekonują się, że każdy może ćwiczyć swój umysł w poszukiwaniu nowych ścieżek realizacji, w tworzeniu lepszych rozwiązań, skuteczniejszych działań. Szkolenie pomaga w szybszym podejmowaniu decyzji, w unikaniu pułapek myślowych, w znajdowaniu nowych odpowiedzi na stare problemy.

Szkolenie kreatywności i innowacyjności jest przydatne dla każdego. Zarówno dla osób przekonanych o własnej kreatywności, jak i tych, którzy sądzą, że nie mają tego talentu.

Na naszym szkoleniu z kreatywności skupimy się na poszerzaniu kompetencji. Oznacza to wgląd we własne postawy i przekonania, pogłębianie i inspirowanie do ciągłego poszerzania wiedzy oraz trenowanie znanych i nowych technik. Częstym ograniczeniem w rozwoju innowacyjności jest przekonanie, że kreatywność jest cechą wrodzoną i nie mamy wpływu na jej występowanie. Szkolenie z innowacyjności i kreatywności obali ten mit, dając uczestnikom inspirację, wiedzę, narzędzia i techniki do stałego poszerzania pomysłowości, a także efektywności.

Zapraszamy na szkolenie osoby zainteresowane rozwojem umiejętności twórczego oraz efektywnego definiowania i rozwiązywania problemów, a także poznaniem technik i narzędzi kreatywnego myślenia w różnorodnych celach i procesach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie w nowy sposób ze starymi problemami oraz co możesz zrobić, by rozwiązać nowy problem, lub efektywniej wykorzystywać sytuacje stwarzające możliwości, to nasze szkolenie jest dla Ciebie. Mając poszerzony zasób narzędzi, motywacji oraz możliwości zmniejszasz poziom stresu pojawiającego się często wraz z nieplanowanymi trudnościami, a opanowany stres wyzwala większy potencjał do skorzystania z posiadanych kompetencji i wiedzy. Zainspirujemy Cię do częstszego pytania ,,jak to zrobić” zamiast ,,czy to możliwe”.

CELE SZKOLENIA:

Celem nadrzędnym szkolenia kreatywności jest podniesienie kompetencji u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza uświadamianie postaw, poszerzanie wiedzy oraz trenowanie umiejętności.

 • Uświadomienie Uczestnikom wiedzy dotyczącej inteligencji kreatywnej
 • Pokazanie Uczestnikom korzyści ze zmiany ograniczających przekonań
 • Przekazanie narzędzi do samodzielnego rozwijania myślenia wielokierunkowego
 • Wskazanie sposobów unikania pułapek myślowych i szablonowego działania
 • Podniesienie efektywności i skuteczności działania – oszczędności czasu, energii, zasobów
 • Umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań, adekwatnych do konkretnych wyzwań
 • Zainspirowanie do myślenia, „jak to zrobić” zamiast, „czy to możliwe”
 • Szybsze podejmowanie lepszych decyzji
 • Wskazanie, jak dostrzegać szanse w problemach
 • Poznanie zasad rządzących kreatywnością i przekucie ich w zachowania wspierające kreatywność
 • Obniżenie poziomu stresu i generowanych trudności na rzecz optymalnych rozwiązań

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – KAŻDY JEST KREATYWNY CHOĆ NIE KAŻDY O TYM WIE – CZYLI KRÓTKI WSTĘP WYRÓWNUJĄCY POZIOM WIEDZY O KREATYWNOŚCI:

 • Twórczość, kreatywność i innowacyjność – czym jest, skąd pochodzi
 • Gdzie szukać źródeł naszej kreatywności i jak ją poszerzać
 • Rozgrzewka twórcza – element niezbędny przed każdą sesją generowania pomysłów
 • Wszyscy jesteśmy kreatywni choć nie każdy tego chce lub o tym wie – budowanie pozytywnej  motywacji do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań
 • ,,Tak, ale” vs. ,,Tak, i” oraz ,,Czy się da” vs. ,,Jak to zrobić?”

MODUŁ II  – KREATYWNOŚĆ JAKO SPOSÓB NA EFEKTYWNOŚĆ:

 • Przeszkody w twórczym myśleniu, działaniu, ocenianiu problemów kontra twórcze sposoby na dostrzeganie trudności jako wyzwań.
 • Etapy kreatywnych rozwiązań – żeby ,,nie wylać dziecka z kąpielą” warto wiedzieć co najpierw, a co później
 • Definiowanie wyzwania – w jaki sposób formułować problem, aby zachęcał nasz mózg do generowania najlepszych rozwiązań – nauka praktycznych narzędzi do generowania pomysłów i idei
 • Czy wiesz, czego naprawdę potrzebujesz – różnica między problemem a potrzebą i problemem a objawem
 • Żeby mieć dobry pomysł, trzeba mieć dużo pomysłów (mieć z czego wybrać)
 • Myśl rękami – kreatywność jest nie tylko w głowie
 • Kreatywność jest bardzo głodna – jak generować i utrzymać wysoki poziom energii
 • Poprawiaj, modyfikuj, zmieniaj – czasem ,,pierwsze koty za płoty” czyli wszystko ewoluuje

MODUŁ II – JAK ZWIĘKSZAĆ SKUTECZNOŚĆ KREATYWNYCH DZIAŁAŃ POPRZEZ WYBRANE NARZĘDZIA, SPOSOBY I TECHNIKI  (wybór i trenowanie w zależności od realnych potrzeb Uczestników szkolenia)

Myślenie out of the box – praca koncepcyjna oraz ćwiczenia wybranych technik twórczego myślenia w realnych problemach Uczestników szkolenia:

 • Skuteczne techniki do wykorzystania (np.: diagram Ishikawy, 6 kapeluszy, metoda Disney’a, jak-dlaczego, mapa przeszkód, łańcuch poziomów, lot ptaka, burza mózgów, fantazjowanie, cudzy punkt widzenia, metafora, SCAMPER, pytania kruszące lub inne)

MODUŁ III – ,,Koncert życzeń”:

Odpowiedzi na indywidualne potrzeby i pytania Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • Ewaluacja szkolenia
 • Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • Wręczenie dyplomów

Rozkład godzinowy:
Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
Dzień drugi: 09:00 – 16:00

Szkolenie z kreatywności prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych,
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody,
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik,
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji, zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań,
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera,
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Bardzo dobre opinie uczestników, będziemy kierowali na nie naszych pracowników, ale mile widziany Rabat :-)”

Pratt & Whitney

 • „Bardzo chętnie podzielę się moją opinią na temat szkolenia.Ogólnie szkolenie bardzo fajne, jestem całkowicie zadowolony. Prowadząca: sympatyczna, komunikatywna, bardzo pomocna, posiada bardzo dużą wiedzę z tematu szkolenia i nie tylko, ciekawie prowadzi szkolenie,
  Szkolenie: ciekawe materiały, dużo ćwiczeń, spora ilość metod, zmusza do aktywności (pozytywnie), bardzo dobra lokalizacja, dobry termin, bardzo dobre wyżywienie.”

Pratt & Whitney

 • „1. Szkolenie w mojej opinii było ciekawe, w miłej inspirującej atmosferze. Przeprowadzone profesjonalnie z dużą liczba praktycznych ćwiczeń.
  2. Szkolenie przeprowadzone przez Panią Ilonę oceniam bardzo dobrze. Na szkoleniu zostało przekazanych wiele cennych informacji, które na pewno przydadzą mi się w pracy zawodowej i życiu.”

GEFCO Polska

Formularz zapisu na szkolenie:

"Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.