Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 15-11-2024 15-11-2024

Cel i program szkolenia

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce ze zjawiskiem korupcji i wszelkiego rodzaju nadużyciami w sektorze publicznym. W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Państwa z nowymi standardami, wymogami prawnymi i zaleceniami w tym zakresie.

Korzyści dla uczestników

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed procederem prania korupcji, łapownictwa i sprzedajności oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie tworzenia systemu zapobiegania nadużyciom i wdrożenia procedury wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z korupcją i etyką.

PROGRAM SZKOLENIA

Jak wykazać staranność w walce z korupcją?

Najnowsze standardy antykorupcyjne – wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.

Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.

Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji:

 • Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny
 • Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści
 • Płatna protekcja – handel wpływami
 • Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju
 • Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce
 • Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.

Założenia polityki antykorupcyjnej.

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów.

Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:

 • Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji
 • Ocena ryzyka korupcyjnego
 • Elementy procedury – polityka prezentowa i rejestry korzyści
 • Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych
 • Misja służby publicznej i budowanie jej etosu
 • Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu
 • Kompetencje i zadania pracowników
 • Monitorowanie i ocena zgodności.
 • Promowanie prawidłowych postaw zgodnie z kodeksem etyki i budowanie świadomości – szkolenia
 • Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje
 • Instytucjonalna kontrola wewnętrzna
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO
 • Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy

Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników:

 • Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji
 • Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać – wytyczne CBA.
 • Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych – Informowanie przełożonych o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego
 • Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych
 • Zawiadamianie organów ścigania
 • Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie, ochrona współpracowników

Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami.

Podnoszenie świadomości etycznej i kwalifikacji pracowników:

 • Czym jest etyka w pracy urzędnika? Etyka zawodowa. Znaczenie szerokie i wąskie
 • Etyka a przepisy prawne – wzorzec normatywny a wzorzec etyczny
 • Jak utrzymać etykę w urzędzie na odpowiednio wysokim poziomie?
 • Kodeks etyki – szansa czy zagrożenie dla urzędu
 • Praca urzędnika jako praca wymagająca stosowania zasad. etyki zawodowej
 • Zalety etyki zawodowej w administracji publicznej
 • Motywowanie pracowników, spotkania i dyskusje, rola przełożonego i instytucji
 • Infrastruktura etyczna w urzędzie

Cel i instrumenty etyki zawodowej:

 • Wartości, prawa i obowiązki
 • Normy moralne (narzędzie rozstrzygania sporów)
 • Wzajemne stosunki między ludźmi
 • Powszechna moralność

Zasady etyczne, którymi powinien kierować się urzędnik:

 • Służebna rola pracy urzędnika
 • Obowiązki urzędnika wobec państwa, społeczeństwa i urzędu. Postawa urzędnika a stosunek do państwa
 • Omówienie kanonu cech tworzących profesjonalnego urzędnika
 • Konflikt jako sytuacja etycznie wymagająca. Przykłady sytuacji konfliktowych – jak często prosto rozładować konflikt
 • Jak nas widzą? Jakich urzędników ocenia się jako posiadających wysokie walory etyczne na podstawie współczesnych badań.
 • „Na początek postawmy krzesła” – duże korzyści z prostych gestów
 • Słowa mają wielką moc – przykłady praktycznych sformułowań ( „potrzebuję” zamiast „musisz”, sformułowania blokujące i generalizowanie jako nasz wróg „bo wy zawsze”…)
 • Obszary, w których szczególnie ważna jest etyka – pranie pieniędzy, korupcja, ochrona sygnalistów jako etyczne wyzwania.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 750 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Formularz zapisu na szkolenie:

"Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej" - 750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.