Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 13-06-2024 14-06-2024
Warszawa 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

W dzisiejszych czasach utrzymanie klientów staje się równie istotne, co pozyskiwanie nowych. Badania marketingowe jednoznacznie wskazują, że utrzymanie klienta trudnego jest bardziej opłacalne niż zdobywanie nowych, a większość strat klienta wynika z niedostatecznej obsługi, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji. Doskonała, profesjonalna obsługa klienta staje się sztuką, a utrzymanie wysokich standardów wymaga specjalistycznych umiejętności i skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Cele szkolenia:

 • Skuteczne rozpoznawanie typów klientów w różnych kontekstach, zarówno bezpośrednich, jak i telefoniczno-mailowych.
 • Dostarczenie aktualnych narzędzi do efektywnej komunikacji w firmie, z klientami trudnymi.
 • Wzmacnianie proaktywności pracowników jako kluczowego elementu obsługi klienta.
 • Przekazanie aktualnych wzorców obsługi klienta dostosowanych do współczesnych oczekiwań.
 • Nauka efektywnego prowadzenia rozmów telefonicznych i bezpośrednich w sposób profesjonalny.
 • Wypracowanie modeli zachowań mających na celu zapobieganie konfliktom i niedomówieniom.

Korzyści dla uczestników:

 • Systematyzacja wiedzy na temat różnych rodzajów klientów, oparta na najnowszych badaniach socjologicznych.
 • Opanowanie umiejętności obsługi klienta roszczeniowego.
 • Zrozumienie indywidualnego wpływu na pozytywny wizerunek firmy.
 • Podniesienie kompetencji z budowania długotrwałych relacji z klientami
 • Posiadanie cech profesjonalnej obsługi klienta we współczesnych czasach, w każdym kanale komunikacji.

Uczestnicy zdobędą umiejętności:

 • Profesjonalnej obsługi klienta w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, obejmującej różne kanały komunikacji.
 • Rozpoznawania różnych typów klientów i dostosowywania reakcji do ich potrzeb.
 • Skutecznego reagowania na specyficzne wymagania klientów.
 • Umiejętności słuchania i wykorzystywania efektu informacji zwrotnej.

Adresaci szkolenia:

 • Pracowników kontaktujących się z klientami osobiście i telefonicznie – dział obsługi klienta, dział sprzedaży, dział reklamacji i inne.
 • Pracowników przyjmujących reklamacje, zastrzeżenia, zwroty.
 • Pracowników pierwszego kontaktu – sekretariat, recepcja, sklep, magazyn.
 • Przełożonych, zarządzających zespołem.
 • Nowych pracowników, absolwentów, konsultantów, handlowców i doradców.
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

PROGRAM SZKOLENIA

Kluczowe aspekty komunikacji z klientem

 • Techniki komunikacji w obsłudze klienta:
  • Skuteczna komunikacja interpersonalna: Nowoczesne podejścia i sprawdzone strategie.
  • Komunikacja online: Wypracowanie standardów adekwatnych do współczesnych oczekiwań.
  • Eliminacja błędów w każdym kanale komunikacji, Małe zmiany, wielkie efekty.
  • Aktualna i profesjonalna obsługa klienta: Diagnoza oczekiwań klienta i strategie spełnienia tych oczekiwań.
 • Doskonałość w komunikacji w firmie:
  • Bariery komunikacyjne: Zapobieganie i eliminacja, aby osiągnąć efektywność.
  • Zasady aktywnego słuchania: Korzyści i metody zrozumienia klienta.
  • Proste techniki komunikacyjne: Parafraza, kalibracja i inne, podnoszące skuteczność komunikacji.

Reklamacje, Obiekcje i Zastrzeżenia – Rozwiązania, Nie Problemy

 • Zarządzanie Reklamacjami w Obsłudze Klienta:
  • Różne perspektywy reklamacji: Klienta, pracownika i firmy – Analiza i zrozumienie.
  • Trudny klient – profesjonalna obsługa w komunikacji interpersonalnej
  • Skuteczne postępowanie w reklamacji: Uniwersalna metoda 6 kroków do kontrolowania procesu.
  • Konstrukcja języka korzyści: Mówienie właściwych słów dla osiągnięcia wspólnego celu.

Radzenie Sobie ze Stresem w Obsłudze Klienta

 • Zrozumienie i Empatia w Komunikacji:
  • Stres i emocje: Zagospodarowanie potencjału dla obopólnej korzyści.
  • Tonowanie destrukcyjnych emocji klientów: Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
  • Zapanowanie nad własnymi emocjami i stresem: Skuteczne strategie samoregulacji.

Szkolenie kończy się praktycznymi case study, ćwiczeniami i wymianą doświadczeń, pozostawiając uczestnikom solidne podstawy do doskonalenia obsługi klienta w dynamicznym środowisku biznesowym.

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień:       09:00 – 16:00

Szkolenie z obsługi klienta prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy są stymulowani i aktywizowani do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych,
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody,
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik,
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań,
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera,
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • sympatyczna prowadząca, ciekawy temat, bardzo profesjonalnie omówiony,
 • chyba nic – bardzo fajne było to, że była mała grupa, w której można było pracować,
 • bezpośredniość i otwartość prowadzącej,
 • małe grupy, różny przekrój wiekowy (co skutkuje różnymi perspektywami),
 • kontakt z osobami uczestniczącymi w szkoleniu był na wysokim poziomie,
 • ciekawym rozwiązaniem byłby feedback z notatką ze szkolenia.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Efektywna obsługa trudnego klienta – wyzwania i strategie" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.