Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 17-06-2024 17-06-2024
Online 23-09-2024 23-09-2024
Online 18-11-2024 18-11-2024

Cel i program szkolenia

Organy administracji rządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki związane z poprawnym wdrożeniem i wykonywanie przepisów ustawy nastręczają pracownikom tych jednostek wiele problemów. Dlatego oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać jednostka współpracująca na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Korzyści:

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Adresaci:

Członkowie organów administracji rządowej i samorządowej, pracownicy państwowych jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom, inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

PROGRAM SZKOLENIA

Informacja wprowadzające:

 • Dlaczego organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 • Schemat rodzimego systemu AML/CFT
 • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
 • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
 • Obszary działalności związane z administracją rządową w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej – komunikaty GIIF

Organ administracji rządowej i państwowa jednostka organizacyjna jako jednostka współpracująca:

 • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
 • Przepisy ustawy dotyczące roli jednostek współpracujących – omówienie
 • Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
 • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom

Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje:

 • Obowiązek prawny posiadania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • Przyjęcie instrukcji po wejściu w życie nowej ustawy – wymogi zasad techniki prawodawczej
 • Elementy składowe instrukcji
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
 • Osoby odpowiedzialne w organizacji – dobre praktyki
 • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
 • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
 • Realizacja zobowiązań – zasady gromadzenia i przekazywania informacji
 • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania – przykłady
 • Rejestr powiadomień
 • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 750 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Obowiązki organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych jako jednostek współpracujących w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi, praktyczne wdrożenie przepisów ustawy – instrukcja na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML)" - 750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.