Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 01-07-2024 02-07-2024
Kraków 19-09-2024 20-09-2024
Wrocław 17-10-2024 18-10-2024
Poznań 07-11-2024 08-11-2024
Zakopane 05-12-2024 06-12-2024
Warszawa 09-12-2024 10-12-2024

Cel i program szkolenia

Tempo obecnego życia i realizowania planów czy wyzwań zawodowych oraz osobistych powoduje, że wiele osób nie radzi sobie z organizacją swoich obowiązków. Nader często słyszymy ,,nie mam czasu” ,,jestem już spóźniony” ,,nie wyrobię się z tym zadaniem” ,,odłożę to na później” ,,to miałem zrobić na wczoraj”. Czy można temu zaradzić? Efektywne zarządzanie sobą w czasie to w dużej mierze umiejętności nawykowe, co oznacza, że można je zrozumieć i trenować na szkoleniu z organizacji pracy. A potem – mając motywację i zaangażowanie – w czasie kilku tygodni doprowadzić do przydatnej normy.

Na naszym szkoleniu zarządzania sobą w czasie Uczestnicy pogłębią wiedzę oraz zdobędą proste i skuteczne techniki organizacji zadań, określania priorytetów, tworzenia planów, realizacji zamierzeń w zaplanowanym czasie. A po szkoleniu okaże się, że Uczestnicy mają zapas czasu, zdążają z obowiązkami, powierzone zadania wykonują efektywniej, niż do tej pory. To z kolei przełoży się na zadowolenie osobiste, obniżenie poziomu stresu i lepsze relacje zawodowe i osobiste.

Cele szkolenia

Celem nadrzędnym szkolenia zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy jest podniesienie kompetencji efektywności u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza uświadamianie postaw, poszerzanie wiedzy oraz trenowanie umiejętności.

 • Uświadomienie Uczestnikom wiedzy dotyczącej sposobów na efektywność zamiast aktywności
 • Pokazanie Uczestnikom korzyści ze świadomego zarządzania własnymi nawykami
 • Przekazanie i zainspirowanie do skuteczniejszego korzystania z prostych, wymiernych narzędzi do zwiększania efektywności
 • Wykształcenie u Uczestników umiejętności automotywacyjnych i chęci ciągłego rozwoju
 • Wdrożenie sposobów oszczędności czasu i energii oraz radzenia sobie ze stresem

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań,
 • Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków,
 • Przełożonych, zarządzających zespołem,
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą,
 • Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań,
 • Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących terminów,
 • Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele,
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – PRZEKONANIA, WIEDZA I UMIĘJĘTNOŚCI BAZOWE – CZYLI WYRÓWNUJEMY POZIOM WIEDZY I DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM

Czas i organizacja – czym jest „czas” i czym tak naprawdę zarządzamy:

 • Grupowe zdefiniowanie pojęcia ,,czas” i zakresu wpływu na zarządzanie
 • Uświadomienie przestrzeni/obszarów, którymi naprawdę zarządzamy

Stres i koncentracja a osobista efektywność:

 • Czym naprawdę jest stres i jak radzić sobie z emocjami – czy 30 sekund może wpłynąć na 90 minut? Proste i skuteczne techniki obniżania stresu destrukcyjnego, a zwiększania poziomu energii
 • Podstawa mojej skuteczności osobistej – jak naładować baterie, żeby dobrze funkcjonować w oparciu o wzajemny wpływ ciało-umysł-emocje, czyli higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje i jak odpoczywa nasz umysł tudzież jak to wykorzystać

Magia nawyków i praktyczne ich wdrożenie oraz zastosowanie:

 • Automatyczny pilot czyli rola nawyków – uświadomienie, czym są nawyki i jaka jest ich skuteczność lub zgubność w organizacji pracy
 • Zdiagnozowanie przydatnych i szkodliwych nawyków w dotychczasowym zarządzaniu zadaniami – wpływ schematów na rzeczywistość i efektywność
 • Warsztat wspierający tworzenie efektywnych nawyków lub zamiany dotychczasowych
 • Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

Błahe liczne i kluczowe nieliczne, czyli jak mniej pracować, a więcej osiągać:

 • Wyjaśnienie związku zasady Pareto z efektywnością zadań
 • Omówienie przykładów działania zasady Pareto w codziennym życiu
 • Nauka samodzielnego znajdowania przestrzeni życiowych wymagających zastosowania zasady Pareto i tworzenie planów naprawczych czyli moja inwestycja w wyniki pracy

MODUŁ II – JAK ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ I KONTROLĘ NAD WYDARZENIAMI POPRZEZ WYBRANE NARZĘDZIA EFEKTYWNOŚCI  (wybór i trenowanie technik w zależności od realnych potrzeb Uczestników szkolenia)

Pożeracze/złodziej/dystraktory czasu:

 • Pożeracze, złodzieje i rozpraszacze, na które mam wpływ – czym są, jak je wykrywać i eliminować
 • Podział na tzw. złodziei jawnych i ukrytych
 • Diagnoza własnych złodziei
 • Poszukiwanie i trenowanie konkretnych sposobów na eliminację wybranych pożeraczy
 • Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

Prokrastynacja i tzw. „otwarte pętle”:

 • Nawykowa prokrastynacja czyli odkładanie zadań – czym skutkuje i dlaczego męczy oraz jak nie odkładać zadań
 • Zdefiniowanie pojęcia ,,odkładanie” oraz powodów, okoliczności i zakresu odkładanych zadań
 • Uświadomienie zgubnych skutków odkładania na rzecz innych rozwiązań
 • Indywidualne zdiagnozowanie własnych ,,otwartych pętli” jedno- i wielozadaniowych
 • Nauka zamiany ,,otwartych pętli” na zdefiniowane, celowe czynności – wybrane techniki

Skuteczne wytyczanie celów:

 • Ustalenie zasadności określania i definiowania celów
 • Wyjaśnienie zasad określania celu metodą SMART i warunków podnoszących skuteczność w określaniu i realizacji celów
 • Samodzielne/grupowe zapisywanie celu metodą SMART

Planowanie czyli kontrola nad wydarzeniami:

 • Ustalenie zasadności i warunków tworzenia planów
 • Sprawdzanie zgodności wybranego planu z określonym celem – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo
 • Nauka planowania na arkuszach– wybrane techniki (np. Pytania i odpowiedzi, Strategia Vonneguta, Wykres Gantta, ALPEN)

Priorytety zadań – zadania ważne versus pilne:

 • Określenie celowości priorytetyzowania w osobistej/zespołowej efektywności
 • Wyjaśnienie macierzy Eisenhowera – jak prawidłowo ustalać priorytety zadań, jak oddzielać zadania ważne i pilne od nieważnych i niepilnych
 • Nauka priorytetyzowania na przykładach wstecznych i planowanych

Multitasking czy sekwencyjność – które taktyki realizacji obowiązków okazują się skuteczne

MODUŁ III – ,,Koncert życzeń”

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby i pytania Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • Ewaluacja szkolenia
 • Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • Wręczenie dyplomów

Rozkład godzinowy:
Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
Dzień drugi: 09:00 – 16:00

Szkolenie zarządzanie sobą w czasie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy Uczestników, podgrup i indywidualnych.

Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z Uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych,
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody,
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik,
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji, i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań,
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera,
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Bardzo dobre szkolenie pozytywne, czas spędzony był naprawdę efektywnie wykorzystany. Było tak jak ma być a na kilku już miękkich szkoleniach byłem polecam”

Grana

 • „Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony”

BorgWarner Poland

 • „Szkolenie było bardzo dobre. Dość trafnie pokazuje jak niezorganizowany jest nasz czas pracy, jak dużo 'pożeraczy czasu’ wpływa brak naszej wydajności oraz uczy, w jaki sposób pracować nad własną asertywnością. Wskazówki oraz rady ze szkolenia skutecznie mogą wpłynąć na poprawę organizacji pracy oraz lepsze zarządzanie swoim czasem pracy jak również czasem pracy podwładnych.
  Panią Ilonę również oceniam bardzo dobrze, zarówno w kwestii merytorycznej, jak też osobowościowej. Przeprowadziła z nami bardzo dużo zadań praktycznych i zdradziła wiele tajników pracy umysłu (półkul mózgowych), co jest bardzo cenne z punktu widzenia naszego życia codziennego.
  Jedyny mankament szkolenia – zbyt mała sala na taką liczbę osób.”

Asseco Poland

 • „bardzo fajne szkolenie. Pani Ilona perfekcyjnie je przeprowadziła. Jestem bardzo zadowolona i na pewno w firmie będę polecać to szkolenie”

E.Wedel

 • „Bardzo dobre szkolenie. Dobrze prowadzone i odpowiednio wyważone od strony merytorycznej i praktycznej”

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.