Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 26-02-2024 27-02-2024
Warszawa 22-04-2024 23-04-2024
Gdańsk 10-06-2024 11-06-2024
Kraków 26-09-2024 27-09-2024
Wrocław 25-11-2024 26-11-2024
Warszawa 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Dobrze funkcjonujący zespół to organizm, który zapewnia realizację wyników działu / departamentu. Szkolenie da możliwość spojrzenia na swój zespół jako na całość oraz zaczerpnięcia inspiracji, wskazówek i narzędzi, aby budować zespół działający efektywnie, oparty na zaufaniu, otwartości i wzajemnie się motywujący.

Korzyści:

 • pozyskanie narzędzi służących budowaniu zespołu i podtrzymywaniu jego motywacji
 • pogłębienie umiejętności monitorowania zarówno pozytywnych, jak i niekonstruktywnych zjawisk zespołowych
 • zwiększenie świadomości ról zespołowych i możliwości ich wykorzystywania w pracy zespołu
 • zyskanie metod pomocnych w zwiększeniu efektywności zebrań i spotkań zespołu
 • pozyskanie metod pracy zespołowej
 • poznanie potencjalnych źródeł konfliktów w zespole i metod ich rozwiązywania

 Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza
 • menadżerowie
 • liderzy

Zapraszamy na szkolenie osoby, które posiadają min. półrocze doświadczenie w zarządzaniu.

PROGRAM SZKOLENIA

Czym jest dobry zespół:

 • zespół czy grupa
 • sposoby budowania spójności zespołu
 • fazy rozwoju zespołu
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej i jak im zapobiegać
 • budowanie relacji w ramach zespołu i między szefem a członkami zespołu
 • koncepcja zespołów turkusowych

Role zespołowe:

 • różnice między ludźmi w zakresie wkładu wnoszonego w pracę zespołu
 • mocne strony każdej z ról
 • na co uważać – zagrożenia wiążące się z rolami w zespole
 • role niekonstruktywne w pracy zespołowej

Motywowanie i rozwijanie zespołu:

 • kiedy spada motywacja zespołu
 • przeprowadzanie zespołu przez porażkę
 • przeprowadzanie zespołu przez sukces
 • zespół uczący się i wyciągający wnioski

Efektywne spotkania i zebrania:

 • cele różnych typów spotkań
 • formułowanie celów opartych o rezultat
 • szacowanie czasu spotkania
 • zasady i techniki moderowania efektywnych dyskusji

Metody pracy zespołowej:

 • zespołowa analiza przyczyn problemów
 • zespołowe tworzenie rozwiązań
 • zespołowe podejmowanie decyzji

Konflikty w zespole:

 • przyczyny i rodzaje konfliktów w zespole
 • sposoby rozwiązywania konfliktów różnego typu
 • bycie mediatorem w konfliktach

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Grupowe kształcenie warsztatowe z dominacją form aktywnych (ćwiczenia, testy, analiza przypadków, gry i symulacje).

Zajęcia odbywają się w grupach do 12 osób.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Szkolenie prowadzone bardzo fajnie, pokazało nad jakimi punktami należy popracować w większym lub mniejszym stopniu, jak przeorganizować zespół na co zwracać uwagę, jak postępować. Jestem bardzo zadowolony z tego szkolenia.”

CROWN Packaging Polska

 • „Główne moje spostrzeżenia z w/w szkolenia są następujące :
  1. ciekawa forma szkolenia – ćwiczenia “zmuszające” do aktywności uczestników
  2. możliwość przedstawiania własnych problemów i wspólne rozwiązywanie na forum wykorzystując jednocześnie materiały szkoleniowe – czyli praca na tzw. “ żywym organizmie”
  3. minimalne użycie rzutnika – b. dobrze, słowo mówione przez prowadzącego szkolenie dociera bardziej niż slajdy.
  Ja ze swojej strony polecam w mojej firmie w/w szkolenie z prowadzącym Panem Piotrem”

AKS Precision Ball Polska

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.