Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 26-08-2024 27-08-2024
Kraków 24-10-2024 25-10-2024

Cel i program szkolenia

W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe zainteresowanie organizacji kompetencjami pracowników – wiele firm wprowadza model kompetencji lub zarządzanie kompetencjami. „Pojęcie kompetencji zyskało tak wielkie zainteresowanie, gdyż dotyczy tego, na czym organizacji zależy najbardziej: sposobu wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a co za tym idzie, wzrostu efektywności firmy jako całości. Ludzie kompetentni w pracy to tacy, (…) którzy spełniają oczekiwania przypisanej im roli organizacyjnej”.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Pierwszy dzień

Wprowadzenie – specyfika pracy kierowniczej:

 • funkcje kierownika
 • role kierownicze
 • kompetencje kierownicze
 • kierownicy efektywni, efektowni i przeciętni
 • dobrzy i źli kierownicy w ocenie podwładnych

Organizacja pracy własnej:

 • określanie zakresu obowiązków i wymagań wobec kierownika
 • zasada Pareto i kluczowe umiejętności
 • zachowania wychodzące poza zakres obowiązków
 • indywidualny plan doskonalenia – kierownik

Zarządzanie czasem:

 • „złodzieje czasu” – wykrywanie i eliminowanie
 • zasada Eisenhowera – ważność i pilność zadań
 • zasada ABC – stosunek do realizowanych zadań
 • planowanie czasu pracy
 • zyski na czasie – poszukiwanie oszczędności czasowych

Podsumowanie – doskonalenie swojego stylu pracy.

Drugi dzień

Integracja podwładnych – „swoi” i „obcy”:

 • zasady podziału
 • charakterystyka podgrup
 • kryteria merytoryczne i pozamerytoryczne
 • sposoby przeciwdziałania

Relacje z podwładnymi:

 • identyfikacja preferowanego stylu kierowania
 • oczekiwania podwładnych wobec kierownika
 • dopasowanie podejścia do pracownika

Podnoszenie motywacji podwładnych:

 • demotywowanie – czego unikać
 • „dobre słowo” – rola pochwał i doceniania
 • wydawanie poleceń
 • delegowanie zadań

Podnoszenie kompetencji podwładnych:

 • współpraca z podwładnymi
 • metody i techniki kształcenia
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
 • indywidualny plan doskonalenia – podwładny

Podsumowanie – doskonalenie pracy podwładnych.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Miło jest mi poinformować, iż szkolenie „Doskonalenie kompetencji kierowniczych” zostało wysoko ocenione przez uczestników szkolenia: Jeden z uczestników po szkoleniu powiedział:
  Duże znaczenie poza doborem tematyki szkolenia ma również sposób jego prowadzenia, dobre przygotowanie trenera, jego wiedza, charyzma i umiejętności „dotarcia” do uczestników szkolenia”. W pełni się z tym zgadzam i dlatego tym bardziej cieszę się z udziału pracowników w tym szkoleniu. Chcielibyśmy aby w szkoleniu „Doskonalenie kompetencji kierowniczych” udział wzięli kolejni nasi kierownicy”

NSK BEARINGS POLSKA

 • „Szkolenie oceniam bardzo dobrze. Bardzo rzadko zdarza mi się uczestniczyć w szkoleniu, na którym nie ma chwil znużenia i nudy. Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, a przy tym wymuszający skupienie słuchacza. Tematyka zgodna z moimi oczekiwaniami, forma przekazywania treści bardzo mi odpowiadała, więc prowadzącego pana Piotra oceniam bardzo dobrze.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa

 • „Zgodnie z wypełniona ankieta po szkoleniu informuje, ze szkolenie było zorganizowane na wysokim poziomie merytorycznym! Sposób prowadzenia szkolenia był również bardzo interesujący, bo prawie cały czas pracowaliśmy warsztatowo, co tak naprawdę jest najbardziej skuteczna forma nauczania.”

Electrolux Poland

 • „Szkolenie było prowadzone bardzo dobrze, a szkolący, trener bardzo mi „leżał”. Merytorycznie, zakres szkolenia również mi odpowiadał”

DR OETKER

 • „Oceniam szkolenie bardzo dobrze i to zarówno treść szkolenia, materiały jak i kompetencje prowadzącego – Pana Piotra”

AFLOFARM Fabryka Leków

Formularz zapisu na szkolenie:

"Doskonalenie kompetencji kierowniczych" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.