Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdynia 29-08-2024 30-08-2024
Kraków 17-09-2024 18-09-2024
Gdańsk 10-10-2024 11-10-2024
Warszawa 21-11-2024 22-11-2024
Zakopane 05-12-2024 06-12-2024
Warszawa 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

W dzisiejszych dynamicznych czasach, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kontrolowania emocji i osiągania równowagi między pracą a życiem prywatnym staje się kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Stres, jako nieodłączna część życia, wymaga od nas skutecznych strategii zarządzania, aby utrzymać równowagę pomiędzy wymaganiami pracy a jakością życia.

Cele szkolenia

Uczestnicy naszego szkolenia zdobędą niezbędne umiejętności w zakresie:

Świadomości przyczyn stresu:

 • Świadoma analiza źródeł stresu zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
 • Rozpoznawanie pierwszych i kolejnych sygnałów stresu jako kluczowy krok do efektywnego zarządzania.

Reakcji na bodźce stresogenne:

 • Zrozumienie procesu reakcji stresowej i możliwość świadomego reagowania lub zapobiegania.
 • Wypracowanie umiejętności identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu prywatnym i zawodowym.

Znalezienia równowagi praca–życie:

 • Inspiracje i praktyczne wskazówki dotyczące harmonizowania życia zawodowego z życiem osobistym.
 • Techniki profilaktyki stresu i skuteczne metody relaksacji.

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość wzorca reakcji na stres: Zdobycie głębszej wiedzy na temat zmiany własnych reakcji na „typowy stres”.
 • Zwolnienie w codziennym życiu: Nauka praktycznych technik zwalniania tempa w życiu codziennym.
 • Spokój i harmonia: Odnalezienie większego spokoju i harmonii w życiu osobistym i zawodowym.
 • Skuteczne radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych: Umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacjach wymagających natychmiastowej decyzji.
 • Radzenie sobie w sytuacjach przeciążenia: Umiejętność skutecznego zapobiegania i zarządzania stresem w sytuacjach przeciążenia.
 • Kontrola nad czynnikami stresującymi zawodowymi: Wzmożona kontrola, i ewentualna eliminacja, nad czynnikami wywołującymi stres w środowisku pracy.
 • Wzmacnianie wiary w siebie: Zwiększenie pewności siebie i pozytywnego podejścia do wyzwań.
 • Podejmowanie świadomych decyzji: Nauka podejmowania bardziej świadomych i efektywnych decyzji w życiu zawodowym i prywatnym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Pojęcie „stresu i emocji własnych”:

 • Pozytywne i negatywne skutki braku świadomości oraz kontroli nad stresem i emocjami.
 • Analiza wpływu stresu na myślenie i działanie.
 • Ćwiczenia antystresowe, w tym „zmiana perspektywy”, „3-krotny oddech” i techniki wizualizacji.

Typowe źródła stresu:

 • Wewnętrzne źródła związane z osobowością.
 • Wpływ niskiej samooceny na percepcję rzeczywistości.
 • Radzenie sobie z krytyką, konfliktem i wewnętrznym krytykiem.
 • Rozpoznawanie zewnętrznych źródeł stresu oraz odebranie im mocy poprzez zmianę przekonań.

Antystresowy styl życia:

 • Regulacja emocji poprzez zrozumienie zachowań innych.
 • Szybka regeneracja sił i odzyskiwanie energii życiowej.
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce.
 • Wykorzystywanie sprawdzonych sposobów i technik.
 • Techniki asertywne i trening rozwiązywania konfliktów.

Sposoby redukcji stresu „złota lista inspiracji”:

 • Motywacja do utrzymania równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Techniki regeneracji sił.
 • Praktyka mindfulness.
 • Odpoczynek, sen, i zdrowe odżywianie.
 • Joga śmiechu, muzyka relaksacyjna, i techniki umysłowe.
 • Feedback i budowanie pozytywnych wzmocnień.
 • Techniki relaksacyjne, „koło wpływu”, i ćwiczenia ruchowe.
 • Profilaktyka pracy z ciałem.
 • Systemy oddechowe i „szczepionka antystresowa”.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień:       09:00 – 16:00

Szkolenie z zarządzania stresem prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych,
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody,
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik,
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań,
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera,
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • indywidualne podejście do uczestników, pozytywna energia,
 • otwartość na potrzeby słuchaczy,
 • jak najbardziej praktycznie wszystko 🙂
 • to było jedno z lepszych szkoleń na których byłam, mało teorii, dużo przykładów
 • skupienie trenerki na każdym uczestniku i jego indywidualnych problemach
 • prowadzenie zajęć w sposób otwarty na pytania, bardziej interesujące uczestników zagadnienia bez sztywnego trzymania się planu szkolenia.
 • Pani Agata jest profesjonalistką, doskonale przygotowaną do zajęć, świetnie nawiązującą kontakt z grupą, motywującą do działania i wyciągania własnych wniosków.
 • szkolenie uważam za bardzo udane. Wprawdzie nie omawialiśmy większości zagadnień, które były w spisie treści materiałów ale myślę, że był to naturalny wynik przebiegu spotkania dlatego nie przeszkadzało mi to.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.