• Szkolenia administracja, Szkolenia interpersonalne

  Akademia Asystentki i Sekretarki


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1290 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wybranych, niezbędnych narzędzi, wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania komunikacją, czasem i zdarzeniami oraz relacjami z klientem, potrzebnych do wykonywania pracy asystentki na najwyższym poziomie.

Korzyści dla uczestników:

Nabycie umiejętności wywierania wpływu na siebie, przełożonych i klientów z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.Adresaci szkolenia:

Osoby pragnące podnieść poziom wiedzy i umiejętności, pracujące na stanowisku Asystentki i SekretarkiProgram szkolenia:

ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ – KTO PRZEJMUJE KONTROLĘ

 • Zasady komunikacji
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Aktywne słuchanie – czemu służy, jak je ćwiczyć
  • Parafraza jako podstawowe narzędzie dobrego porozumienia
 • Dopasowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Bariery komunikacyjne – jak ich unikać
 • Specyfika komunikacji werbalnej z klientem
  • Słowa wskazane
  • Słowa zakazane
 • Standardy w rozmowie telefonicznej przychodzącej  i wychodzącej
  • Pierwsze wrażenie – co najpierw słyszy klient
  • Jak prowadzić efektywną i krótką rozmowę telefoniczną
 • Błędy w rozmowie telefonicznej – jak unikać
 • Komunikacja pocztą elektroniczną

 

ORGANIZACJA PRACY – SZANUJĘ SWÓJ CZAS

 • Określanie celu – metoda SMART
 • System planowania czasu – metoda ALPEN
 • Formułowanie priorytetów – metoda Eisehowera
 • Zasady i reguły planowania czasu
 • Najczęściej popełniane błędy w organizacji pracy
 • Planowanie – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo
 • Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać

 

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA – JESTEM WIZERUNKIEM FIRMY

 • Kim jest klient? – dla mnie, dla Firmy
 • Pierwsze wrażenie – jak i po co dbać o właściwe pierwsze wrażenie
 • Kim są i skąd biorą się ,,trudni klienci”
 • Typy ,,trudnych” Klientów – wskazane sposoby reakcji, relacji, komunikacji
  • Klient agresywny, oskarżający, krytykujący
  • Klient uległy, niekonkretny
  • Klient chłodny, zdystansowany
  • Klient roztrzepany, rozgadany
  • Klient niezadowolony, skarżący
  • Inne typy klientów
 • Budowanie lojalności i relacji długofalowej

 

PERSWAZJA – KTO PRZEJMUJE INICJATYWĘ

 • Podstawowe prawa perswazji – jak je stosować
 • Język perswazji – kontrola nad słowami ,,nie” ,,tak, ale” ,,spróbuj”


Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

 Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 290 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 Formularz zapisu na szkolenie:

Akademia Asystentki i Sekretarki

Cena netto:1290 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©