Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 04-07-2024 05-07-2024
Gdańsk 10-10-2024 11-10-2024
Warszawa 25-11-2024 26-11-2024
Zakopane 05-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w sposobie, w jaki nawiązujemy kontakty między sobą. W obliczu tych zmian, osoby zaradne i przewidujące poszukują sposobów i rozwiązań zgodnych z obserwowanymi trendami. Sztuka perswazyjnej komunikacji staje się nieodzowną umiejętnością dla każdego, kto ma do czynienia z klientem – zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jak jednak efektywnie to robić, gdy osobiste kontakty są utrudnione, a kultura firmy promuje relacje win-win?

Cele Szkolenia

Uczestnicy naszego szkolenia zostaną wyposażeni w skuteczne narzędzia komunikacyjne, pozwalające im w dzisiejszych warunkach biznesowych:

Budować długotrwałe relacje:

 • Skuteczne strategie budowania trwałych relacji z innymi ludźmi.
 • Zastosowanie zasad komunikacji, które sprzyjają lojalności i współpracy.

Dostosowywać komunikację do osobowości rozmówcy:

 • Umiejętność dostosowywania wypowiedzi i strategii do różnych typów osobowości.
 • Skuteczna komunikacja z różnymi grupami klientów w różnych kanałach.

Przygotowywać sensowną argumentację:

 • Techniki tworzenia trudnych do obalenia argumentów w różnych formach komunikacji.
 • Umiejętność przekonywania poprzez logiczną i przemyślaną argumentację.

Unikać negatywnego oddziaływania:

 • Świadomość działań, które mogą wpływać niekorzystnie na innych.
 • Unikanie negatywnych skutków własnych działań w kontekście perswazji.

Sterować emocjami:

 • Zdolność skutecznego zarządzania własnymi emocjami w trudnych sytuacjach.
 • Umiejętność utrzymania spokoju i profesjonalizmu w każdym kontakcie.

Korzyści dla Uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów zawodowych w różnych kanałach komunikacji, oparte na zasadach budowania pozytywnych i długofalowych relacji. Opanowanie sztuki perswazji umożliwi im osiąganie sukcesów bez zrażania innych.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową,
 • początkujący i doświadczeni menadżerowie, którzy wiedzą czego chcą lub do jakich sytuacji mogliby być lepiej się przygotowani,
 • pracownicy, którzy doświadczają konieczności zmian w kulturze firmy,
 • każda osoba zainteresowana innym rodzajem komunikacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I: Diagnoza miejsca, w którym jesteś

 • Analiza osobistych doświadczeń:
  • Refleksja nad osobistymi doświadczeniami a zmianami w firmach i kontaktach zawodowych.
  • Adaptacja do współczesnych trendów w biznesie i skuteczne reagowanie na zmiany.
 • Przekonania i wzorce myślowe:
  • Model „okulary na świat” jako narzędzie analizy osobistych przekonań.
  • Praktyczne sposoby na szukanie rozwiązań w rozmowach z klientami i pracownikami.
  • Test preferencji komunikacyjnych i ich wpływ na relacje.

Moduł II: Język perswazji

 • Skuteczne użycie perswazji:
  • Wyraźne zaznaczenie technik komunikacyjnych, eliminacja drażniących zachowań.
  • Zasady doboru argumentów w zależności od typu rozmówcy.
  • Metoda metaprogramów jako narzędzie dostosowywania przekazu.
 • Oddziaływanie na emocje odbiorcy:
  • Wpływ emocji na decyzje i oczekiwania współczesnych klientów.
  • Strategie perswazyjne, uwzględniające emocjonalny kontekst.

Moduł III: Mechanizmy wywierania wpływu

 • „Język ja” w kontaktach służbowych:
  • Efektywne stosowanie „języka ja” w rozmowach służbowych.
  • Obrona własnych granic i reakcje w trudnych sytuacjach.
  • Praktyczne ćwiczenia na radzenie sobie z „szpilkami”.
 • Techniki lingwistyczne wspomagające komunikację:
  • Sprawdzone techniki ułatwiające rozmowy z klientami i pracownikami.
  • Budowanie długotrwałych relacji opartych na osobistej rzetelności.
  • Postawy win-win jako fundament budowania autentycznych relacji.

Moduł IV: Kontrola emocji i stresu

 • Dystansowanie się od emocji:
  • Czynniki pozwalające na dystansowanie się od własnych emocji.
  • Zapobieganie sytuacjom stresowym w zabieganym świecie.
  • Efektywne metody reagowania w zaskakujących sytuacjach stresowych.

Przykładowe gry i zabawy:

 • „Kołowy model komunikacji”: Zabawa komunikacyjna z analizą sprzężenia zwrotnego.
 • „Mimowie czyli kobiety i mężczyźni w biznesie”: Ćwiczenie na odbiór komunikatu przy pomocy komunikacji niewerbalnej.
 • „Uśmiech i komplement”: Asertywność, uległość i agresja w kontekście komunikacji.
 • „Wycieczka do Hiszpanii”: Trudności z odmawianiem i konsekwencje.
 • „Zaraz, zaraz… gdzieś to tu mam”: Trwanie przy zasadach administracyjnych a profesjonalna rozmowa z klientem.
 • „Tylko ten jeden raz”: Skuteczne metody dla trudnych klientów.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień:  10:00 – 17:00
drugi dzień:        09:00 – 16:00

Studium Przypadku:

 • Analiza rzeczywistych sytuacji biznesowych związanych z perswazją.
 • Uczestnicy biorą udział w dyskusji, identyfikując najlepsze strategie działania w konkretnych przypadkach.

Symulacje i Role Playing:

 • Praktyczne ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają różne role w scenariuszach biznesowych.
 • Zastosowanie technik perswazji w symulowanych sytuacjach, umożliwiając uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności.

Warsztaty Grupowe:

 • Grupowe zadania wymagające współpracy w rozwiązywaniu konkretnych problemów komunikacyjnych.
 • Wspólne opracowywanie strategii perswazyjnych, co umożliwia wymianę doświadczeń i pomysłów.

Analiza Nagrania Wideo:

 • Rejestracja i analiza krótkich interakcji, w których uczestnicy wykorzystują techniki perswazji.
 • Omówienie mocnych stron oraz obszarów do poprawy, zapewniając praktyczne wskazówki.

Dyskusje Panelowe:

 • Eksperckie dyskusje z zaproszonymi gośćmi z branży biznesowej na temat skutecznych strategii perswazyjnych.
 • Umożliwienie uczestnikom zdobycia perspektywy ekspertów z różnych dziedzin.

Ćwiczenia Asertywności:

 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące wyrażania siebie w sposób asertywny, zgodnie z zasadami sztuki perswazji.
 • Uczestnicy uczą się skutecznego wyrażania swoich potrzeb i poglądów.

Feedback Wzajemny:

 • Sesje feedbacku, w których uczestnicy dzielą się swoimi obserwacjami na temat działań innych uczestników.
 • Wzajemne uczenie się i budowanie atmosfery konstruktywnej krytyki.

Gry Interaktywne:

 • Gry zespołowe, które angażują uczestników w interaktywne doświadczenia.
 • Ułatwiają zrozumienie skomplikowanych koncepcji perswazji poprzez działanie.

Dzięki różnorodnym metodom szkoleniowym uczestnicy nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale również mają okazję praktycznie stosować i doskonalić umiejętności perswazyjne w różnych kontekstach biznesowych.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • forma prowadzenia szkolenia, ciągła interakcja z uczestnikami, zadania praktyczne,
 • sporo wiedzy praktycznej i cennych wskazówek. Przełożenie wiedzy na case study z naszego życia zawodowego,
 • myślę, że forma i tematyka ogólnie jest OK.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Perswazja i wywieranie wpływu w biznesie – osiągaj sukcesy bez zrażania innych" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.