Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 08-07-2024 08-07-2024
Gdańsk 28-08-2024 28-08-2024
Kraków 06-11-2024 06-11-2024

Cel i program szkolenia

Skąd potrzeba doskonalenia informacji zwrotnej w naszych firmach i organizacjach? CO sprawia, że na co dzień spotykamy tyle problemów z informacją zwrotną – a to jej brak, a to niewłaściwe stosowanie, które powoduje niepotrzebne emocje i zero skutków, a to nierównowagę w zakresie treści? Gdy pracownik słyszy „Przyjdź do mnie, bo muszę ci udzielić informacji zwrotnej” to najczęściej niestety nie odbiera tego tak, że otrzyma jakieś informacje o stanie sytuacji lub projektu, albo że zostanie pochwalony. Spodziewa się raczej krytyki, która może być nieprzyjemna. Przyjęło się bowiem, że menedżerska informacja zwrotna (ang. feedback), to ocena pracy pracownika – wyrażanie przez menedżera opinii o tym, jak pracuje pracownik. A jeszcze węziej – wyrażanie opinii krytycznej. Dlatego wiele osób nie ma gotowości przyjmować informacji zwrotnej i stosuje różne sposoby, aby nie skonfrontować się z nią, np. wymówki, obwinianie innych, atak, niesłuchanie. Jednak bez prawidłowo stosowanej informacji zwrotnej nikt nie będzie wiedział co robi dobrze, nie wzmocni swoich zachowań, nie poczuje dumy i satysfakcji, która daje siłę do pracy nad słabymi stronami, nie skoryguje i nie udoskonali tego, co można zmienić, nie rozwinie się, niemożliwe będzie egzekwowanie zadań. Warto stosować zrównoważoną, konstruktywną informację zwrotną, która będzie efektywna i skuteczna. I to będziemy doskonalić na tym szkoleniu.

Korzyści:

 • trening różnych modeli rozmowy i wypowiedzi feedback i feedforward
 • zdobycie sposobów minimalizujących opór rozmówcy przed feedbackiem
 • poszerzenie świadomości nt. mechanizmów psychologicznych istotnych dla skuteczności feedbacku
 • określenie i pokonanie ryzyk oraz obaw związanych z udzielaniem informacji zwrotnej

Adresaci

Menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy, liderzy zespołów. Kierownicy projektów. Osoby przygotowujące się do roli menedżerskiej.

Zajęcia odbywają się w grupach do 15 osób.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I:

 • Do czego służy informacja zwrotna, a do czego nie
 • Za i przeciw feedbackowi
 • Kiedy i gdzie udzielać informacji zwrotnej, okoliczności, sytuacje
 • Dlaczego niektórzy tak trudno przyjmują krytykę – ile można komuś powiedzieć, aby było to efektywne
 • A co jeżeli nie mamy za co pochwalić?
 • Typowe błędy podczas udzielania komuś feedbacku
 • Jak minimalizować opór, bariery i wymówki

Moduł II:

 • Emocje w pracy, emocje przy feedbacku? Jak wpływają na skuteczność przekazu i odbioru
 • Słowa mają znaczenie – słownictwo wpływające na skuteczność feedbacku
 • Konstrukcja i elementy feedbacku
 • Modele feedbacku FUKO, UFKO, kanapka, feedforward – ćwiczenia
 • Wyrażanie oczekiwań i kontraktowanie osoby, którą prosimy o zmianę zachowania

Moduł III:

 • Feedbackowe rozmowy menedżerskie – rozmowy oceniające, rozwojowe, podsumowujące – scenariusze
 • Proces egzekwowania realizacji zadania – bezboleśnie a skutecznie
 • Inspirowanie autofeedbacku, pobudzanie do myślenia i odpowiedzialności za uczenie się oraz doskonalenie
 • Feedback wobec przedstawicieli różnych pokoleń – czy można skrytykować Millenialsów i pokolenie Z? Czy trzeba chwalić pokolenie BB i Y?

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00

 • case study
 • dyskusje i debata oksfordzka
 • praca warsztatowa
 • gry szkoleniowe
 • symulacje

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 990 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.