Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 13-12-2021 14-12-2021
Wrocław 07-04-2022 08-04-2022
Warszawa 07-07-2022 08-07-2022

Cel i program szkolenia

Skąd potrzeba doskonalenia informacji zwrotnej w naszych firmach i organizacjach? CO sprawia, że na co dzień spotykamy tyle problemów z informacją zwrotną – a to jej brak, a to niewłaściwe stosowanie, które powoduje niepotrzebne emocje i zero skutków, a to nierównowagę w zakresie treści? Gdy pracownik słyszy „Przyjdź do mnie, bo muszę ci udzielić informacji zwrotnej” to najczęściej niestety nie odbiera tego tak, że otrzyma jakieś informacje o stanie sytuacji lub projektu, albo że zostanie pochwalony. Spodziewa się raczej krytyki, która może być nieprzyjemna. Przyjęło się bowiem, że menedżerska informacja zwrotna (ang. feedback), to ocena pracy pracownika – wyrażanie przez menedżera opinii o tym, jak pracuje pracownik. A jeszcze węziej – wyrażanie opinii krytycznej. Dlatego wiele osób nie ma gotowości przyjmować informacji zwrotnej i stosuje różne sposoby, aby nie skonfrontować się z nią, np. wymówki, obwinianie innych, atak, niesłuchanie. Jednak bez prawidłowo stosowanej informacji zwrotnej nikt nie będzie wiedział co robi dobrze, nie wzmocni swoich zachowań, nie poczuje dumy i satysfakcji, która daje siłę do pracy nad słabymi stronami, nie skoryguje i nie udoskonali tego, co można zmienić, nie rozwinie się, niemożliwe będzie egzekwowanie zadań. Warto stosować zrównoważoną, konstruktywną informację zwrotną, która będzie efektywna i skuteczna. I to będziemy doskonalić na tym szkoleniu.

Korzyści

 • doskonalenie stosowania różnorodnej informacji zwrotnej
 • zdobycie wiedzy na temat różnych modeli informacji zwrotnej
 • wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania kultury feedbacku w organizacjach
 • podniesienie skuteczności informacji zwrotnej
 • poznanie metod minimalizujących opór pracownika przed informacją zwrotną
 • pozyskanie narzędzi do egzekwowania zadań
 • pozyskanie narzędzi do motywowania i rozwijania pracowników za pomocą informacji zwrotnej
 • wymiana dobrych praktyk z innymi liderami i networking

Adresaci

Menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy, liderzy zespołów. Kierownicy projektów. Osoby przygotowujące się do roli menedżerskiej.

PROGRAM SZKOLENIA

Cele i sens informacji zwrotnej (feedbacku)

 • co może kryć się pod nazwą informacja zwrotna
 • jakie skojarzenia z informacją zwrotną mają szefowie, a jakie pracownicy
 • różnorodne cele informacji zwrotnej

Wyzwania w informacji zwrotnej

 • nieporozumienia wokół informacji zwrotnej
 • najczęstsze problemy z feedbackiem
 • trudności z udzielaniem feedbacku
 • trudności z przyjmowaniem feedbacku
 • kiedy i gdzie udzielać informacji zwrotnej – okoliczności i sytuacje
 • dlaczego feedback bywa demotywujący – motywowanie poprzez informację zwrotną

Feedback a ocena pracownicza

 • miejsce informacji zwrotnej w systemie ocen pracowniczych
 • informacja zwrotna a plany rozwojowe dla pracownika

Konstrukcja i elementy feedbacku

 • informacja zwrotna oparta na faktach
 • co jest faktem, a co nie jest
 • informacja zwrotna motywująca do poprawy / do działania
 • wyrażanie oczekiwań

Modele informacji zwrotnej

 • jednozdaniowa krótka informacja zwrotna
 • różne modele informacji zwrotnej
 • scenariusze rozmów menedżerskich z informacją zwrotną

Informacja zwrotna pozytywna

 • rola pozytywnego feedbacku w rozwijaniu pracownika do coraz większej samodzielności i sprawności wykonywania zadań
 • cele pozytywnego feedbacku
 • jak sprawić, aby pozytywna informacja zwrotna się nie zdewaluowała ani nie spowodowała, że pracownik „spocznie na laurach”
 • feedback narzędziem motywowania pozafinansowego

Egzekwowanie i drabina interwencji

 • rola feedbacku w sytuacji, gdy pracownik nie spełnia oczekiwań
 • informacja zwrotna w sytuacji błędu pracownika
 • skuteczne egzekwowanie poprawy zachowań
 • czego unikać stosując drabinę interwencji
 • minimalizowanie ryzyka oporu, buntu i innych niekonstruktywnych zachowań pracownika
 • stopniowanie interwencji
 • pula możliwych sankcji do zastosowania w praktyce pracy uczestników szkolenia

Plany wdrożeniowe i podsumowanie szkolenia

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • case study
 • dyskusje i debata oksfordzka
 • praca warsztatowa
 • gry szkoleniowe
 • symulacje

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1 450 + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Informacja zwrotna, budowanie kultury feedbacku i egzekwowanie" - 1450 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.