Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdynia 29-08-2024 30-08-2024
Kraków 17-09-2024 18-09-2024
Warszawa 25-11-2024 26-11-2024

Cel i program szkolenia

Asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają oraz wzajemnie szanują swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych, umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć win-win, bez poświęcania czyjejkolwiek godności i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie asertywni potrafią współpracować bez agresji czy uległości, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku.

Cele szkolenia

Celem nadrzędnym kursu asertywności jest podniesienie kompetencji asertywności u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza poszerzenie wiedzy, uświadamianie postaw oraz trenowanie umiejętności.

Celem warsztatów jest przekazanie Uczestnikom wiedzy na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań i komunikatów asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz osiągania celów Organizacji. Uczestnicy po szkoleniu będą umieli odróżnić zachowania asertywne od uległych i agresywnych, a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać własny autorytet i zachowywać się asertywnie: odmawiać bez poczucia winy, adekwatnie reagować na zachowania konstruktywne i destrukcyjne, jednoznacznie wyrażać swoje zdanie i przekazywać polecenia, odmawiać, zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy warsztatów dostrzegą szereg nowych możliwości komunikowania, osiągania celów, budowania dobrych relacji i zaufania jak również wpływania na poglądy i decyzje innych osób.

Zadbamy również o to, aby Uczestnicy wiedzieli jak i potrafili samodzielnie:

 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres, i redukować nadmierne napięcie
 • skutecznie rozwijać poczucie własnej wartości
 • bardziej doceniać swoje talenty i wartości, a mniej cudze oceny
 • przestać bać się inicjatywy, kreatywności i nawet popełniania błędów
 • zrozumieć, jak emocje kształtują relacje z innymi i poprzez zrozumienie emocji wpływać na decyzje, samopoczucie i zachowanie współpracowników, podwładnych, Klientów oraz własne
 • w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość
 • budować wartościowe relacje, oparte na szczerości i zaufaniu
 • znajdować motywację do rozwoju, usprawnień, efektywności
 • przestać ze sobą i z innymi walczyć emocjonalnie na rzecz budowania porozumienia
 • budować fundamenty pod trwale pozytywne relacje z innymi ludźmi,
 • wspierać budowanie pozytywnego wizerunku Firmy,
 • stosować skuteczne zasady asertywnej komunikacji w relacjach z Klientami/podwykonawcami, współpracownikami
 • umiejętnie, aktywnie słuchać rozmówcę i prowadzić rozmowy oddzielające człowieka od problemu
 • skutecznie wpływać na postawę, potrzeby i decyzje innych ludzi, przy jednoczesnym dopasowaniu i utrzymaniu pozytywnego kontaktu.

Jakie korzyści przynosi szkolenie asertywności?

Siłą asertywnych osób jest fakt, iż dostrzegają oni wartość i możliwość dążenia do porozumienia, są odporni psychicznie, słabo podlegają manipulacji a sami działają etycznie. Dostrzegają pozytywne aspekty popełnianych błędów, umieją analizować i wyciągać wnioski, co umożliwia lepsze działania i unikanie podobnych błędów w przyszłości. To dzięki asertywnym postawom można wypracować optymalne rozwiązania. Ludzie asertywni są często motorem pozytywnych zmian w domu, Firmie, społeczności; przyczyniają się do realnych zysków, prosperity i spokoju.

Adresatami szkolenia asertywności są osoby zainteresowane rozwojem umiejętności konstruktywnej, efektywnej komunikacji, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie. Mamy pewność, że możemy wzmocnić u Uczestników motywację do działania, wybór adekwatnych narzędzi zarządzania emocjami, komunikacją i informacją w czasie zmiany, energię do efektywnego działania i kompetencje związane z osobistą skutecznością.

 

PROGRAM SZKOLENIA

KRÓTKI WSTĘP:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – Asertywność – czym jest i skąd pochodzi – niezbędny wstęp:

 • Idea, zasady i pochodzenie postawy asertywnej
 • Osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego i jakie to przynosi korzyści
 • Odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, depresyjnych lub uległych
 • Czy każdy może być asertywny?

MODUŁ II  Asertywność a myślenie o sobie oraz współpracownikach:

 • Praca nad poczuciem własnej wartości i autorytetu u Uczestników – analiza mocnych i słabych stron
 • Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o posiadane zasoby – jak wzmacniać autorytet
 • Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by wzmacniać asertywność
 • Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby
 • Co utrudnia mi bycie asertywnym?
 • Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi

MODUŁ III – Techniki komunikacyjne w asertywności:

 • Złote zasady asertywnej komunikacji
 • Cel oraz intencja komunikatu
 • Opis faktów zewnętrznych i wewnętrznych kontra ocenianie

Ćwiczenia ważniejszych sytuacji wymagających komunikacji asertywnej:

 • Asertywna pochwała, docenienie
 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań
 • Asertywne wyrażanie próśb i poleceń
 • Asertywna odmowa
 • Asertywna krytyka, konstruktywny feed back
 • Reagowanie na krytykę, atak i inne zachowania inwazyjne
 • Asertywne łagodzenie sytuacji konfliktowych

MODUŁ V – ,,Koncert życzeń” :

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • pożegnanie

Rozkład godzinowy:
Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
Dzień drugi: 09:00 – 16:00

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu oraz w oparciu o cykl Kolba i neurodydaktykę.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy Uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności, na skojarzenie ich z posiadaną już wiedzą i doświadczeniem. Każdy z Uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji, i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez Trenerkę
 • Zadania indywidualne wspomagane przez Trenerkę

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Szkolenie było prowadzone bardzo interesująco i zaangażowaniem uczestników w tym również moim. W przyszłości bardzo chętnie skorzystam jeszcze ze szkolenia prowadzonego przez panią Ilonę w innych również interesujących mnie tematów.”

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

 • „…szkolenie spełniło nasze oczekiwania, prowadząca bardzo dobrze przygotowana, przebieg szkolenia zgodny z programem. Jest to już trzecie szkolenie na którym byliśmy u Państwa w okresie ostatniego roku, co jest zapewne wyrazem naszego zadowolenia….moja opinię przekazałem w ankiecie, ale jeżeli wymaga ona weryfikacji, to potwierdzam, ze jestem bardzo zadowolony ze szkolenia we wszystkich aspektach i uważam je za bardzo praktyczne. Jedyne niedociągnięcia dotyczyły cateringu.”

DB Schenker

 • „Szkolenie było bardzo interesujące, dobrze przygotowane pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Pani Ilona prowadziła szkolenie w sposób przystępny oraz zachęcający do wspólnej pracy. Tak więc ocena jak najbardziej pozytywna.”

CROWN Packaging Polska

Formularz zapisu na szkolenie:

"Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z innymi" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.