Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 19-09-2024 20-09-2024
Wrocław 17-10-2024 18-10-2024
Warszawa 21-11-2024 22-11-2024
Zakopane 05-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Cele szkolenia

Celem nadrzędnym szkolenia z negocjacji jest podniesienie kompetencji u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza uświadamianie postaw, poszerzanie wiedzy oraz trenowanie umiejętności.

Celem warsztatów negocjacyjnych jest poszerzenie u Uczestników wiedzy na temat obszarów negocjacji, skutecznej argumentacji, obrony własnej oferty. Uczestnicy po szkoleniu z negocjacji będą umieli rozpoznawać potrzeby Klientów, a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać własny autorytet i zachowywać się asertywnie, świadomie stosować techniki perswazji, wyrażać konstruktywny feedback, zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach, bronić własnej oferty, skutecznie argumentować.

Uczestnicy warsztatów dostrzegą szereg nowych możliwości przekonywania, osiągania celów, budowania dobrych relacji i zaufania, jak również wpływania na poglądy i decyzje innych osób.

Zadbamy również o to, aby zaangażowani Uczestnicy wiedzieli jak i potrafili samodzielnie:

 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres, i redukować nadmierne napięcie związane z osiąganiem celów i relacjami z Klientami,
 • skutecznie rozwijać poczucie własnej wartości i wartości sprzedawanej oferty/produktu/idei,
 • przestać bać się inicjatywy, kreatywności i nawet popełniania błędów (przy jednoczesnym wyciąganiu z nich wniosków),
 • zrozumieć, jak emocje kształtują relacje z innymi i poprzez zrozumienie emocji wpływać na decyzje, samopoczucie i zachowanie Klientów oraz własne,
 • znajdować motywację do rozwoju, usprawnień, efektywności,
 • wspierać budowanie pozytywnego wizerunku Firmy,
 • umiejętnie, aktywnie słuchać rozmówcę i prowadzić rozmowy oddzielające człowieka od problemu,
 • skutecznie wpływać na postawę, potrzeby i decyzje innych ludzi, przy jednoczesnym dopasowaniu i utrzymaniu pozytywnego kontaktu,
 • praktycznie stosować wiedzę dotyczącą obszarów negocjacji i wynikających z tego korzyści,
 • skutecznie stosować wybrane, adekwatne techniki i taktyki prowadzenia negocjacji,
 • swobodnie posługiwać się narzędziami do uzyskiwania przewagi negocjacyjnej,
 • umiejętnie wywierać wpływ, zmieniać przekonania Klienta poprzez świadome stosowanie technik komunikacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki.
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników.
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy.

MODUŁ I  – NEGOCJACJE JAKO PROCES: 

 • Cztery elementy procesu negocjacji – pogłębimy wiedzę i znajdziemy korzyści z aktywnego rozumienia etapów negocjacji.
 • Składowe i wynikowe procesu negocjacji – doprecyzujemy, z czego wynika przewaga negocjacyjna i czy Ty posiadasz tę przewagę.
 • Strategie negocjacyjne – sprawdzimy, jaki model strategii przynosi korzyści dla Ciebie, Klienta i Firmy.
 • Proces równoważenia wskaźników sił w negocjacjach – jak go uzyskać?
 • Obszary negocjacji – doprecyzujemy wszystkie obszary Twoich negocjacji oraz przewagę, którą dzięki tej wiedzy uzyskujesz.
 • Analiza celów, motywacji i argumentacji własnej oraz Partnera w negocjacjach – sprecyzujemy po co i jak do tej pory argumentujesz oraz jakie to przynosi efekty.
 • Ustalenie obszarów porozumienia i opracowanie możliwości korzystnych dla obu stron – gdzie należy, warto lub nie warto ustępować lub żądać ustępstw.
 • Długofalowe strategie negocjacyjne – jak dążenie do pozycji ,,Win-Win” przekłada się na Twoje korzyści.

MODUŁ II  – KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH:

 • Zasady skutecznego porozumiewania się w relacjach negocjacyjnych – nauczymy się odróżniania prawdziwych potrzeb od strategii ich zaspakajania.
 • Potęga pytań – przypomnimy sobie różnorodne rodzaje pytań w celu odkrywania i uzyskiwania wspólnych interesów.

MODUŁ III – TECHNIKI  WYWIERANIA WPŁYWU ORAZ TAKTYKI NEGOCJACYJNE:

 • Stosowanie i wykrywanie praw perswazji – poznamy meta prawa, na których opiera się większość technik i taktyk negocjacyjnych.
 • Wywieranie wpływu a manipulacja – czym się różnią, co wybierasz i jakie ponosisz tego skutki.
 • Typowe techniki i taktyki negocjacyjne – podzielimy się doświadczeniem, doprecyzujemy, potrenujemy.
 • Lingwistyka, semantyka i inne sposoby na stosowanie słów, które działają.

MODUŁ IV – METODY ZAPOBIEGANIA I ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI NEGOCJACYJNYCH:

 • Impasy w negocjacjach – poznamy sposoby radzenie sobie z nimi.
 • Techniki wykrywania i przeciwdziałania manipulacjom – jak być twardym wobec przekraczania granic, a wrażliwym wobec potrzeb Klienta.
 • Emocje, uczucia, stres i cały ten zgiełk – czy każdy człowiek jest emocjonalny? Co Ci daje ta wiedza i jak rozpoznawać, i wpływać na przyjmowane postawy emocjonalne.
 • Negocjacje to gra – czy rozumiesz zasady gry, w którą grasz i jakie znasz kontr taktyki wobec gier, których zasad nie akceptujesz.
 • Twoje poczucie własnej wartości oraz wartości Twojej oferty – jak przekładają się na skutki negocjacji.

MODUŁ V – ,,Koncert życzeń”:

Odpowiedzi na indywidualne potrzeby i pytania Uczestników.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • Ewaluacja szkolenia.
 • Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią.
 • Wręczenie dyplomów.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień: 09:00 – 16:00

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy Uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z Uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych.
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody.
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik.
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań.
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera.
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Jak wyraziłem to w ankiecie, szkolenie oceniam ogólnie bardzo dobrze.
  Pan Arkadiusz jest otwarty i komunikatywny. Ma dużą wiedzę, popartą doświadczeniem w negocjacjach. Merytorycznie szkolenie było przez Niego przygotowane dobrze i dobrze, ciekawie poprowadzone.
  Trochę więcej oczekiwałbym na przyszłość od materiałów szkoleniowych. Choć nie uważam, że były słabe, to powinny być rozszerzeniem materiału poruszonego na samym szkoleniu, bądź inspirować do nakierowanych poszukiwań celem zgłębienia danego tematu / zagadnienia.
  Wiedza zdobyta / ugruntowana na szkoleniu znajdzie wykorzystanie w najbliższym czasie w mojej aktywności zawodowej. Jeżeli będzie skuteczna, będę mógł uznać szkolenie za efektywne.

Gedeon Richter Polska

 • „Szkolenie uważam za bardzo przydatne w mojej pracy zawodowej, trener w przystępny sposób omówił zagadnienie, materiały szkoleniowe wyczerpujące, korespondują z tematem szkolenia.”

Toruńska Energetyka Cergia

 • „Dzień dobry, szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie merytorycznym. Pan Arkadiusz okazał się być bardzo kompetentną osobą o dużej wiedzy. Próbował dostosować jego tematykę do potrzeb osób w nim uczestniczących. Zbyt pobieżnie ( w moim subiektywnym odczuciu) został potraktowany element „wywierania wpływu”. Szkolenie oceniam dobrze i chętnie będę uczestniczył w kolejnych organizowanych przez Państwa, o ile ich tematyka będzie mi odpowiadała i przełożeni wyrażą na nie zgodę”

POMELAC

Formularz zapisu na szkolenie:

"Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.