Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 12-09-2024 12-09-2024
Online 16-10-2024 16-10-2024
Online 14-11-2024 14-11-2024

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy z zakresu:

 • nowych obowiązków dotyczących granicznego podatku węglowego (CBAM) dla danego podmiotu,
 • uzasadnienie wprowadzenie CBAM,
 • klasyfikacji produktów dotyczących CBAM,
 • określania kosztów związanych z nowymi obowiązkami,
 • raportowania (wypełniania sprawozdania kwartalnych, rocznych),
 • przygotowania firmy do wdrożenia CBAM.

 Adresaci

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, osoby odpowiedzialne za rozliczenia importu towarów w firmie oraz za rozliczenia podatkowe.

Korzyści dla uczestników:

 • udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko kwalifikowanego trenera,
 • zdobycie wiedzy i kompetencji zapewniających sprawne i poprawne prowadzenie działalności zawodowej,
 • zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie tematyki szkolenia,
 • możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkolenia.
 • zdobycie wiedzy co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • poznanie jakie zmiany w związku z raportowaniem CBAM czekają nas w najbliższej przyszłości.

   PROGRAM SZKOLENIA

 • Co to jest CBAM (cel wprowadzenia)
 • Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS
 • Podstawa prawna CBAM (rozporządzenia)
 • Handel emisjami – ogólne informacje
 • Zakres stosowania (obowiązywania)
 • Kategorie produktów – towary objęte obowiązkiem raportowania
 • Podmioty objęte przepisami – zgłaszający
 • Wyłączenia z obowiązku
 • Harmonogram wdrażania CBAM
 • Okres przejściowy – nowe obowiązki
 • Sprawozdania (niezbędne informacje , obliczanie emisji):
  • sprawozdania kwartalne
  • sprawozdania roczne (deklaracje)
 • Korygowanie sprawozdań
 • Zasady ustalania cen w ramach CBAM
 • Organ odpowiedzialny w PL
 • Kontrole i sankcje
 • Check lista CBAM – jak ustawić proces w przedsiębiorstwie
 • Pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 logowanie do platformy
09:00 – ok. 15:00 zajęcia (do wyczerpania materiału)

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 990 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"CBAM – Graniczny podatek węglowy – nowe zasady raportowania wysokoemisyjnych towarów importowanych – warsztaty online" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.