Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 24-10-2024 25-10-2024
Online 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

 • ułatwiane procesu adaptacji do nowej roli zawodowej
 • podnoszenie efektywności pracy
 • zwiększanie motywacji indywidualnej
 • rozwój kompetencji własnych
 • doskonalenie współpracy
 • kształtowanie proaktywnej postawy wobec pracy
 • budowanie poczucia przynależności do firmy i odpowiedzialności za efekty jej funkcjonowania

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy przewidziani do objęcia stanowisk kierowniczych, którzy w dotychczasowej karierze nie pełnili takich funkcji.

Szkolenie realizowane w grupie od 3 do 10 osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Wprowadzenie – specyfika pracy kierowniczej:

 • funkcje kierownika
 • role kierownicze
 • kompetencje kierownicze

Objęcie stanowiska kierowniczego:

 • sytuacja objęcia stanowiska
 • wymagania organizacyjne
 • cele stanowiska i działu
 • działania w momencie wejścia na stanowisko
 • rola komunikacji w początkowym okresie pracy
 • nowe obowiązki i przekazanie dotychczasowych

Budowanie autorytetu kierownika:

 • źródła autorytetu kierownika
 • budowanie autorytetu w momencie obejmowania stanowiska
 • ułożenie relacji z dotychczasowymi koleżankami i kolegami
 • wzmacnianie autorytetu w trakcie pracy

Kompetencje interpersonalne w pracy kierownika:

 • typy stylów interpersonalnych
 • specyfika wyróżnionych stylów
 • identyfikacja preferencji komunikacyjnych
 • komunikowanie się dopasowane do potrzeb odbiorcy

Podsumowanie – „ja jako kierownik”

Dzień II

Relacje z podwładnymi:

 • identyfikacja preferowanego stylu kierowania
 • wydawanie poleceń
 • delegowanie zadań

Mój dział – charakterystyka i reguły działania:

 • cele mojego zespołu
 • role w moim zespole
 • relacje z innymi działami
 • zasady funkcjonowania

 Motywowanie samego siebie i innych:

 • identyfikacja preferencji motywacyjnych
 • dostosowanie sposobów motywowania
 • „dobre słowo” – rola bodźców niematerialnych

Uczenie się kierowania:

 • współpraca z przełożonym
 • metody i techniki kształcenia
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
 • indywidualny plan doskonalenia

Podsumowanie – „droga ku kierowaniu”

Rozkład godzinowy:
Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1450 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • super forma szkolenia
 • nie ma potrzeby ulepszania, było perfekcyjnie
 • praktyczne rady trenera
 • warsztatowa forma pomimo spotkania online
 • warsztatowe podejście do szkolenia
 • więcej szkoleń z Piotrem 😉
 • interesujący i rozwijający zakres ćwiczeń, nieoceniający styl prowadzącego, czuliśmy się swobodnie
 • sposób prowadzenia zajęć, zdolność do utrzymania koncentracji uczestników przez prowadzącego.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online" - 1450 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.