Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 20-05-2024 21-05-2024
Warszawa 07-11-2024 08-11-2024

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i menedżerskich w zakresie prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Poznanie zasad prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami;
 • Zdobycie sposobów zapobiegania trudnościom, nieporozumieniom i emocjom w rozmowach;
 • Wypracowanie i przećwiczenie różnych scenariuszy rozmów;
 • Doskonalenie umiejętności reagowania na trudne sytuacje i zachowania rozmówcy;
 • Identyfikacja własnych silnych i słabych strony w komunikacji z innymi ludźmi oraz w relacjach z podwładnymi.

Korzyści ze szkolenia dla organizacji:

 • Budowanie kultury otwartości, życzliwości i dialogu
 • Budowanie kultury konstruktywnego feedbacku
 • Wzrost samoświadomości i doskonalenie kompetencji osób na stanowiskach kierowniczych

Rozwijane kompetencje:

 • Prowadzenie rozmów z pracownikami;
 • Prowadzenie rozmów motywujących;
 • Prowadzenie rozmów oceniających;
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych, z elementami stylu coachingowego;
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami w kontaktach z ludźmi.

PROGRAM SZKOLENIA

Komunikacja menedżerska – podstawa udanych rozmów:

 • Zasady prowadzenia rozmów
 • Kiedy monolog a kiedy dialog
 • Schody do porozumienia

Bariery i utrudnienia w komunikacji międzyludzkiej:

 • Bariery komunikacyjne leżące po stronie nadawcy – na co uważać
 • Bariery komunikacyjne leżące po stronie odbiorcy – z czym się mierzymy
 • Błędy percepcyjne, zakłócenia poznawcze – kiedy nasz mózg nas oszukuje
 • Błędy oceniania – jak sprawić, aby ocena pracownika była obiektywna

Narzędzia efektywnej komunikacji i aktywnego słuchania – trening:

 • Pytania otwarte
 • Drążenie
 • Parafraza
 • Okazanie zrozumienia
 • Asertywne niezgadzanie się i wyrażanie odmiennego zdania
 • Słowa kwiaty, kolce

Budowanie dialogu mimo różnic charakterologicznych:

 • Rozumiemy się i dogadujemy lepiej – style komunikacji społecznej
 • Charakterystyka każdego ze stylów („kolorów”) i w czym są „trudni” dla siebie nawzajem podczas rozmowy i współpracy
 • Trening rozpoznawania czyjegoś stylu i rozumienia go
 • Trening komunikowania się z różnymi stylami (innymi niż własny)

Emocje i stres w rozmowach:

 • Przyczyny nieprzyjemnych emocji u obu stron
 • Mgła emocjonalna – jak postępować w przypadku nasilenia emocji
 • Praca z własnym nastawieniem przed, w trakcie i po rozmowie
 • Kreowanie właściwej atmosfery i praca nad nastawieniem drugiej strony
 • Sposoby na stres w związku z rozmowami

Prowadzenie rozmów motywujących:

 • Sygnały demotywacji pracownika
 • Cel rozmowy motywującej
 • Czego nie robić podczas rozmowy motywującej

Prowadzenie rozmów feedbackowych:

 • Różne rodzaje rozmów feedbackowych
 • Elementy konstruktywnego feedbacku
 • Sens feedbacku korygującego
 • Jak zwiększać pojemność pracownika na feedback korygujący
 • Metoda Pendletona – rozmowa z autofeedbackiem

Prowadzenie rozmów oceniająco – rozwojowych:

 • Trzy ścieżki rozwoju pracownika
 • Uczenie pracownika – od instruktażu, poprzez poprawianie po nim, do samodzielności kompetencyjnej
 • Określanie obszarów rozwojowych dla pracownika – mocnych stron i obszarów do zmiany
 • Stawianie celów biznesowych i rozliczanie rezultatów
 • Stawianie celów w zakresie kompetencji – sporządzenie obecnego i pożądanego profilu kompetencyjnego pracownika
 • Określanie pożądanych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw
 • Reguła 70/20/10
 • Planowanie działań rozwojowych w różnych obszarach
 • Zakontraktowanie wsparcia dla pracownika w zakresie działań rozwojowych
 • Elementy coachingowe w rozmowach z pracownikami

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Case study
 • Kwestionariusze autoanalizy
 • Gry i eksperymenty szkoleniowe
 • Miniwykłady
 • Dyskusje
 • Praca w grupach
 • Symulacje rozmów z pracownikami

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.