Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia interpersonalne, Szkolenia logistyka

  Kompleksowe zarządzanie projektem – narzędzia, metodyka, ludzie


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Na rynku można znaleźć wiele szkoleń poświęconych tematyce zarządzania projektami. Niektóre z nich kończą się nawet zdobyciem popularnych certyfikatów. Czym zatem odróżnia się od nich niniejszy program? Uczy autorskiej, pragmatycznej metodyki zarządzania projektami, wypracowanej przez praktykującego project managera, menedżera, trenera i konsultanta w jednej osobie. Ta wyjątkowa metodyka jest twórczą syntezą najbardziej użytecznych elementów znanych i docenianych metodyk takich, jak PMI i PRINCE2, pragmatyki tzw. metodyk „zwinnych” oraz elementów przywództwa i zarządzania zespołem sprofilowanych przez autora do specyfiki zespołu projektowego.   Cel szkolenia: doprowadzić uczestników do trzeciego poziomu kompetencji, czyli „samodzielności stosowania wiedzy i umiejętności” z zakresu zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie kompletnej wiedzy niezbędnej do samodzielnego zarządzania wszystkimi aspektami projektu,
 • Nabycie umiejętności poprawnego stosowania poszczególnych elementów metodyki
 • Rozpoczęcie ćwiczenia umiejętności samodzielnego stosowania nabytych umiejętności
 • Poznanie zasad tworzenia oraz najważniejszych elementów narzędzi istotnych do zarządzania projektem
 • Poznanie pragmatycznej metodyki zarządzania projektami, skoncentrowanej na skutecznym osiąganiu celów projektowych a nie na formalnym zarządzaniu projektem
 • Możliwość uzyskania konkretnych porad indywidualnych od prowadzącego, który jest praktykującym project managerem


Adresaci szkolenia:

Każdy, kto jest lub może stać się uczestnikiem zespołu projektowego oraz osoby mające ambicję zarządzać projektami.Program szkolenia:

Zarządzanie projektowe – czy to w ogóle ma sens?

 • Gra szkoleniowa „Dom Uzdrowień”.
 • Krótka podróż do „źródeł” zarządzania projektami – wskazanie pragmatycznych przesłanek, które doprowadziły do powstania metodycznego zarządzania projektami.
 • Organizacje w erze ciągłej zmiany, czyli dlaczego mamy coraz więcej projektów.
 • Ćwiczenie „Lubię – nie lubię”.
 • Czy powszechnie znane metodyki zarządzania projektami rzeczywiście umożliwiają wykorzystanie potencjalnych zalet podejścia projektowego? Dyskusja nt. najbardziej znanych metodyk. Czym są metodyki profilowane?
 • Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń projektów? Które z nich występują w Waszej organizacji? (Całość vs. część – jakie zagrożenia wynikają z braku kompletnego planu prac projektowych przed rozpoczęciem realizacji projektu?

 

Definiowanie celów projektu

 • Gra szkoleniowa „Pierwsza strona”. Omówienie efektów i zjawisk zachodzących w czasie ćwiczenia. Identyfikacja negatywnych zjawisk wynikających z braku „dobrych” celów,
 • Sformułowanie wniosków odnośnie znaczenia i tworzenia „dobrych” celów dla efektywnego zarządzania projektem i prac projektowych,
 • W jaki sposób cele projektu wpływają na tworzenie planu prac projektowych? Różnica pomiędzy celami a delivarables („osiągnięte” vs. „dostarczone”). Identyfikacja przykładowych deliverables dla aktualnych projektów w organizacji.
 • Nawiązanie do narzędzia „Propozycja Projektu”
 • Omówienie i wypróbowanie techniki „czterech pytań” do tworzenia celów projektowych zgodnych z rygorami zasady SMART.

 

Ryzyka projektowe

 • Skutki ignorowania ryzyk dla projektu,
 • Identyfikacja przykładowych ryzyk, które dały się zaobserwować w dotychczasowych projektach w organizacji oraz ich skutków.
 • Ryzyka typowe i „efemeryczne”. „Efemerydy” projektowe, jako jedno z najpoważniejszych ryzyk projektowych. Jakie „efemerydy” macie w swoich projektach? W jakim stopniu i jak często ulega zmianom?
 • Proste i skuteczne metody identyfikacji ryzyk i planowania działań zaradczych (FMEA, MOSQUITO)

 

Struktura projektu

 • Omówienie ról (ich znaczenia i głównych zadań) w pełnej strukturze zespołu projektowego,
 • Analiza otoczenia projektu (interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, macierz istotności i nastawienia interesariuszy),
 • Ograniczenia projektu i ich znaczenie w definiowaniu celów oraz planowaniu prac projektowych,
 • Znaczenie faz w projekcie. Stworzenie ogólnego diagramu projektowego.
 • Jakie uniwersalne deliverables, powinny się pojawić na zakończenie każdej z faz?
 • Kluczowe pojęcia projektowe:
  • kamienie milowe w projekcie oraz diament decyzyjny (monitorowanie postępu prac projektowych oraz decyzje strategiczne),
  • procesy w projekcie, czyli co się dzieje, kiedy i z jaką intensywnością?
  • trójkąt sprzężonych ograniczeń (zasoby/czas/zakres),
  • diagram sieciowy i dekompozycja zadań,
  • fast tracking, crushing,

 

Zaczynamy projekt (ćwiczenia na bazie gry szkoleniowej „Dom Uzdrowień”)

 • Od czego zacząć? – czyli Inicjacja projektu. Omówienie narzędzia „Propozycja projektu” i „Karta projektu”(określenie zakresu projektu, analiza zasięgu projektu, identyfikacja Właściciela Projektu, identyfikacja ograniczeń, identyfikacja kluczowych działań oraz szacowanie niezbędnych zasobów, analiza ryzyka, Priorytetyzacja projektu). Profilowanie narzędzi do specyfiki projektów uczestników,
 • Powołanie zespołu projektowego
  • Czym różni się zespół projektowy od procesowego?
  • W jaki sposób dobierać ludzi do zespołu projektowego?
  • Tworzenie reguł współpracy w zespole projektowym
 • Rozpoczęcie prac projektowych
  • Metoda wizualizacji celów projektowych, jako jeden ze sposób zapewnienia spójności rozumienia projektu i jego celów,
  • Identyfikacja głównych czynności w projekcie i tworzenie diagramu sieciowego
  • Tworzenie ścieżki krytycznej i identyfikacja kamieni milowych projektu
  • Dekompozycja czynności na zadania oraz podział zadań w zespole
  • Zaplanowanie komunikacji w projekcie oraz zasad monitorowania postępów

 

Realizujemy projekt – Specyfika zarządzania zespołem projektowym

 • Czy rzeczywiście w projektach „cel uświęca środki”? Identyfikacja ryzyk wynikających z koncentracji szefa zespołu głównie na osiąganiu celów.
 • Analiza najważniejszych działań szefa zespołu w oparciu o model Action Centered Leadership (model Adaira).
 • Opracowanie sprofilowanego na potrzeby organizacji modelu zarządzania zespołami projektowymi w odniesieniu do trzech kluczowych wymiarów Cel-Zespół-Człowiek.

 

Realizujemy projekt – Spotkania projektowe vs. prace indywidualne

 • Rodzaje spotkań projektowych (cele, uczestnicy, częstotliwość);
 • Dbanie o komunikację w projekcie oraz monitorowanie postępów prac;
 • Przykładowe narzędzia wykorzystywane podczas spotkań projektowych.
 • Podejmowanie decyzji, jako proces o krytycznym znaczeniu dla powodzenia projektu. Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować zjawiska zachodzące podczas rzeczywistego procesu podejmowania decyzji. W jakim stopniu proces ten jest rzeczywiście racjonalny? Najczęstsze przeszkody i błędy. Co zrobić, aby podejmowane decyzje były wysokiej, jakości, zwłaszcza w warunkach niepełnych danych? Zasady tworzenie środowiska niezbędnego do podejmowania decyzji.

 

Kończymy projekt

Jakie jest znaczenie właściwego zakończenia projektu? W jaki sposób należy to robić i o co warto zadbać? Identyfikacja „best practises” i „barriers” na zakończenie projektu oraz przenoszenie ich do organizacyjnej metodyki zarządzania projektami.

 

Podsumowanie warsztatuMetody szkoleniowe

Warsztat ma formułę całkowicie interaktywną – wykorzystuje mix najlepszych praktyk szkoleniowych z naciskiem na ćwiczenia praktyczne – indywidualne i grupowe. Forma wykładowa w praktyce nie istnieje – jest zastąpiona dyskusją na forum.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Kompleksowe zarządzanie projektem – narzędzia, metodyka, ludzie

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©