Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 18-11-2024 19-11-2024

Cel i program szkolenia

Zarządzanie projektami to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w określonym czasie. Umożliwia osiągnięcie wydajności, oszczędności, często prowadzi do wdrażania nowych  pomysłów, udoskonalania procesów biznesowych, czy zmian w stylu zarządzania organizacją. To szkolenie na celu zapoznanie uczestników z podstawami na temat zarządzania projektami.

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie głównych pojęć z zakresu zarządzania projektami, takich jak cele projektu, zakres, harmonogram, koszty, jakość i ryzyko.
 • Przegląd skutecznych narzędzi i technik stosowania do monitorowania i kontrolowania programów, w tym wykresy Gantta, diagramy Pert, metodyki Agile i inne.
 • Omówienie działań wykonawczych do projektu od inicjacji po uwzględnieniu, w tym wykonaniu projektu, realizacji, realizacji, realizacji i rozwiązaniu.
 • Utrwalenie wiedzy na temat ustalania kanałów komunikacyjnych, takich jak spotkania, raporty, e-maile itp. komunikowania zmian w projekcie w sposób zrozumiały, tworzenie otwartego klimatu dla otrzymywania informacji zwrotnej.
 • Zrozumienie roli ryzyka w podejściu i technice zarządzania, a także rozwiązanie problemu i konfliktów w trakcie realizacji projektu.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie do zarządzania projektami:

 • Definicja projektu: Co to jest projekt? Czym różnią się od rutynowych działań?
 • Korzyści z zarządzania projektami: Dlaczego organizacje inwestują w zarządzanie projektami? Jakie są korzyści dla organizacji i organizacji?
 • Podstawowe koncepcje projektowe: Zapoznanie się z terminami aplikacji jak cel projektu, zakres, harmonogram, koszty, jakość i ryzyko.
 • Cykl życia projektu: Przegląd etapu projektu, uruchomienie od inicjacji, poprzez planowanie, wykonanie, wykonanie i uruchomienie, aż po zamknięcie projektu.

Narzędzia i techniki zarządzania projektami:

 • Wykresy Gantta i diagramy Pert: Jak stworzyć narzędzie do korzystania z projektu?
 • Metodyki zarządzania projektem: Przegląd stosowania i zwinnych metod zarządzania projektami, takimi jak Scrum czy Kanban.
 • Narzędzia Kierowania Projektami: prowadzenie technologii do monitorowania projektu, zarządzanie zadaniami i komunikacją zespołu.

Proces zarządzania projektami:

 • Identyfikacja projektu: Jak zdefiniować cele projektu i określić jego zakres?
 • Planowanie projektu: Tworzenie szczegółowego planu, w tym harmonogramie, alokacji zasobów i przechowywanych.
 • Realizacja projektu: Koordynacja działań zespołu, początki i zarządzanie podziałem.
 • Zamknięcie projektu: Jak skutecznie uwzględnić projekt, uwzględnić ocenę i wydobyć wnioski?

Komunikacja i zarządzanie zespołem projektowym:

 • Komunikacja w projekcie: Wpływ skutecznej komunikacji na sukces projektu.
 • Budowanie zespołu projektowego: role w zespole projektowym. Jak motywować i uruchamiać zespół projektowy?
 • Rola lidera w projekcie: Umiejętności przywódcze niezbędne do zarządzania projektem.

Podsumowanie szkolenia:

 • Plan Działań Wdrożeniowych – wdrożenia indywidualne i organizacyjne.
 • Zamknięcie szkolenia.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie projektami – podstawy" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.