Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 14-11-2024 15-11-2024
Online 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Cel i program szkolenia:

 • zrozumienie zasad funkcjonowania zespołów
 • podnoszenie efektywności współpracy
 • doskonalenie komunikacji w zespole
 • kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej
 • identyfikacja przyczyn konfliktów w zespole
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w pracy zespołu

Korzyści dla uczestników:

 • wzrost efektywności pracy działu
 • poprawa relacji i atmosfery w dziale
 • poprawa komunikacji pionowej i poziomej
 • rozwój umiejętności współpracy w zespole
 • uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako kierownika zespołu
 • mobilizacja do aktywnych działań na rzecz zespołu i organizacji

Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza
 • menadżerowie
 • liderzy

Zapraszamy na szkolenie osoby, które posiadają min. półrocze doświadczenie w zarządzaniu.

Szkolenie realizowane w grupie od 3 do 10 osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Charakterystyka zespołu.

Wprowadzenie – specyfika pracy zespołowej.

Tworzenie zespołu:

 • grupa czy zespół
 • rodzaje i typy zespołów
 • rola lidera
 • etapy rozwoju zespołu
 • struktura zespołu
 • różnorodne formy współpracy

Koncepcja zespołu:

 • cele, ludzie i procesy
 • misja, strategia, wizja
 • funkcje w dziale
 • zasady pracy – pro czy antyefektywnościowe
 • relacje z innymi działami
 • zjawiska charakterystyczne dla pracy zespołowej

Role w zespole:

 • diagnoza preferowanych ról zespołowych
 • role pozytywne i negatywne
 • kształtowanie i wykorzystanie ról pozytywnych
 • role negatywne – co z nimi robić
 • dobór członków zespołu

Podsumowanie – od grupy do efektywnego zespołu – wskazania dla praktyki

Dzień II

Procesy w zespole.

Komunikacja w zespole:

 • specyfika komunikacji zespołowej
 • zasady komunikacji w grupie
 • bariery i zakłócenia
 • rola zebrań i spotkań
 • doskonalenie komunikacji w zespole

Konflikty w zespole:

 • konflikty wewnątrz- i międzygrupowe
 • przyczyny konfliktów w zespole
 • charakterystyczny przebieg konfliktów
 • zapobieganie zaistnieniu przyczyn
 • metody rozwiązywania konfliktów

Motywowanie członków zespołu:

 • motywacja finansowa i pozafinansowa
 • nagrody indywidualne i zespołowe
 • motywowanie przez lidera i współpracowników
 • zasady skutecznego motywowania

Podsumowanie – warunki efektywności zespołu

Rozkład godzinowy:
Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1490 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • indywidualne podejście, sposób koncentracji
 • podobało mi się, że grupa była mała i dzięki temu prowadzący mógł odnosić się bezpośrednio do sytuacji, z którymi każdy z nas mierzy się w swojej pracy
 • całość szkolenia ok
 • relacje trener – grupa – uczestnik, nieszablonowe prowadzenie szkolenia, atmosfera.
 • nieustanne aktywizowanie uczestników
 • profesjonalizm i podejście trenera.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online" - 1490 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.