Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 09-10-2024 10-10-2024

Cel i program szkolenia

W czasach postępującej globalizacji umiejętność współpracy z osobami z innych krajów, często odległych kulturowo, staje się nieodzowna. Co pomaga a co przeszkadza w zrozumieniu innej kultury? Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach z osobami z innych kręgów kulturowych? Czego można nauczyć się o sobie i czy jest możliwe odnalezienie inspiracji do rozwoju we współpracy międzykulturowej? Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z aspektami różnic międzykulturowych
 • Omówienie technik zarządzania oczekiwaniami i potrzebami klientów z różnych krajów, w kontekście specyfiki pracy organizacji
 • Przećwiczenie sposobów postępowania w trudnych sytuacjach
 • Omówienie sposobów zapobiegania konfliktom; ugruntowanie efektywnych technik radzenia sobie z własnymi emocjami i emocjami klientów i/lub współpracowników
 • Pogłębienie umiejętności prowadzenia rozmów z klientami w sposób asertywny
 • Usystematyzowanie dobrych praktyk i najczęstszych błędów w kontakcie z osobami pochodzącymi z różnych krajów
 • Zainspirowanie uczestników do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności współpracy międzykulturowej

Korzyści dla uczestników:

 • Praktyczna wiedza na temat różnić kulturowych i ich wpływu na współpracę
 • Zrozumienie źródeł różnic międzykulturowych i weryfikacja przekonań na temat różnych kultur
 • Pogłębiona umiejętność analizowania wartości i norm w innych krajach i obszarach kulturowych
 • Poznanie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na postrzeganie innych kultur
 • Zwiększenie świadomość źródeł trudnych emocji i radzenie sobie z nimi w sytuacjach konfliktowych
 • Narzędzia komunikacji do zastosowania w przypadku zachowań agresywnych

Adresaci szkolenia:

 • Osoby mające współpracujące z innymi narodowościami w pracy zawodowej
 • Osoby doświadczające trudności i sytuacji konfliktowych w relacjach z obcokrajowcami
 • Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat różnic międzykulturowych

 

PROGRAM SZKOLENIA

Różnice kulturowe:

 • Kultura – definicja, źródła i wpływ na relacje w kontekście relacji zawodowych
 • Czas
 • Styl komunikacji
 • Ekspresja emocji i konfrontacja
 • Hierarchia i role społeczne
 • Tolerancja niepewności
 • Reguły i wyjątki, czyli uniwersalizm i partykularyzm
 • Jednostka czy grupa? (indywidualizm i kolektywizm)
 • Aureola i diable rogi, czyli o stereotypach i zniekształcenia poznawczych
 • Reakcje i strategie akulturacyjne na poziomie organizacyjnym i indywidualnym
 • Specyfika kulturowa wybranych krajów (dawny bloku wschodni, Niemcy, Francja, Indie i Stany Zjednoczone)

Emocje i komunikacja międzykulturowa:

 • Czym jest agresja?
 • Mechanizmy wyzwalania i hamowania zachowań agresywnych
 • Sytuacje konfliktowe i eskalacja konfliktu a potrzeby, komunikacja i wartości
 • Sposoby zapobiegania trudnym sytuacjom.
 • Jak efektywnie radzić sobie z trudnymi emocjami?
 • Bariery w komunikacji międzykulturowej
 • Postawy sprzyjające porozumieniu
 • Narzędzia skutecznej komunikacji w identyfikowaniu potrzeb klienta (aktywne słuchanie, pytania, parafraza)
 • Komunikacja asertywna (komunikat „ja”, radzenie sobie z krytyką, agresją, odmowa; wybrane techniki)

Co dalej?:

 • Dobre praktyki i najczęstsze błędy – na co warto zwracać uwagę w codziennych kontaktach z klientem?
 • Skąd czerpać wiedzę i jak aktywnie rozwijać inteligencję kulturową (CQ)

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień:    09:00 – 16:00

 • Quizy
 • Gry szkoleniowe
 • Metody warsztatowe
 • Odgrywanie ról i inne ćwiczenia praktyczne
 • Dyskusje i refleksje na temat dotychczasowych doświadczeń uczestników

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Obsługa klienta i współpraca w środowisku międzynarodowym – trudne emocje i sytuacje konfliktowe" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.