Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 23-11-2023 24-11-2023
Kraków 16-05-2024 17-05-2024

Cel i program szkolenia

Emocje są częścią naszego życia. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne kierują naszymi relacjami z innymi. Pytanie brzmi: czy potrafimy wykorzystać je do zwiększania naszej efektywności, rozwijać i budować na nich pozytywne związki z ludźmi?

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zrozumieć emocje i świadomie wykorzystywać je dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania. Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy na temat emocji – dają Uczestnikom narzędzia analizy i autoanalizy, dzięki którym zwiększą oni  świadome podejście do inteligencji emocjonalnej.

Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia, które pomogą im wykorzystywać emocje w rozwijaniu swoich kompetencji społecznych i budowaniu konstruktywnych związków z innymi w sferze osobistej jak i zawodowej.

Cel szkolenia:

Zdobycie przez Uczestników:

 • Świadomości przyczyn emocji pozytywnych i negatywnych w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Umiejętności rozpoznawania emocji.
 • Zrozumienie przebiegu reakcji emocjonalnej i jej skutków.
 • Umiejętności identyfikacji czynników wywołujących emocje negatywne w otoczeniu prywatnym, zawodowym oraz w sobie.
 • Umiejętności radzenia sobie z emocjami negatywnymi na poziomie „bieżącym” oraz „perspektywicznym”.
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych z wykorzystaniem kompetencji emocjonalnych. Budowanie pozytywnych kontaktów ze współpracownikami i Klientami.

Warsztat skierowany jest do:

 • Wszystkich zainteresowanych rozwojem siebie i zwiększaniem swojej efektywności osobistej i zawodowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Czym są emocje? Co to jest inteligencja emocjonalna?

 • Zamiast wstępu: Jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie?
 • „Moja mapa emocji” – identyfikacja źródeł emocji w naszym życiu
 • Czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne … Czy to znaczy że wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne?

Ja jako potężne źródło emocji? Trochę autoanalizy

 • Jak przeżywam emocje?
 • Moja „lista niepokojów” i jak sobie z nimi radzić?
 • Czy mam poczucie winy?
 • Dlaczego mogę być dla siebie źródłem emocji i stresów? – podsumowanie sesji autodiagnostycznej.

Jak spostrzegają mnie inni – inni jako źródło emocji?

 • Co o mnie myślą? – „zderzenie” opinii Uczestników o sobie i opinii innych osób o Uczestnikach.
 • Dziecko? Rodzic? Dorosły? – kto we mnie „siedzi” i jakie mogą być tego konsekwencje dla mojej samooceny i funkcjonowania wśród ludzi?
 • Czy znam swój „social style”? – jakie są jego pozytywne i negatywne konsekwencje dla przeżywania emocji i relacji z innymi?
 • Jak wykorzystywać wiedzę o sobie uzyskaną od innych do rozwijania inteligencji emocjonalnej?

Emocje jako komunikat

 • Rozpoznawanie emocji z komunikatów niewerbalnych

– czy wiem jak pokazuję emocje?

– w jaki sposób rozpoznawać emocje z gestów, mimiki, tonu głosu, itp.

 • Rozmowa z emocjami – dopasowanie się do płaszczyzny komunikowania  rozmówcy

Inteligencja emocjonalna w praktyce – rozwijanie kompetencji     społecznych

 • Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktu
 • Radzenie sobie z emocjami w sytuacji podejmowania decyzji
 • Wykorzystanie emocji w rozwijaniu automotywacji
 • Przekazywanie informacji zwrotnych

Inteligencja emocjonalna  a efektywność w pracy

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samokontrola i asertywność
 • Bieżące radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych

Integracja wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi uczestników szkolenia; w trakcie zajęć wykorzystywane będą takie metody, jak analizy przypadków, praca na własnym doświadczeniu, dyskusje w małych grupach, odgrywanie ról. W szczególności:

 • Praca w grupach.
 • Testy autodiagnostyczne
 • Scenki z wykorzystaniem kamery
 • Case studies

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1590 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Inteligencja emocjonalna" - 1590 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.