Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 16-05-2024 17-05-2024
Warszawa 08-07-2024 09-07-2024
Warszawa 26-08-2024 27-08-2024
Warszawa 23-09-2024 24-09-2024
Warszawa 25-11-2024 26-11-2024
Kraków 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Inteligencja Emocjonalna to jedna z najbardziej wartościowych inteligencji, którą każdy z nas posiada i każdy może rozwijać. IE daje nam zdolność rozumienia, wykorzystywania oraz zarządzania własnymi emocjami w konstruktywny sposób w celu łagodzenia stresu, skutecznej komunikacji, empatii dla siebie/innych, pokonywania wyzwań i rozładowywania konfliktów.

Inteligencja Emocjonalna nazywana jest Meta Inteligencją. Oznacza to, że od niej zależy jakość używania i stosowania innych inteligencji, umiejętności czy talentów. Oddziałuje na umiejętność konstruktywnego działania w konflikcie, stresie, smutku, gniewie, irytacji, wstydzie; bezpośrednio wpływa na koncentrację, przypominanie, kojarzenie, wymianę wiedzy, efektywność pracy itd.

Rozwijanie, trenowanie i szkolenie Inteligencji Emocjonalnej podnosi umiejętności, dzięki którym ludzie rozumieją i otwarcie wyrażają oraz wzajemnie szanują swoje myśli, preferencje, emocje, uczucia, przekonania, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych człowiek o wysokiej IE dąży do osiągania win-win, bez poświęcania czyjejkolwiek godności i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie inteligentni potrafią współpracować bez agresji czy uległości, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku.

Cele szkolenia

Celem nadrzędnym szkolenia Inteligencji Emocjonalnej jest podniesienie kompetencji u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza uświadamianie postaw, poszerzanie wiedzy oraz trenowanie umiejętności.

 • Zdobycie przez Uczestników świadomości przyczyn emocji i zrozumienie przebiegu reakcji emocjonalnej
 • Inspiracja do ustawicznego rozwoju, do poszerzania własnej Inteligencji Emocjonalnej
 • Umiejętności identyfikacji osobistych czynników wywołujących emocje przyjemne i przykre
 • Umiejętności radzenia sobie z emocjami trudnymi na poziomie „bieżącym” oraz „perspektywicznym”
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych/zawodowych z wykorzystaniem kompetencji emocjonalnych
 • Zdobycie wiedzy i narzędzi na temat własnego wpływu na budowanie zdrowia, pozytywnych relacji oraz sprawczości życiowej

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP DO WARSZTATÓW:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – INTELIGENCJA, EMOCJE, CZŁOWIEK, RELACJE – CZYLI WSTĘP WYRÓWNUJĄCY POZIOM WIEDZY O INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Inteligencja Emocjonalna jako Meta Inteligencja – korzyści z jej rozwijania:

 • Czym jest Inteligencja Emocjonalna? Czy to tylko sprawa emocji?
 • Składowe IE  (samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne) i ich wpływ na nasze życie
 • Najczęstsze mity na temat emocji i Inteligencji Emocjonalnej oraz ich skutki
 • Cechy osób inteligentnych emocjonalnie – analiza pożądanych cech oraz sposoby ich uzyskania
 • Korzyści płynące z poszerzania IE – obszary zdrowia, relacji, komunikacji, samooceny
 • Trochę biologii, chemii, psychologii i fizyki kwantowej czyli emocjonalne reakcje na kryzys, stres, strach – jak na nie reagujemy? jakie są tego skutki? kto bierze odpowiedzialność? kto ponosi konsekwencje?
 • Zmiana zaczyna się ode mnie czyli Inteligencja emocjonalna w praktyce – praktyczne wskazówki do rozpoczęcia i kontynuowania procesu

MODUŁ II – JAK ZWIĘKSZAĆ SKUTECZNOŚĆ OSOBISTĄ ORAZ ZAWODOWĄ POPRZEZ WYBRANE NARZĘDZIA I KOMPETENCJE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (wybór i trenowanie w zależności od realnych potrzeb Uczestników szkolenia)

Samoświadomość emocjonalna:

 • Jak pojmuję siebie –  „idea samego siebie” i jakie są tego skutki?
 • Jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie i jakie są tego skutki?
 • Prawda kontra fakty – rozpoznawanie indywidualnych ograniczeń w rozwoju emocjonalnym – przekonania i stereotypy które mi służą, a które sabotują
 • Czy ja myślę swoje myśli czy myśli myślą mnie – skąd się biorą myśli? czy mam na nie wpływ? jakie skutki przynosi nawykowe myślenie w konkretnych sytuacjach?
 • Dziecko? Rodzic? Dorosły? – kto we mnie „siedzi” i jakie mogą być tego konsekwencje dla mojej samooceny i funkcjonowania wśród ludzi?

Emocje – czym są, skąd się biorą i jak mogę je regulować:

 • Czym są emocje – skąd się biorą, mechanizm powstawania
 • Po co nam emocje – przydatność emocji w życiu
 • Emocje jako komunikat – o czym informuje mnie moje emocja i czy chcę to zrozumieć
 • Różnice w postrzeganiu i interpretacji tych samych zdarzeń – zauważanie różnic między faktami a prawdą
 • Sposoby rozumienia i radzenia sobie z emocjami – każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Samokontrola i Samoregulacja:

 • Wysoka samokontrola – od czego zależy zdolność zarządzania własnymi emocjami
 • Proaktywność i reaktywność w pracy z emocjami – jak panować nad silnymi emocjami typu gniew, złość, irytacja, frustracja, bezradność, wstyd – co robić? czego nie robić?
 • Jak sobie radzić z przeciążeniami/presją/stresem? Jak się samo-regulować?
 • Czy zawsze muszę zachować ,,święty spokój” i zaakceptować sytuację? A może są sposoby bardziej adekwatne?
 • Wartościowe sposoby na spędzanie czasu, edukację, wzmacnianie relacji, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć

Empatia i umiejętności społeczne:

 • Budowanie solidnych relacji – zdolność rozumienia potrzeb, postaw i emocji innych ludzi jako warunek sprawnego działania w środowisku zawodowym
 • Jak umiejętnie wyrażać i komunikować emocje, aby budować zamiast rujnować – czy to Ty się wyrażasz czy Twoje emocje?
 • Techniki asertywnego reagowania i wyrażania emocji w trudnych sytuacjach interpersonalnych – np.: atak werbalny, zaczepki manipulacyjne, krytykanctwo, obwinianie, ocenianie, ignorowanie itp.
 • Zyski i straty – czy warto być empatycznym w biznesie? Po co nam empatia w relacjach?

MODUŁ III – ,,KONCERT ŻYCZEŃ”:

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby i pytania Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW:

 • Ewaluacja szkolenia
 • Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • Wręczenie dyplomów

Rozkład godzinowy:
Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
Dzień drugi: 09:00 – 16:00

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu oraz w oparciu o cykl Kolba i neurodydaktykę.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy Uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności, na skojarzenie ich z posiadaną już wiedzą i doświadczeniem. Każdy z Uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez Trenerkę
 • Zadania indywidualne wspomagane przez Trenerkę

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Rozwój inteligencji emocjonalnej jako sposób na wzrost efektywności, spokoju i dobrych relacji" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.