Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 27-05-2024 28-05-2024
Online 04-11-2024 05-11-2024
Online 09-12-2024 10-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie, w konwencji wykładów i warsztatów, ma na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanego posługiwania się narzędziami dostępnymi w programie MS Excel.

Cel szkolenia:

 • tworzenie zaawansowanych tabel
 • korzystanie z formuł obliczeniowych oraz zagnieżdżonych funkcji,
 • nabycie umiejętności graficznej wizualizacji danych (tworzenie wykresów)
 • poznanie skrótów klawiszowych przyspieszających pracę
 • nabycie umiejętności sortowania i filtrowania danych
 • wiedza na temat relacyjnej bazy danych

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób, które sprawnie działają w Excelu, ale także dla tych, którzy poszukują solidnych rozwiązań do dalszej pracy zawodowej. Nasze szkolenie pozwoli optymalnie wykorzystać czas kursu na ćwiczenia praktyczne i prezentacje.

PROGRAM SZKOLENIA

Przegląd popularnych i przydanych funkcji:

 • Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)
 • Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, min.k, max.k max, ile.niepustych, licz.puste, zaokr, zaokr,góra, zaokr.dół itp.)
 • Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj, x.wyszukaj, indeks, podaj.pozycję)
 • Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas, tekst, num.tyg)
 • Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, połącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, znajdź, podstaw, usuń zbędne odstępy, litery.wielkie, litery.małe, z.wielkiej.litery i inne)
 • Funkcje informacyjne (czy.bł, czy.błąd, jeżeli.błąd, jeżeli.nd i inne)
 • Składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie funkcji

Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych:

 • Pola i obszary tabeli przestawnej
 • Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)
 • Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)
 • Formatowanie warunkowe (kolorowanie komórek na podstawie wartości)

Filtry vs fragmentatory:

 • Grupowanie danych
 • Dodatkowe pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
 • Połączenia raportów i ich odświeżanie
 • Wykres przestawny
 • Tworzenie tabel przestawnych z kilku tabel
 • Tworzenie relacji między tabeli, dodawanie danych do modelu danych

Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi:

 • Operacje na arkuszach, kolumnach i wierszach

Narzędzie „Przejdź do”:

 • Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)
 • Automatyczne wypełnianie pustych komórek
 • Formatowanie tylko wypełnionych komórek

Sumy częściowe:

 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych
 • Tworzenie zagnieżdżonych sum częściowych
 • Kopiowanie raportów sum częściowych
 • Korzystanie z mechanizmu sum częściowych jako funkcji – przykłady zastosowania

Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
 • Ochrona arkusza z opcją edycji poszczególnych zakresów
 • Ochrona formuł

Filtry zaawansowane:

 • Filtry zaawansowane zasady tworzenia
 • Stosowanie warunków filtra
 • Filtry zależne od formuł i funkcji

Poprawność danych:

 • Walidacja liczbowa, tekstowa
 • Niestandardowe tworzenie poprawności danych
 • Listy wartości
 • Dynamiczne listy wartości

Menedżer nazw:

 • Reguły nadawania nazw zakresom
 • Sposoby tworzenie nazw
 • Edycja i usuwania nazw

Formatowanie warunkowe:

 • Formatowanie danych na podstawie określonego tekstu, wartości, daty
 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji
 • Zestawy ikon, paski danych, skale kolorów
 • Reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych ostatnich, zarządzanie regułami

Dodatek Power Query  – import danych:

 • Import z plików: CSV, Excel, XML, Folderu, Access, stron www.
 • Porównywanie danych z różnych zakresów
 • Aktualizacja danych z kilku plików w 1 tabeli

Rozkład godzinowy:
Dzień I-II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

 • Ćwiczenia i  zadania na plikach szkoleniowych
 • Prezentacja multimedialna, wykład i  pogadanka

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1250 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi. 

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Excel zaawansowany" - 1250 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.