Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinary ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera „na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw.  Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń.

Na naszym szkoleniu skupimy się na wspieraniu i ćwiczeniu kreatywności oraz umiejętności właściwego wykorzystania własnych i zespołowych potencjałów, na wzmacnianiu i wykorzystaniu pozytywnych stron problemów dzięki analizie oraz znajomości strategii radzenia sobie z nimi jako wyzwaniami. Nade wszystko szkolenie zmobilizuje uczestników do kreatywnych działań i twórczego poszukiwania rozwiązań, do zamiany ,,Czy to da się zrobić?” na ,,Jak to mogę zrealizować?”.

Cel szkolenia

Całe szkolenie i każdy moduł szkolenia ma na celu podniesienie motywacji i kompetencji znajdowania kreatywnych rozwiązań, poprzez poszerzanie wiedzy i wspieranie w trenowaniu umiejętności działania oraz wzbudzania w sobie inspiracji i chęci.

Spodziewamy się, że po szkoleniu Uczestnicy wzmocnią kompetencje i wiedzę, m.in.:

 • Poznają proces kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zwiększą efektywność w szukaniu i wdrażaniu rozwiązywania nieszablonowych wyzwań
 • Zdobędą umiejętności zastosowania odpowiedniej strategii kreatywności dla konkretnej sytuacji
 • Poznają i przećwiczą techniki generowania pomysłów i wybijania się ze schematycznego myślenia
 • Możliwości adaptacji rożnorodnych narzędzi wspierających kreatywne myślenie do własnych potrzeb
 • Poznają i popracują nad własnymi przekonaniami na temat kreatywności w biznesie i na swoim stanowisku
 • Obniżą poziomu stresu i generowanych trudności na rzecz optymalnych rozwiązań
 • Skuteczności działań w kryzysie dzięki nieszablonowemu podejściu

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności twórczego i efektywnego rozwiązywania problemów a także poznaniem technik i narzędzi kreatywnego myślenia w realizacji codziennych obowiązków, zwłaszcza w czasie zmiany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie w nowy sposób ze starymi wyzwaniami oraz co możesz zrobić, by rozwiązać nowy problem, lub efektywniej wykorzystywać sytuacje stwarzające możliwości, to nasze szkolenie jest dla Ciebie. Mając poszerzony zasób narzędzi, motywacji oraz możliwości zmniejszasz poziom stresu pojawiającego się często wraz z nieplanowanymi trudnościami, a opanowany stres wyzwala większy potencjał do skorzystania z posiadanych kompetencji i wiedzy.

W ramach szkolenia otwartego online gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do Internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 8 osób.

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

Kreatywność i innowacyjność czyli co robić i jak działać, gdy wszystko się zmienia:

 • Kreatywność – Czym jest, skąd pochodzi, gdzie szukać źródeł naszej kreatywności i czy każdy może być kreatywny
 • BHP kreatywności – czyli co, kiedy i jak zwiększa naszą innowacyjność
 • Etapy kreatywnych rozwiązań – najpierw poznaj dynamikę oraz przyczyny problemów i trudności, potem skup się na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań (m.in. Diagram Ishikawy, Technika Jak-Dlaczego)
 • Mapa myśli – efektywny i współpracujący z umysłem sposób na zobrazowanie sytuacji, określenie celów i potrzeb, poszukiwanie efektywnych rozwiązań

Jak zwiększyć skuteczność działań poprzez narzędzia kreatywności:

 • W jaki sposób formułować problem/wyzwanie, aby zachęcał nasz mózg do generowania najlepszych rozwiązań – nauka praktycznych narzędzi do generowania pomysłów i idei
 • Ćwiczenia wybranych technik twórczego myślenia w realnych problemach grupy (m.in. mapa przeszkód, łańcuch poziomów, lot ptaka, burza mózgów, cudzy punkt widzenia, metafora, i inne.)
 • Generowanie pomysłów dotyczących określonych wcześniej przez Uczestników wyzwań z zastosowaniem wcześniej przypomnianych technik
 • Mocne i słabe strony wypisanych rozwiązań – zasady konstruktywnej krytyki oraz usprawniania własnych i cudzych pomysłów.

Podsumowanie warsztatów:

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metody Action Learning:

 • zadania zespołowe interaktywne,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • dyskusje moderowane,
 • mini prelekcje.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 850 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online" - 850 zł/os

  Szybki kontakt