Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 21-10-2024 22-10-2024

Cel i program szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu z Państwa, stworzyliśmy  szkolenie online i mamy pewność, że możemy wzmocnić u Państwa motywację do działania, wybór adekwatnych narzędzi zarządzania relacjami, świadomość korzystania ze swoich osobistych zasobów na co dzień w sytuacjach zawodowych i prywatnych, obniżyć poziom stresu i konfliktów.

Jeśli chcesz:

 • przestać tłumić emocje, a jednocześnie nie pozwalać na to, by odebrały Ci kontrolę
 • redukować nadmierne napięcie
 • umiejętnie radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych
 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres
 • skutecznie rozwijać poczucie własnej wartości
 • zacząć cenić swoją naturalność, a nie to, co inni myślą o Tobie
 • przestać się porównywać do innych
 • zacząć żyć tu i teraz zamiast ciągle myśleć o tym, jakby to było gdybyś był/a mądrzejszy/a, bogatszy/a, wyższy/a itp.
 • przestać bać się popełniania błędów
 • sympatię do samego siebie przełożyć na sukces prywatny i zawodowy
 • zrozumieć, jak Twoje emocje kształtują relacje z innymi
 • w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość
 • budować wartościowe relacje, oparte na szczerości i zaufaniu
 • poprzez zrozumienie własnych emocji wpłynąć na swój wizerunek
 • wiedzieć, jak wpływać na emocje, samopoczucie i zachowanie klientów,
 • zrozumieć, jak emocje wykorzystywać do budowania zespołu i do zarządzania ludźmi
 • znajdować motywację do rozwoju
 • dzięki emocjom osiągać dużo lepsze wyniki
 • zaufać swojej intuicji
 • przestać ze sobą i z innymi walczyć emocjonalnie na rzecz budowania porozumienia

TO WIEDZ, ŻE TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE!

Cele szkolenia

Spodziewamy się, że po szkoleniu każdy Uczestnik

w zakresie WIEDZY:

 • poszerzy wiedzę na temat emocji i potrafi nazwać więcej niż kilka emocji
 • ma wiedzę z zakresu metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
 • zna podstawy empatii, wie jakie są obszary inteligencji emocjonalnej, wie co się składa na pojęcie inteligencji emocjonalnej
 • wie, jak stres wpływa na jego emocje
 • wie na czym polega postawa asertywna oraz nieasertywna
 • zna typy manipulacji, ma wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z manipulacją za pomocą inteligencji emocjonalnej oraz wie, jak jej nie używać wobec innych
 • ma wiedzę o wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu sobą, zarządzaniu relacjami z innymi oraz zarządzaniu zespołem

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi przeprowadzić autodiagnozę własnych mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania emocjami
 • posiada umiejętność wyzwolenia autorefleksji i korekty w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • potrafi określić, co go motywuje i co sprawia, że ma chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym
 • umie sprawować kontrolę nad własnymi emocjami i zachowaniami
 • umie odpowiednio reagować na sytuacje stresowe
 • umie radzić sobie z emocjami, które pojawiają się w sytuacji stresowej
 • potrafi budować dobre jakościowo kontakty z klientami i współpracownikami

w zakresie POSTAWY:

 • ma świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń związanych ze swoimi emocjami
 • rozumie, że inni mogą mieć inne potrzeby, pragnienia, zalety, wady i ograniczenia, a także inaczej reagować na emocje
 • ma wyższą motywację do rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych
 • przejawia postawę asertywną względem współpracowników
 • zachowuje kontrolę nad trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacjach trudnych i stresujących
 • posiada większą świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • jest świadomy roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • jest mniej podatny na wypalenie zawodowe
 • poprawia jakość kontaktów ze współpracownikami i klientami
 • jest zmotywowany do budowania poprawnych relacji interpersonalnych

Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane rozwojem INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, kluczowej, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie.

PROGRAM SZKOLENIA

Krótki wstęp:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

Czym są emocje. Co to jest inteligencja emocjonalne:

 • Doprecyzujemy istotne pojęcia z zakresu EQ
 • Zastanowimy się – jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie? I co mi to daje
 • Stworzymy „Moją mapę emocji” – zidentyfikujesz źródła emocji w swoim życiu
 • spojrzymy na czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne – czy wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne?
 • Zastanowimy się, czy warto rozwijać emocjonalność, jaki ma wpływ na komfort życia, skuteczność, relacje, osiąganie celów itd

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej

Poznamy i rozszyfrujemy:

 • Sześć zasad inteligencji emocjonalnej
 • temat odporności psychicznej i jej wpływ na rozwój osobisty oraz relacje
 • porównamy korzyści wysokiej IQ (inteligencji racjonalnej), a wysokiej EQ (inteligencji emocjonalnej) i zastanowimy się, czy to jedyne inteligencje w naszym życiu
 • poznamy destrukcyjne mity związane z inteligencją emocjonalną

Rozwijamy kompetencje

Poznamy i rozszyfrujemy 5 obszarów inteligencji emocjonalnej i ich roli:

 • Samoświadomość – czy mam świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń
 • Samokontrola – czy mam kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz emocjami?
 • Automotywacja – co mnie motywuje? Co sprawia, że mam chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym?
 • Empatia – Czy potrafię identyfikować emocje i uczucia innych osób oraz utożsamiać się z nimi?
 • Kompetencje społeczne – czy potrafię komunikować się jasno z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę ich styl zachowania i myślenia, emocje i uczucia?

Stres, negatywne emocje i nieporozumienia

Stres – historia prawdziwa:

 • Definicja stresu – czy istnieje tylko jedna, czy też jest ich więcej?
 • Jak reagujemy na sytuacje stresowe – rodzaje naszych zachowań, wywoływanych przez stres emocji
 • Mapa emocji – co się z nami dzieje w trudnych dla nas sytuacjach?
 • Inteligencja emocjonalna w służbie radzenia sobie ze stresem

Podsumowanie warsztatów:

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • pożegnanie

Rozkład godzinowy:
DZIEŃ I i II:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do Internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online (wybór programu ustalamy indywidualnie z Decydentami, preferujemy platformy komunikacyjne znane wcześniej Uczestnikom szkolenia lub wskażemy zewnętrzne)
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Dyplom ukończenia szkolenia – w formie elektronicznej
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1350 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty online" - 1350 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.