Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 17-06-2024 18-06-2024
Online 26-09-2024 27-09-2024
Online 05-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Cel i program szkolenia:

 • uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako kierownika zespołu
 • podnoszenie efektywności pracy indywidualnej i zespołowej
 • doskonalenie współpracy i komunikacji w zespole
 • wzajemne wykorzystanie doświadczeń zawodowych w rozwoju kompetencji
 • kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej
 • budowanie zaangażowania  i odpowiedzialności podwładnych
 • konfrontacja praktyki kierowania ze wskazaniami teorii
 • wypracowanie proaktywnej koncepcji zmian w pracy zespołu

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są pracownicy na stanowiskach kierowniczych, którzy pragną doskonalić swoje kompetencje zawodowe.

Szkolenie realizowane w grupie od 3 do 10 osób.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Wprowadzenie – specyfika pracy zespołowej:

 • funkcje  i role kierownicze
 • kompetencje kierownicze
 • kierownicy efektywni i nieefektywni

Mój dział – charakterystyka i reguły działania:

 • cele mojego zespołu
 • wizja, misja i strategia
 • koncepcja działu
 • zasady funkcjonowania

Budowanie kompetencji podwładnych:

 • identyfikacja preferowanego stylu kierowania
 • wydawanie poleceń
 • delegowanie zadań
 • rola udzielania informacji zwrotnej

Rozwijanie podwładnych:

 • metody i techniki kształcenia
 • preferowane style uczenia się
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

Podsumowanie – indywidualny plan doskonalenia pracownika

Dzień II

Wpływanie na podwładnych.

Komunikacja z pracownikami:

 • typy stylów interpersonalnych
 • specyfika wyróżnionych stylów
 • identyfikacja preferencji komunikacyjnych
 • komunikowanie się dopasowane do potrzeb odbiorcy

Motywowanie współpracowników:

 • koncepcje motywacji i ich praktyczne znaczenie
 • typy motywacyjne pracowników
 • czynniki motywujące i demotywujące
 • motywowanie przełożonych i podwładnych
 • wypracowanie metod motywowania

Zaangażowanie i metody jego budowania:

 • różne rodzaje zaangażowania
 • narzędzia oceny zaangażowania
 • sposoby podnoszenia poziomu zaangażowania
 • przełożony jako wzorzec postawy zaangażowania

Podsumowanie – warunki skuteczności wpływu

Rozkład godzinowy:
Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1450 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online" - 1450 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.