Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 28-10-2024 29-10-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma na celu wzbogacić warsztat uczestnika o nowe narzędzia i metody pracy w Excelu oraz aplikacji Power BI Desktop.  Udział w szkoleniu dostarczy wiedzy na temat tego, jak budować interaktywne wizualizacje danych, jak importować, przetwarzać i ładować dane oraz wyciągać interesujące informacje.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • posługiwanie się dodatkami MS Excel (PowerPivot, Power Query, Power Map, Power BI),
 • umiejętne przygotowanie danych do analizy przy użyciu dodatków MS Excel,
 • sprawnie znajdowanie danych i przetwarzanie ich,
 • przygotowywanie kalkulacji rozbudowanych zbiorów,
 • tworzenie modeli danych i raportów,
 • przygotowywanie interaktywnych wizualizacji danych,
 • interaktywne wizualizowanie danych w Power BI,
 • optymalizowanie i usprawnianie swojej pracy

Szkolenie jest dla osób, które:

 • sprawnie posługują się programem MS Excel,
 • pracują na wielowymiarowych zbiorach danych,
 • chcą korzystać z PowerPivot, Power Query, Power Map, Power BI,
 • chcą poznać nowe rozwiązania Business Intelligence w MS Excel,
 • chcą dokonywać analizy i wizualizacji danych wykorzystując dodatki MS Excel,
 • chcą usprawnić i zautomatyzować swoje zadania bez programowania w VBA.

Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 3 do 12  osób.

PROGRAM SZKOLENIA

Business Intelligence (BI) w Excelu i Power BI:

 • elementy składowe BI:
 • pobieranie i przetwarzanie danych,
 • analizy w oparciu o relacyjnie połączone tabele,
 • wizualizacja i raportowanie danych,
 • publikacja i dostęp do projektu w Internecie.

Dodatek Power Query:

 • uruchamianie dodatku, zapisywanie zapytań i wyników, źródła danych,
 • elementy interface: zapytania, zastosowane kroki, pasek formuły (język M),
 • import danych:
 • z plików TXT, CSV, XLSX
 • wczytywanie plików z katalogu i łączenie ich zawartości,
 • aktualizacja danych i obliczeń,
 • poprawa danych:
 • zmiana wielkości liter i zamienianie błędnych wartości i zapisanych dat,
 • podział tekstów na kolumny wg ograniczników,
 • łączenie tekstów oraz dokonywanie prostych obliczeń,
 • analiza danych:
 • kolumna warunkowa (IF),
 • grupowanie danych,
 • scalenie i łączenie zapytań

Dodatek Power Pivot w Excelu:

 • włączanie i uruchamianie dodatku w Excelu,
 • import danych w dodatku Power Pivot i za pomocą Power Query,
 • omówienie modelu danych oraz tworzenia relacji pomiędzy tabelami,
 • tworzenie raportów z modelu danych w tabeli przestawnej,
 • tworzenie hierarchii i grup danych,
 • obliczenia w Power Pivot:
 • kolumny obliczeniowe,
 • miary obliczeniowe,
 • omówienie wybranych funkcji języka DAX:
 • Calculate,
 • Countrows, Countblank, Distinctcount,

Praca z programem Power Bi Desktop:

 • interface programu,
 • import i edycja danych – Power Query,
 • model danych:
 • tworzenie relacji,
 • miary i kolumny obliczeniowe,
 • prezentacja i wizualizacja danych:
 • omówienie podstawowych typów wykresów (kołowy, liniowy, kolumnowy itp.),
 • praca z tabelami, fragmentatorami, kartami i mapami,
 • prezentacja danych zawierających daty,
 • sposoby i zasady prezentacji danych

Informacje organizacyjne:
Dzień I-II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Metody interaktywne – warsztatowe, głównie praktyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń na plikach w Ms Excel oraz Power BI Desktop:

 • prezentacja,
 • mini-wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 1390 zł + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Excel Business Intelligence (Power Query, PowerPivot, Power Map, Power BI Desktop) – warsztaty online" - 1390 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.