Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia interpersonalne, Szkolenia sprzedaż i marketing

  Zmiany w reklamacjach konsumenckich – nowe obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumenta od 25 grudnia 2014r


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 17:00
Cena szkolenia netto
690 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Umiejętność rozpatrywania reklamacji, oceny zarzutów podnoszonych przez kupujących, dochodzenia roszczeń zwrotnych od własnych dostawców i producentów. <br> <br> Szkolenie jest prowadzone przy uwzględnieniu najnowszych przepisów Ustawy o prawach konsumenta które wchodzą w życie 25 grudnia 2014 r.

Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w sklepach.

Sprzedawcy/handlowcy.

Przedstawiciele handlowi oraz inne osoby na stanowiskach związanych ze sprzedażą bezpośrednią bądź poprzez zbieranie zamówień.

Wszyscy zainteresowani problemami prawnymi związanymi ze sprzedażą konsumencką.Program szkolenia:

Zasady reklamowania towarów:

 

 1. Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy wobec konsumenta, jej zakres.
 3. Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.
 4. Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?
 5. Uprawnienia przysługujące z gwarancji. Forma gwarancji.
 6. Postępowanie w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 7. Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 8. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 9. Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
 10. Relacje pomiędzy sprzedawcami pośrednimi a sprzedawcami finalnymi w związku z zaspokojeniem roszczeń konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Problem roszczeń regresowych.
 11. Przedawnienie.
 12. Czy niezgodność towaru z umową można zgłaszać producentowi.

 

Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa:

 

 1. Co to jest sprzedaż na odległość.
 • Co to jest sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa.
 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Jak liczyć terminy. W jakiej formie może to nastąpić.
 2. O czym należy informować konsumenta w przypadku tak zawieranych umów.
 3. Termin do zwrotu spełnionych świadczeń.
 4. Na czyj koszt powinien nastąpić zwrot świadczeń.
 5. Problematyka umów zawieranych przez telefon.
 6. Problematyka umów zawieranych drogą elektroniczną.
 7. Termin do zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę.
 8. Zasady pobierania od klientów opłat dodatkowych.

 

Zasady prowadzenia sklepów internetowych:

 

 1. Zasady prowadzenia sklepów internetowych.
 2. Co powinno znaleźć się na stronie internetowej sklepu, prowadzącego sprzedaż w formie elektronicznej.


Metody szkoleniowe

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,  rozwiązywanie kazusów,
 • wykład wzbogacony o techniki multimedialne (prezentacja w PP).


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Zmiany w reklamacjach konsumenckich – nowe obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumenta od 25 grudnia 2014r

Cena netto:690 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©