Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia online, konsultacje i webinary. Program kształcenia na odległość pozwala zdobyć bogatą wiedzą bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy. Wystarczy posiadać komputer z mikrofonem i kamerą, tablet lub telefon z dostępem do internetu.

Proponujemy Państwu udział w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach, które są prowadzone w małych grupach poprzez optymalną aplikację. Zapewniamy pełną interakcję, wymianę wiedzy, myśli oraz porad. Uczymy i jednocześnie reagujemy na bieżące potrzeby naszych Uczestników.
W naszej ofercie szkoleń online znajduje się różnorodna tematyka, pozwalająca na przeszkolenie pracowników z wielu działów.

Istnieje również możliwość przygotowania indywidualnych konsultacji oraz webinarium dostosowanych do Państwa potrzeb.

Temat Termin

Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027 – warsztaty online

08-10-2021 - 08-10-2021

Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027 – warsztaty online

30-11-2021 - 30-11-2021

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

12-07-2021 - 12-07-2021

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

30-09-2021 - 30-09-2021

Emocje, napięcie i cały ten zgiełk – czyli jak zarządzać emocjami i wewnętrznymi stanami aby wzmocnić efektywność, dobre relacje i poczucie własnej wartości

18-06-2021 - 18-06-2021

Emocje, napięcie i cały ten zgiełk – czyli jak zarządzać emocjami i wewnętrznymi stanami aby wzmocnić efektywność, dobre relacje i poczucie własnej wartości

13-07-2021 - 13-07-2021

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik 2021

08-07-2021 - 08-07-2021

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik 2021

23-09-2021 - 23-09-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

28-06-2021 - 29-06-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

25-10-2021 - 26-10-2021

Assessment / Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC – warsztaty online

30-08-2021 - 31-08-2021

Assessment / Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC – warsztaty online

25-10-2021 - 26-10-2021

HR Biznes Partner – warsztaty online

21-06-2021 - 22-06-2021

HR Biznes Partner – warsztaty online

13-10-2021 - 14-10-2021

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

23-09-2021 - 24-09-2021

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji – online

17-06-2021 - 17-06-2021

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji – online

16-09-2021 - 16-09-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

05-07-2021 - 06-07-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

16-09-2021 - 17-09-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

14-10-2021 - 15-10-2021

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

16-09-2021 - 16-09-2021

Lean Manufacturing – online

16-06-2021 - 17-06-2021

Lean Manufacturing – online

13-09-2021 - 14-09-2021

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

28-06-2021 - 29-06-2021

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

04-11-2021 - 05-11-2021

Problem Solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

18-10-2021 - 19-10-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

21-06-2021 - 23-06-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

23-08-2021 - 25-08-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

23-09-2021 - 24-09-2021

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – online

24-06-2021 - 24-06-2021

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – online

27-10-2021 - 27-10-2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

21-06-2021 - 22-06-2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

16-09-2021 - 17-09-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

07-07-2021 - 07-07-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

13-09-2021 - 13-09-2021

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

30-08-2021 - 31-08-2021

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

16-06-2021 - 17-06-2021

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

05-07-2021 - 06-07-2021

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

23-09-2021 - 24-09-2021

Harmonogram i planowanie produkcji – online

07-10-2021 - 08-10-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

19-07-2021 - 21-07-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

04-10-2021 - 06-10-2021

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

26-08-2021 - 27-08-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

12-07-2021 - 13-07-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

26-08-2021 - 27-08-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

27-09-2021 - 28-09-2021

Kontrola w administracji rządowej – online

09-07-2021 - 09-07-2021

Kontrola w administracji rządowej – online

24-09-2021 - 24-09-2021

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

05-07-2021 - 06-07-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

01-07-2021 - 02-07-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

16-09-2021 - 17-09-2021

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

10-09-2021 - 10-09-2021

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

27-10-2021 - 27-10-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

17-06-2021 - 18-06-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

30-06-2021 - 01-07-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

23-08-2021 - 24-08-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

15-11-2021 - 16-11-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

05-07-2021 - 06-07-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

14-09-2021 - 15-09-2021

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

28-06-2021 - 29-06-2021

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

23-08-2021 - 24-08-2021

Negocjacje i sprzedaż – współczesne wyzwania

08-07-2021 - 09-07-2021

Negocjacje i sprzedaż – współczesne wyzwania

07-10-2021 - 08-10-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

23-06-2021 - 24-06-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

19-08-2021 - 20-08-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

13-09-2021 - 14-09-2021

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

16-06-2021 - 16-06-2021

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

27-09-2021 - 27-09-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

17-11-2021 - 17-11-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne

28-06-2021 - 28-06-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne

14-10-2021 - 14-10-2021

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów

15-10-2021 - 15-10-2021

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów

10-11-2021 - 10-11-2021

Lean Management – online

18-10-2021 - 19-10-2021

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

23-06-2021 - 24-06-2021

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

19-08-2021 - 20-08-2021

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

28-10-2021 - 29-10-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

20-10-2021 - 20-10-2021

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

16-09-2021 - 17-09-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

21-06-2021 - 22-06-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

15-09-2021 - 16-09-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

17-08-2021 - 18-08-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

09-09-2021 - 10-09-2021

Akademia Asystentki i Sekretarki – warsztaty online

05-07-2021 - 06-07-2021

Dostęp do informacji publicznej – online

21-06-2021 - 21-06-2021

Dostęp do informacji publicznej – online

15-09-2021 - 15-09-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

18-06-2021 - 18-06-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

22-10-2021 - 22-10-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

10-12-2021 - 10-12-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

06-07-2021 - 06-07-2021

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów – online

28-06-2021 - 29-06-2021

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów – online

14-10-2021 - 15-10-2021

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

16-06-2021 - 16-06-2021

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

17-09-2021 - 17-09-2021

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty onlinie

08-07-2021 - 09-07-2021

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty onlinie

12-10-2021 - 13-10-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

16-09-2021 - 17-09-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

18-11-2021 - 19-11-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

16-12-2021 - 17-12-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

21-09-2021 - 22-09-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

21-10-2021 - 22-10-2021

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

30-06-2021 - 30-06-2021

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

30-08-2021 - 30-08-2021

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

29-11-2021 - 29-11-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

24-06-2021 - 25-06-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

12-07-2021 - 13-07-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

27-09-2021 - 28-09-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

25-10-2021 - 26-10-2021

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej

21-06-2021 - 21-06-2021

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

17-06-2021 - 18-06-2021

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

23-09-2021 - 24-09-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

05-07-2021 - 06-07-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

09-09-2021 - 10-09-2021

Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?

22-06-2021 - 22-06-2021

Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?

25-08-2021 - 25-08-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

08-07-2021 - 09-07-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

13-09-2021 - 14-09-2021

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

16-09-2021 - 16-09-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

25-06-2021 - 25-06-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

15-10-2021 - 15-10-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

26-11-2021 - 26-11-2021

Czas pracy kierowców – warsztaty online

15-09-2021 - 15-09-2021

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

08-07-2021 - 09-07-2021

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

11-10-2021 - 12-10-2021

Prawo Celne – Export / Import

05-07-2021 - 06-07-2021

Prawo Celne – Export / Import

25-08-2021 - 26-08-2021

Prawo Celne – Export / Import

27-09-2021 - 28-09-2021

Prawo Celne – Export / Import

18-10-2021 - 19-10-2021

Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności – warsztaty online

27-09-2021 - 28-09-2021

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

05-07-2021 - 05-07-2021

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

16-09-2021 - 16-09-2021

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

06-07-2021 - 06-07-2021

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

17-09-2021 - 17-09-2021

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

26-08-2021 - 27-08-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

24-06-2021 - 24-06-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

31-08-2021 - 31-08-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

30-11-2021 - 30-11-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

21-06-2021 - 21-06-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13-10-2021 - 13-10-2021

Prawo pracy dla menedżerów

14-07-2021 - 14-07-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie – warsztaty online

22-06-2021 - 22-06-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie – warsztaty online

16-07-2021 - 16-07-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie – warsztaty online

29-09-2021 - 29-09-2021

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

02-07-2021 - 02-07-2021

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

13-10-2021 - 13-10-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

24-06-2021 - 24-06-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

05-07-2021 - 05-07-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

23-08-2021 - 23-08-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

27-09-2021 - 27-09-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

14-10-2021 - 14-10-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

25-06-2021 - 25-06-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

06-07-2021 - 06-07-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

24-08-2021 - 24-08-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

28-09-2021 - 28-09-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

15-10-2021 - 15-10-2021

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

21-06-2021 - 21-06-2021

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

16-08-2021 - 16-08-2021

System INTRASTAT

16-06-2021 - 16-06-2021

System INTRASTAT

07-07-2021 - 07-07-2021

System INTRASTAT

27-08-2021 - 27-08-2021

System INTRASTAT

29-09-2021 - 29-09-2021

System INTRASTAT

20-10-2021 - 20-10-2021

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego

12-07-2021 - 12-07-2021

Czas pracy

13-07-2021 - 13-07-2021

Czas pracy

15-10-2021 - 15-10-2021