Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia online, konsultacje i webinary. Program kształcenia na odległość pozwala zdobyć bogatą wiedzą bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy. Wystarczy posiadać komputer z mikrofonem i kamerą, tablet lub telefon z dostępem do internetu.

Proponujemy Państwu udział w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach, które są prowadzone w małych grupach poprzez optymalną aplikację. Zapewniamy pełną interakcję, wymianę wiedzy, myśli oraz porad. Uczymy i jednocześnie reagujemy na bieżące potrzeby naszych Uczestników.
W naszej ofercie szkoleń online znajduje się różnorodna tematyka, pozwalająca na przeszkolenie pracowników z wielu działów. Oferujemy także szkolenia online dla pracodawców.

Istnieje również możliwość przygotowania indywidualnych konsultacji oraz webinarium dostosowanych do Państwa potrzeb.

Temat Termin

Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE – warsztaty online

08-12-2021 - 08-12-2021

Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości

03-02-2022 - 03-02-2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

24-01-2022 - 24-01-2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

14-03-2022 - 14-03-2022

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży? – warsztaty online

07-12-2021 - 08-12-2021

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży? – warsztaty online

17-01-2022 - 18-01-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

28-01-2022 - 28-01-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

25-03-2022 - 25-03-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

20-05-2022 - 20-05-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

10-12-2021 - 10-12-2021

Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie – online

25-02-2022 - 25-02-2022

Upoważniony przedsiębiorca AEO – online

28-04-2022 - 28-04-2022

Indywidualne plany rozwoju – jak zatrzymać talenty w organizacji? – warsztaty online

19-01-2022 - 19-01-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

24-02-2022 - 25-02-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

27-01-2022 - 27-01-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

24-03-2022 - 24-03-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

19-05-2022 - 19-05-2022

Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji – online

28-01-2022 - 28-01-2022

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

24-01-2022 - 24-01-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

24-01-2022 - 24-01-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

18-03-2022 - 18-03-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

10-06-2022 - 10-06-2022

Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online

13-12-2021 - 13-12-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

07-12-2021 - 08-12-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

24-01-2022 - 25-01-2022

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

13-12-2021 - 14-12-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

13-12-2021 - 14-12-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

21-02-2022 - 22-02-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

21-04-2022 - 22-04-2022

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

07-12-2021 - 07-12-2021

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

19-01-2022 - 19-01-2022

Lean Manufacturing – online

20-01-2022 - 21-01-2022

SMED – skracania czasów przezbrojeń – online

20-12-2021 - 20-12-2021

SMED – skracania czasów przezbrojeń – online

24-01-2022 - 24-01-2022

SMED – skracania czasów przezbrojeń – online

27-04-2022 - 27-04-2022

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

24-03-2022 - 25-03-2022

Problem Solving – warsztaty online

13-12-2021 - 14-12-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

21-02-2022 - 23-02-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

21-02-2022 - 22-02-2022

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – online

26-01-2022 - 26-01-2022

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

09-12-2021 - 10-12-2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

24-02-2022 - 25-02-2022

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

16-05-2022 - 17-05-2022

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

19-01-2022 - 19-01-2022

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

10-02-2022 - 11-02-2022

Harmonogram i planowanie produkcji – online

17-01-2022 - 18-01-2022

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

15-12-2021 - 17-12-2021

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

17-02-2022 - 18-02-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

20-01-2022 - 21-01-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

14-03-2022 - 15-03-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

19-05-2022 - 20-05-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

25-01-2022 - 25-01-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

17-03-2022 - 17-03-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

09-06-2022 - 09-06-2022

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

24-02-2022 - 25-02-2022

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

09-12-2021 - 10-12-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

24-02-2022 - 25-02-2022

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

26-01-2022 - 26-01-2022

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

13-12-2021 - 14-12-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

19-01-2022 - 20-01-2022

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

16-12-2021 - 17-12-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

20-01-2022 - 21-01-2022

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

24-03-2022 - 25-03-2022

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

07-02-2022 - 08-02-2022

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

16-12-2021 - 17-12-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

18-01-2022 - 19-01-2022

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

16-02-2022 - 16-02-2022

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

15-12-2021 - 15-12-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

18-01-2022 - 18-01-2022

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

13-12-2021 - 13-12-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

22-02-2022 - 22-02-2022

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

20-04-2022 - 20-04-2022

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

17-02-2022 - 18-02-2022

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

31-01-2022 - 01-02-2022

Systemy wynagradzania i premiowania – online

07-12-2021 - 08-12-2021

Systemy wynagradzania i premiowania – online

18-01-2022 - 19-01-2022

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

13-12-2021 - 14-12-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

17-02-2022 - 18-02-2022

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

20-01-2022 - 21-01-2022

Dostęp do informacji publicznej – online

17-01-2022 - 17-01-2022

Dostęp do informacji publicznej – online

11-03-2022 - 11-03-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

10-12-2021 - 10-12-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

21-01-2022 - 21-01-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

18-03-2022 - 18-03-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

20-05-2022 - 20-05-2022

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

09-12-2021 - 09-12-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

25-01-2022 - 25-01-2022

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

17-12-2021 - 17-12-2021

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

23-02-2022 - 23-02-2022

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

25-04-2022 - 25-04-2022

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

16-12-2021 - 17-12-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

24-03-2022 - 25-03-2022

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

09-06-2022 - 10-06-2022

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

13-12-2021 - 14-12-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

24-02-2022 - 25-02-2022

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

16-05-2022 - 17-05-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

26-01-2022 - 26-01-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

08-03-2022 - 08-03-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

17-01-2022 - 18-01-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

10-03-2022 - 11-03-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

17-01-2022 - 17-01-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

18-03-2022 - 18-03-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

09-05-2022 - 09-05-2022

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

10-01-2022 - 11-01-2022

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

13-12-2021 - 14-12-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

24-01-2022 - 25-01-2022

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

13-12-2021 - 14-12-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

20-01-2022 - 21-01-2022

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

26-01-2022 - 26-01-2022

Zatrudnianie cudzoziemców – online

13-12-2021 - 13-12-2021

Zatrudnianie cudzoziemców – online

25-01-2022 - 25-01-2022

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

25-02-2022 - 25-02-2022

Czas pracy kierowców – warsztaty online

08-12-2021 - 08-12-2021

Czas pracy kierowców – warsztaty online

20-01-2022 - 20-01-2022

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

20-12-2021 - 21-12-2021

Prawo Celne – Export / Import

13-12-2021 - 14-12-2021

Prawo Celne – Export / Import

26-01-2022 - 27-01-2022

Prawo Celne – Export / Import

17-02-2022 - 18-02-2022

Prawo Celne – Export / Import

02-03-2022 - 03-03-2022

Prawo Celne – Export / Import

06-04-2022 - 07-04-2022

Prawo Celne – Export / Import

18-05-2022 - 19-05-2022

Prawo Celne – Export / Import

06-06-2022 - 07-06-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

06-12-2021 - 06-12-2021

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

10-03-2022 - 10-03-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

04-04-2022 - 04-04-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

10-03-2022 - 10-03-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

05-04-2022 - 05-04-2022

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

09-12-2021 - 10-12-2021

Excel od podstaw – warsztaty online

24-01-2022 - 25-01-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

28-03-2022 - 29-03-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

20-06-2022 - 21-06-2022

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

19-01-2022 - 19-01-2022

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

09-03-2022 - 09-03-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

09-12-2021 - 09-12-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

20-01-2022 - 20-01-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

22-03-2022 - 22-03-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

20-12-2021 - 20-12-2021

Prawo pracy dla menedżerów – online

19-01-2022 - 19-01-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

23-02-2022 - 23-02-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

23-03-2022 - 23-03-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

21-04-2022 - 21-04-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

26-01-2022 - 26-01-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

09-02-2022 - 09-02-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

13-12-2021 - 13-12-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

16-12-2021 - 16-12-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

24-01-2022 - 24-01-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

07-02-2022 - 07-02-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

21-03-2022 - 21-03-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

14-12-2021 - 14-12-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

17-12-2021 - 17-12-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

25-01-2022 - 25-01-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

08-02-2022 - 08-02-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

22-03-2022 - 22-03-2022

System INTRASTAT

15-12-2021 - 15-12-2021

System INTRASTAT

28-01-2022 - 28-01-2022

System INTRASTAT

04-03-2022 - 04-03-2022

System INTRASTAT

08-04-2022 - 08-04-2022

System INTRASTAT

20-05-2022 - 20-05-2022

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego – online

13-12-2021 - 13-12-2021

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego – online

22-02-2022 - 22-02-2022

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego – online

20-04-2022 - 20-04-2022

Prawo pracy po zmianach od 2022r. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu.

13-12-2021 - 13-12-2021

Prawo pracy po zmianach od 2022r. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu.

17-01-2022 - 17-01-2022

Prawo pracy po zmianach od 2022r. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu.

28-01-2022 - 28-01-2022

Czas pracy – warsztaty online

14-12-2021 - 14-12-2021

Czas pracy – warsztaty online

21-12-2021 - 21-12-2021

Czas pracy – warsztaty online

21-01-2022 - 21-01-2022

Czas pracy – warsztaty online

21-02-2022 - 21-02-2022

Czas pracy – warsztaty online

21-03-2022 - 21-03-2022

Czas pracy – warsztaty online

22-04-2022 - 22-04-2022