Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia online, konsultacje i webinary. Program kształcenia na odległość pozwala zdobyć bogatą wiedzą bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy. Wystarczy posiadać komputer z mikrofonem i kamerą, tablet lub telefon z dostępem do internetu.

Proponujemy Państwu udział w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach, które są prowadzone w małych grupach poprzez optymalną aplikację. Zapewniamy pełną interakcję, wymianę wiedzy, myśli oraz porad. Uczymy i jednocześnie reagujemy na bieżące potrzeby naszych Uczestników.
W naszej ofercie szkoleń online znajduje się różnorodna tematyka, pozwalająca na przeszkolenie pracowników z wielu działów. Oferujemy także szkolenia online dla pracodawców.

Istnieje również możliwość przygotowania indywidualnych konsultacji oraz webinarium dostosowanych do Państwa potrzeb.

Temat Termin

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

21-03-2022 - 22-03-2022

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE – warsztaty online

31-01-2022 - 31-01-2022

Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości

03-02-2022 - 03-02-2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

14-03-2022 - 14-03-2022

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży? – warsztaty online

05-04-2022 - 06-04-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

28-01-2022 - 28-01-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

25-03-2022 - 25-03-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

20-05-2022 - 20-05-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

28-03-2022 - 28-03-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

09-05-2022 - 09-05-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

03-10-2022 - 03-10-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

28-11-2022 - 28-11-2022

Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie – online

25-02-2022 - 25-02-2022

Upoważniony przedsiębiorca AEO – online

28-04-2022 - 28-04-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

24-02-2022 - 25-02-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

27-01-2022 - 27-01-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

24-03-2022 - 24-03-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

19-05-2022 - 19-05-2022

Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji – online

04-04-2022 - 04-04-2022

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

18-03-2022 - 18-03-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

18-03-2022 - 18-03-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

10-06-2022 - 10-06-2022

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

25-04-2022 - 26-04-2022

Assessment / Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC – warsztaty online

14-03-2022 - 15-03-2022

HR Biznes Partner – warsztaty online

21-02-2022 - 22-02-2022

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

21-03-2022 - 22-03-2022

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

20-06-2022 - 21-06-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

21-02-2022 - 22-02-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

21-04-2022 - 22-04-2022

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

15-03-2022 - 15-03-2022

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

10-05-2022 - 10-05-2022

Lean Manufacturing – online

14-03-2022 - 15-03-2022

SMED – skracania czasów przezbrojeń – online

27-04-2022 - 27-04-2022

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

24-03-2022 - 25-03-2022

Problem Solving – warsztaty online

22-02-2022 - 23-02-2022

Problem Solving – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

21-02-2022 - 23-02-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

21-02-2022 - 22-02-2022

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – warsztaty online

23-03-2022 - 23-03-2022

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

24-02-2022 - 25-02-2022

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

16-05-2022 - 17-05-2022

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

23-03-2022 - 23-03-2022

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

10-02-2022 - 11-02-2022

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

04-04-2022 - 05-04-2022

Harmonogram i planowanie produkcji – online

07-03-2022 - 08-03-2022

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

25-05-2022 - 27-05-2022

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

17-02-2022 - 18-02-2022

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

17-03-2022 - 18-03-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

14-03-2022 - 15-03-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

19-05-2022 - 20-05-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

17-03-2022 - 17-03-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

09-06-2022 - 09-06-2022

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

24-02-2022 - 25-02-2022

Perswazja i wywieranie wpływu – online

28-03-2022 - 29-03-2022

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

22-02-2022 - 23-02-2022

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

07-04-2022 - 08-04-2022

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

22-03-2022 - 22-03-2022

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

14-02-2022 - 15-02-2022

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

24-03-2022 - 25-03-2022

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

24-03-2022 - 25-03-2022

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

07-02-2022 - 08-02-2022

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

16-05-2022 - 17-05-2022

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

28-03-2022 - 29-03-2022

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

16-02-2022 - 16-02-2022

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

16-02-2022 - 16-02-2022

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

16-03-2022 - 16-03-2022

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

22-02-2022 - 22-02-2022

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

20-04-2022 - 20-04-2022

Lean Management – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

17-02-2022 - 18-02-2022

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

25-04-2022 - 26-04-2022

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

16-03-2022 - 16-03-2022

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

06-04-2022 - 06-04-2022

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

31-01-2022 - 01-02-2022

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

07-04-2022 - 08-04-2022

Systemy wynagradzania i premiowania – online

21-02-2022 - 22-02-2022

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

17-02-2022 - 18-02-2022

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

21-04-2022 - 22-04-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

18-03-2022 - 18-03-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

20-05-2022 - 20-05-2022

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

23-02-2022 - 23-02-2022

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

25-04-2022 - 25-04-2022

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty onlinie

27-04-2022 - 28-04-2022

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

24-02-2022 - 25-02-2022

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

16-05-2022 - 17-05-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

09-02-2022 - 09-02-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

08-03-2022 - 08-03-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

10-03-2022 - 11-03-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

18-03-2022 - 18-03-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

09-05-2022 - 09-05-2022

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

14-02-2022 - 15-02-2022

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

25-04-2022 - 26-04-2022

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

28-03-2022 - 29-03-2022

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

26-05-2022 - 27-05-2022

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

21-03-2022 - 22-03-2022

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

26-01-2022 - 26-01-2022

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

16-03-2022 - 16-03-2022

Czas pracy kierowców – warsztaty online

16-03-2022 - 16-03-2022

Czas pracy kierowców – warsztaty online

11-05-2022 - 11-05-2022

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

28-04-2022 - 29-04-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

26-01-2022 - 27-01-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

17-02-2022 - 18-02-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

02-03-2022 - 03-03-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

06-04-2022 - 07-04-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

18-05-2022 - 19-05-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

06-06-2022 - 07-06-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

11-03-2022 - 11-03-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

04-04-2022 - 04-04-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

09-05-2022 - 09-05-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

06-06-2022 - 06-06-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

10-03-2022 - 10-03-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

05-04-2022 - 05-04-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

10-05-2022 - 10-05-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

07-06-2022 - 07-06-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

07-02-2022 - 08-02-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

21-03-2022 - 22-03-2022

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

04-04-2022 - 05-04-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

28-03-2022 - 29-03-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

20-06-2022 - 21-06-2022

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

09-03-2022 - 09-03-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

22-03-2022 - 22-03-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

23-02-2022 - 23-02-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

23-03-2022 - 23-03-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

21-04-2022 - 21-04-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

09-02-2022 - 09-02-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

14-03-2022 - 14-03-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

07-02-2022 - 07-02-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

21-03-2022 - 21-03-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

08-02-2022 - 08-02-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

22-03-2022 - 22-03-2022

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online

04-04-2022 - 04-04-2022

System INTRASTAT – online

28-01-2022 - 28-01-2022

System INTRASTAT – online

25-02-2022 - 25-02-2022

System INTRASTAT – online

04-03-2022 - 04-03-2022

System INTRASTAT – online

08-04-2022 - 08-04-2022

System INTRASTAT – online

20-05-2022 - 20-05-2022

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego – online

22-02-2022 - 22-02-2022

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego – online

20-04-2022 - 20-04-2022

Prawo pracy po zmianach od 2022r. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu.

28-01-2022 - 28-01-2022

Prawo pracy po zmianach od 2022r. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu.

18-02-2022 - 18-02-2022

Czas pracy – warsztaty online

21-02-2022 - 21-02-2022

Czas pracy – warsztaty online

21-03-2022 - 21-03-2022

Czas pracy – warsztaty online

22-04-2022 - 22-04-2022