Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia online, konsultacje i webinary. Program kształcenia na odległość pozwala zdobyć bogatą wiedzą bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy. Wystarczy posiadać komputer z mikrofonem i kamerą, tablet lub telefon z dostępem do internetu.

Proponujemy Państwu udział w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach, które są prowadzone w małych grupach poprzez optymalną aplikację. Zapewniamy pełną interakcję, wymianę wiedzy, myśli oraz porad. Uczymy i jednocześnie reagujemy na bieżące potrzeby naszych Uczestników.
W naszej ofercie szkoleń online znajduje się różnorodna tematyka, pozwalająca na przeszkolenie pracowników z wielu działów. Oferujemy także szkolenia online dla pracodawców.

Istnieje również możliwość przygotowania indywidualnych konsultacji oraz webinarium dostosowanych do Państwa potrzeb.

Temat Termin

Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online

16-11-2022 - 16-11-2022

Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online

16-12-2022 - 16-12-2022

Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online

07-11-2022 - 07-11-2022

Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online

16-12-2022 - 16-12-2022

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

28-11-2022 - 28-11-2022

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

27-01-2023 - 27-01-2023

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

22-02-2023 - 22-02-2023

Nowe zasady magazynowania odpadów od 01.01.2021 r. – online

05-12-2022 - 05-12-2022

Nowe zasady magazynowania odpadów od 01.01.2021 r. – online

14-02-2023 - 14-02-2023

Windykacja należności – skuteczne negocjacje – online

10-10-2022 - 11-10-2022

Prawo pracy po zmianach od 2022r. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu.

20-09-2022 - 20-09-2022

Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online

08-12-2022 - 08-12-2022

Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online

30-01-2023 - 30-01-2023

Prawo pracy dla menedżerów – online

26-08-2022 - 26-08-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

23-09-2022 - 23-09-2022

Czas pracy – warsztaty online

24-08-2022 - 24-08-2022

Czas pracy – warsztaty online

22-09-2022 - 22-09-2022

Zatrudnianie cudzoziemców – online

30-08-2022 - 30-08-2022

System INTRASTAT – online

25-08-2022 - 25-08-2022

System INTRASTAT – online

14-10-2022 - 14-10-2022

System INTRASTAT – online

18-11-2022 - 18-11-2022

System INTRASTAT – online

16-12-2022 - 16-12-2022

System INTRASTAT – online

20-12-2022 - 20-12-2022

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online

12-10-2022 - 12-10-2022

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online

05-12-2022 - 05-12-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

22-08-2022 - 22-08-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

22-09-2022 - 22-09-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

17-10-2022 - 17-10-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

17-11-2022 - 17-11-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

19-12-2022 - 19-12-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

23-08-2022 - 23-08-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

23-09-2022 - 23-09-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

18-10-2022 - 18-10-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

18-11-2022 - 18-11-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

20-12-2022 - 20-12-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

21-09-2022 - 21-09-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

24-10-2022 - 24-10-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

16-11-2022 - 16-11-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

12-12-2022 - 12-12-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

29-08-2022 - 29-08-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

21-09-2022 - 21-09-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

29-08-2022 - 30-08-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

19-09-2022 - 20-09-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

12-10-2022 - 13-10-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

16-11-2022 - 17-11-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

14-12-2022 - 15-12-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

22-08-2022 - 23-08-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

22-09-2022 - 23-09-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

17-10-2022 - 18-10-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

17-11-2022 - 18-11-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

19-12-2022 - 20-12-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

19-09-2022 - 20-09-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

14-11-2022 - 15-11-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

19-12-2022 - 20-12-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

29-08-2022 - 29-08-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

17-10-2022 - 17-10-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

19-12-2022 - 19-12-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

30-08-2022 - 30-08-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

18-10-2022 - 18-10-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

20-12-2022 - 20-12-2022

Czas pracy kierowców – warsztaty online

24-10-2022 - 24-10-2022

Czas pracy kierowców – warsztaty online

21-11-2022 - 21-11-2022

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztaty online

28-11-2022 - 28-11-2022

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

29-09-2022 - 29-09-2022

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

25-10-2022 - 25-10-2022

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

20-12-2022 - 20-12-2022

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

12-10-2022 - 12-10-2022

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

13-10-2022 - 14-10-2022

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

15-09-2022 - 16-09-2022

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

19-09-2022 - 20-09-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

22-09-2022 - 22-09-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

07-11-2022 - 07-11-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

10-10-2022 - 11-10-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

03-11-2022 - 04-11-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

21-09-2022 - 21-09-2022

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

13-10-2022 - 14-10-2022

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

08-12-2022 - 09-12-2022

Social Media – warsztaty online

13-10-2022 - 14-10-2022

Social Media – warsztaty online

19-12-2022 - 20-12-2022

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty online

28-11-2022 - 29-11-2022

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

26-09-2022 - 26-09-2022

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

25-11-2022 - 25-11-2022

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

29-09-2022 - 30-09-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

21-10-2022 - 21-10-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

16-12-2022 - 16-12-2022

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – warsztaty online

21-10-2022 - 21-10-2022

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – warsztaty online

09-12-2022 - 09-12-2022

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych – warsztaty online

23-09-2022 - 23-09-2022

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych – warsztaty online

25-11-2022 - 25-11-2022

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

15-09-2022 - 16-09-2022

Przygotowanie inwentaryzacji – online

20-09-2022 - 20-09-2022

Przygotowanie inwentaryzacji – online

21-11-2022 - 21-11-2022

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

10-10-2022 - 11-10-2022

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

14-11-2022 - 15-11-2022

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

28-11-2022 - 28-11-2022

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

30-08-2022 - 30-08-2022

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

23-11-2022 - 23-11-2022

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

10-10-2022 - 11-10-2022

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

14-11-2022 - 15-11-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

22-09-2022 - 23-09-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

21-11-2022 - 22-11-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

12-12-2022 - 13-12-2022

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

07-11-2022 - 08-11-2022

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

14-12-2022 - 16-12-2022

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

03-10-2022 - 04-10-2022

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

17-10-2022 - 18-10-2022

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

08-12-2022 - 09-12-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

24-10-2022 - 24-10-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

16-12-2022 - 16-12-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

15-09-2022 - 16-09-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

24-10-2022 - 25-10-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

08-12-2022 - 09-12-2022

Perswazja i wywieranie wpływu – online

15-09-2022 - 16-09-2022

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – warsztaty online

24-08-2022 - 24-08-2022

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – warsztaty online

12-10-2022 - 12-10-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

29-09-2022 - 30-09-2022

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

28-11-2022 - 29-11-2022

Harmonogram i planowanie produkcji – online

06-10-2022 - 07-10-2022

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

13-10-2022 - 14-10-2022

SMED – skracanie czasów przezbrojeń – online

26-10-2022 - 26-10-2022

Lean Manufacturing – online

22-09-2022 - 23-09-2022

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

05-09-2022 - 06-09-2022

Problem Solving – warsztaty online

21-11-2022 - 22-11-2022

Assessment / Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC – warsztaty online

17-10-2022 - 18-10-2022

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

13-10-2022 - 14-10-2022

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

25-10-2022 - 25-10-2022

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

22-11-2022 - 22-11-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

27-09-2022 - 27-09-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

24-11-2022 - 24-11-2022

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

28-09-2022 - 28-09-2022

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

06-12-2022 - 06-12-2022

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online

10-10-2022 - 11-10-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

29-08-2022 - 30-08-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

20-10-2022 - 21-10-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

01-12-2022 - 02-12-2022

Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online

13-10-2022 - 13-10-2022

Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online

14-11-2022 - 14-11-2022

Upoważniony przedsiębiorca AEO – online

05-10-2022 - 05-10-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

03-10-2022 - 03-10-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

28-11-2022 - 28-11-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

12-09-2022 - 12-09-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

07-11-2022 - 07-11-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

10-10-2022 - 10-10-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

05-12-2022 - 05-12-2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

18-11-2022 - 18-11-2022

Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE – warsztaty online

17-10-2022 - 17-10-2022

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

29-08-2022 - 30-08-2022

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

17-11-2022 - 18-11-2022

Typy klientów czyli jak mówić i słuchać, a czego nie robić? Zastosowanie metaprogramów w praktyce -online

26-10-2022 - 26-10-2022

Typy klientów czyli jak mówić i słuchać, a czego nie robić? Zastosowanie metaprogramów w praktyce -online

16-12-2022 - 16-12-2022

Marketing internetowy – warsztaty online

12-09-2022 - 13-09-2022

Marketing internetowy – warsztaty online

07-11-2022 - 08-11-2022

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu terytorialnego – nowe zadania starostw. Obowiązki JST jako jednostek współpracujących (art. 83 AML)

12-09-2022 - 12-09-2022

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu terytorialnego – nowe zadania starostw. Obowiązki JST jako jednostek współpracujących (art. 83 AML)

28-11-2022 - 28-11-2022

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym

24-10-2022 - 24-10-2022

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym

19-12-2022 - 19-12-2022

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO) – warsztat online

13-10-2022 - 13-10-2022

Urlop wypoczynkowy i usprawiedliwione dni nieobecności w pracy w praktyce – warsztaty online

25-08-2022 - 25-08-2022

Urlop wypoczynkowy i usprawiedliwione dni nieobecności w pracy w praktyce – warsztaty online

21-09-2022 - 21-09-2022

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – ewidencja czasu pracy, grafiki, rozkłady, listy obecności i inne dokumenty – warsztaty online

23-09-2022 - 23-09-2022

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – ewidencja czasu pracy, grafiki, rozkłady, listy obecności i inne dokumenty – warsztaty online

14-10-2022 - 14-10-2022