Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia online, konsultacje i webinary. Program kształcenia na odległość pozwala zdobyć bogatą wiedzą bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy. Wystarczy posiadać komputer z mikrofonem i kamerą, tablet lub telefon z dostępem do internetu.

Proponujemy Państwu udział w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach, które są prowadzone w małych grupach poprzez optymalną aplikację. Zapewniamy pełną interakcję, wymianę wiedzy, myśli oraz porad. Uczymy i jednocześnie reagujemy na bieżące potrzeby naszych Uczestników.
W naszej ofercie szkoleń online znajduje się różnorodna tematyka, pozwalająca na przeszkolenie pracowników z wielu działów.

Istnieje również możliwość przygotowania indywidualnych konsultacji oraz webinarium dostosowanych do Państwa potrzeb. Przykładowe tematy konsultacji i webinariów:

  • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W FIRMIE. Aspekty organizacyjne, psychologiczne, prawne.
  • WDROŻENIE SYSTEMU PRACY ZDALNEJ W INSTYTUCJI/FIRMIE. Zasady i narzędzia.
  • OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
  • PRACA POD PRESJĄ – WARSZTAT DLA MENEDŻERÓW PRODUKCJI
  • PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE W CZASACH NIEPEWNOŚCI
  • JAK MOTYWOWAĆ I ROZMAWIAĆ Z PRACOWNIKAMI W FORMULE HOME OFFICE?
Temat Termin

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – online

24-03-2021 - 24-03-2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

11-02-2021 - 12-02-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

27-01-2021 - 27-01-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

24-02-2021 - 24-02-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

18-03-2021 - 18-03-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwa – online

08-02-2021 - 10-02-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwa – online

22-03-2021 - 24-03-2021

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

15-03-2021 - 16-03-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

08-02-2021 - 10-02-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – online

22-02-2021 - 23-02-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – online

18-03-2021 - 19-03-2021

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

24-02-2021 - 25-02-2021

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

18-03-2021 - 19-03-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – online

15-02-2021 - 16-02-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – online

22-03-2021 - 23-03-2021

Kontrola w administracji rządowej – online

27-01-2021 - 27-01-2021

Kontrola w administracji rządowej – online

26-02-2021 - 26-02-2021

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

11-02-2021 - 12-02-2021

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

25-03-2021 - 26-03-2021

Perswazja i wywieranie wpływu – online

11-02-2021 - 12-02-2021

Perswazja i wywieranie wpływu – online

29-03-2021 - 30-03-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

11-02-2021 - 12-02-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

18-03-2021 - 19-03-2021

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

25-02-2021 - 26-02-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

18-02-2021 - 19-02-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

22-03-2021 - 23-03-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

22-02-2021 - 23-02-2021

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

29-03-2021 - 30-03-2021

Negocjacje i sprzedaż – współczesne wyzwania

08-02-2021 - 09-02-2021

Negocjacje i sprzedaż – współczesne wyzwania

11-03-2021 - 12-03-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

25-02-2021 - 26-02-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

22-03-2021 - 23-03-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

20-04-2021 - 21-04-2021

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

22-02-2021 - 22-02-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

27-01-2021 - 27-01-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

23-02-2021 - 23-02-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

19-03-2021 - 19-03-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne

23-02-2021 - 23-02-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne

18-03-2021 - 18-03-2021

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów

27-05-2021 - 28-05-2021

Lean Management – online

22-03-2021 - 23-03-2021

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

04-02-2021 - 05-02-2021

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

18-03-2021 - 19-03-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

27-01-2021 - 27-01-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

25-02-2021 - 25-02-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

22-03-2021 - 22-03-2021

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – online

08-02-2021 - 09-02-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

18-03-2021 - 19-03-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

22-02-2021 - 23-02-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

11-03-2021 - 12-03-2021

Akademia Asystentki i Sekretarki – warsztaty online

11-03-2021 - 12-03-2021

Dostęp do informacji publicznej – online

12-02-2021 - 12-02-2021

Dostęp do informacji publicznej – online

04-03-2021 - 04-03-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

25-02-2021 - 25-02-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

25-03-2021 - 25-03-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

19-02-2021 - 19-02-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

19-03-2021 - 19-03-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

19-04-2021 - 19-04-2021

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów – online

04-02-2021 - 05-02-2021

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów – online

25-03-2021 - 26-03-2021

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

24-02-2021 - 24-02-2021

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje

08-02-2021 - 09-02-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

28-01-2021 - 29-01-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

30-03-2021 - 31-03-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

04-02-2021 - 05-02-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

22-03-2021 - 23-03-2021

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami

25-02-2021 - 25-02-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

22-02-2021 - 23-02-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

18-03-2021 - 19-03-2021

Zarządzanie gospodarką materiałową

18-03-2021 - 19-03-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

22-02-2021 - 23-02-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

27-05-2021 - 28-05-2021

Standardy pracy kierowniczej – warsztaty online

18-02-2021 - 19-02-2021

Standardy pracy kierowniczej – warsztaty online

29-03-2021 - 30-03-2021

Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?

03-02-2021 - 03-02-2021

Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji

12-02-2021 - 12-02-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

22-03-2021 - 23-03-2021

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

04-02-2021 - 04-02-2021

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

05-03-2021 - 05-03-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

05-02-2021 - 05-02-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

05-03-2021 - 05-03-2021

Czas pracy kierowców – warsztaty online

03-02-2021 - 03-02-2021

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

22-03-2021 - 23-03-2021

Prawo Celne – Export / Import

27-01-2021 - 28-01-2021

Prawo Celne – Export / Import

10-02-2021 - 11-02-2021

Prawo Celne – Export / Import

24-02-2021 - 25-02-2021

Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności – warsztaty online

04-02-2021 - 05-02-2021

Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności – warsztaty online

11-03-2021 - 12-03-2021

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

12-02-2021 - 12-02-2021

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

19-03-2021 - 19-03-2021

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

11-02-2021 - 11-02-2021

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

18-03-2021 - 18-03-2021

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

25-03-2021 - 26-03-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

26-01-2021 - 26-01-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

26-02-2021 - 26-02-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17-02-2021 - 17-02-2021

Prawo pracy dla menedżerów

22-02-2021 - 22-02-2021

Prawo pracy dla menedżerów

19-03-2021 - 19-03-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie

24-02-2021 - 24-02-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie

15-03-2021 - 15-03-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie

28-04-2021 - 28-04-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

22-02-2021 - 22-02-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

18-03-2021 - 18-03-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

12-04-2021 - 12-04-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

26-01-2021 - 26-01-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

23-02-2021 - 23-02-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

19-03-2021 - 19-03-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

13-04-2021 - 13-04-2021

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

27-01-2021 - 27-01-2021

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

10-02-2021 - 10-02-2021

System INTRASTAT

29-01-2021 - 29-01-2021

System INTRASTAT

12-02-2021 - 12-02-2021

System INTRASTAT

26-02-2021 - 26-02-2021

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego

18-02-2021 - 18-02-2021

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego

22-03-2021 - 22-03-2021

Efektywne zarządzanie sobą w czasie i swoimi obowiązkami w trakcie kryzysu.

10-02-2021 - 10-02-2021

Czas pracy

26-01-2021 - 26-01-2021

Czas pracy

19-02-2021 - 19-02-2021

Czas pracy

23-03-2021 - 23-03-2021

Radzenie sobie ze stresem, napięciem i destrukcyjnymi myślami

24-02-2021 - 24-02-2021