Szkolenia EFS

Polska jako członek Unii Europejskiej stała się beneficjentem funduszy strukturalnych UE. Strategia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej przewiduje inwestycje w edukację, co polega m.in. na dofinansowaniu szkoleń.

 

Wspólnie z Państwem możemy również pozyskać dotację z EFS na szkolenia pracowników. Zapraszamy firmy (zwłaszcza z sektora MŚP) chcące skorzystać ze środków Unijnych w tym obszarze. Zapewniamy współpracę z ekspertami mającymi sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na szkolenia dla firm. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przypadającego na lata 2007-2013, możemy realizować różnego rodzaju projekty szkoleniowe także jako podwykonawca. Specjalizujemy się w następujących obszarach tematycznych: logistyka i transport, produkcja, zarządzanie projektami, kadry i HR, sprzedaż, windykacja, prawo, zarządzanie projektami, szkolenia interpersonalne.

Jeśli będą Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©