SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ – EFS:

przewodnik krok po kroku

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich i swoich pracowników w oparciu o nasze szkolenia, już teraz zapraszamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych. Można uzyskać od 50% do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty Effect Group. Do 2019 roku, poszczególne województwa będą rozpoczynać projekty i ogłaszać rekrutację. Na naszej stronie (www) znajdą Państwo informacje o projekcie, jak i o etapach realizacji w poszczególnych województwach. Pomożemy Państwu w doborze szkoleń, odnalezieniu właściwego operatora, czy rejestracji w BUR (Baza Usług Rozwojowych przygotowana przez PARP, w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z informacjami na temat terminów realizacji przez jednostki posiadające pozytywną akredytację na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych).

UWAGA!

Dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych – Effect Group  posiada zweryfikowaną akredytację, a każde z naszych szkoleń może być objęte dofinansowaniem poprzez BUR.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowania unijne do szkoleń i usług podnoszących kwalifikację mogą otrzymać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie całej Polski (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego).

Kim jest operator?

Operatorem są instytucje, które zostały wyznaczone przez samorządy województw mogących ubiegać się o dofinansowanie. Operatorzy zajmują się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, a także przyznawaniem środków dla zainteresowanych dofinansowaniami.

UWAGA!
Samorządy wybierają operatorów według własnych wytycznych.
W każdym województwie operatorzy działają według określonych zasad.

5 KROKÓW DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA:

  1. WYBIERZ DOWOLNE SZKOLENIE -> nasze szkolenia w BUR
  2. ZAPYTAJ OPERATORA W TWOIM WOJEWÓDZTWIE O WNIOSEK NA WYBRANE SZKOLENIE I POZIOM JEGO DOFINANSOWANIA I PODPISZ UMOWĘ
  3. ZREALIZUJ SZKOLENIE W EFFECT GROUP
  4. WYPEŁNIJ ANKIETĘ POSZKOLENIOWĄ W PARP
  5. OPŁAĆ FAKTURĘ I OTRZYMAJ REFUNDACJĘ.

W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

 

SZCZEGÓŁOWA LISTA OPERATORÓW OBSŁUGUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA:

Kliknij w wybrane województwo, aby poznać szczegóły.