Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 26-10-2018 26-10-2018
Warszawa 28-11-2018 28-11-2018
Zakopane 12-12-2018 12-12-2018
Warszawa 19-12-2018 19-12-2018
Białystok 18-01-2019 18-01-2019
Warszawa 23-01-2019 23-01-2019
Sopot 30-01-2019 30-01-2019
Katowice 06-02-2019 06-02-2019
Rzeszów 07-02-2019 07-02-2019
Szczecin 14-02-2019 14-02-2019
Poznań 15-02-2019 15-02-2019
Kraków 22-02-2019 22-02-2019
Wrocław 27-02-2019 27-02-2019

Cel i program szkolenia

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas  którego na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat. Dodatkowo, w trakcie szkolenia zrealizowane zostaną również ćwiczenia praktyczne dotyczące prawidłowego wypełniania deklaracji Intrastat oraz zakładania i późniejszej obsługi Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (tzw. PUESC) która to została zbudowana w ramach programu e-Cło i już teraz obsługuję większość usług związanych ze Służbą Celną a w przyszłości ma stać się jedynym punktem dostępu do e-usług świadczonych przez Urząd Celny drogą elektroniczna.

Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za kwestie celne, pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

Program szkolenia:

 • Zmiany w systemie INTRASTAT na dany rok kalendarzowy.
 • Obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe).
 • Ustalanie obowiązku sprawozdawczego.
 • Organizacja systemu, w tym właściwość miejscowa organów celnych, tryb i sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Konieczność dopełnienia niezbędnych nowych formalności  w zakresie Podsystemu Danych Referencyjnych (PDR), przy uwzględnieniu zmian obowiązujących od 1 listopada 2012 r.
 • Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT, uwzględniające zmiany, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.
 • Nomenklatura Scalona (CN) .
 • Zasady badania poprawności zadeklarowanych danych.
 • Zmiany w deklarowaniu szczególnych przypadków (m.in.: towary przywożone lub wywożone w celu uszlachetniania, naprawy, dzierżawy, zwrotów).
 • Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów towarowych (np. przywozu lub wywozu części składowych zakładu przemysłowego, deklarowanie towarów o małej wartości, dostawy towarów na statki).
 • Planowane zmiany w systemie INTRASTAT.
 • Część praktyczna, czyli wypełnianie deklaracji INTRASTAT
 • Zakładanie i obsługa konta w PUESC.
 • Problemy indywidualne.

Rozkład godzinowy:  9:00 – 16:00

 • “Szkolenie oceniam bardzo dobrze. Na pewno skorzystałam z przedstawianej wiedzy, upewniłam się co do dotychczas stosowanych metod jak i rozwiałam swoje niepewności co do niektórych wątków. Wykład prowadzony bardzo ciekawie. Zakres co prawda dość obszerny i nie wszystkie aspekty aż tak mnie interesowały aczkolwiek dostarczone materiały uzupełniają wykład w wyczerpującym zakresie.
  Prowadzący prowadził wykład w sposób interesujący podpierając się praktycznymi przykładami przez co łatwiej było zrozumieć trudniejsze tematy. Doświadczenie prowadzącego pozwalało na zasięgnięcie praktycznej wiedzy jak i przedstawienie punktu widzenia obydwu stron tj. przedsiębiorcy jak i organu celnego.”

Schwarte-Milfor

 • “Odnośnie samego szkolenia jak i osoby prowadzącego mam jednoznacznie pozytywną opinię. Szkolenie było prowadzone w niezwykle interesujący sposób, ilość materiału przedstawionego na wykładzie wykraczała poza otrzymane materiały drukowane, prowadzący odpowiadał na wszystkie pytania uczestników, pomagał w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Fachowa wiedza prowadzącego wzbudzała zaufanie i chęć pogłębienia tematu.
  Życzyłabym sobie jak najwięcej takich pasjonatów w firmach szkoleniowych.”

Comesa Polska

 • “Jak zawsze – treściwie i ciekawie, pytania nie pozostają bez odpowiedz.”

Alcon

Formularz zapisu na szkolenie:

"SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE" - 650 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.