Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia produkcja

  FMEA – analiza przyczyn i skutków wad


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
790 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) służy do systematycznej identyfikacji poszczególnych wad produktu / procesu , szukania przyczyn tych wad a także eliminacji/ zmniejszenia ich skutków. Metoda polega na analizie przyczynowo – skutkowym przy uwzględnieniu ryzyka wystąpienia. FMEA jako praca zespołowa specjalistów stanowi systematyczną pracę nad optymalizacją i doskonaleniem produktu/ procesu, poprzez identyfikację wad a następnie eliminowaniu ryzyka. FMEA sprawdza się zarówno w procesach produkcyjnych jak i usługowych, przy produkcji masowej, a także jednostkowej.   Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z metodyką FMEA. W trakcie szkolenia nabędą oni praktyczną umiejętność efektywnego rozwiązywania FMEA. Nabędą wiedzę z zakresu poszczególnych etapów FMEA. Poznają mechanizm przeprowadzenia FMEA krok po kroku.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie wiedzy z zakresu poszczególnych etapów FMEA
 • nabycie umiejętności przeprowadzenia FMEA
 • budowanie świadomości ciągłego doskonalenia procesu oraz pracy zespołowej przy FMEA


Adresaci szkolenia:

 • kierownicy, mistrzowie, specjaliści produkcji, działów projektowych
 • kierownicy, specjaliści, pracownicy kontroli jakości/ działów jakości
 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia


Program szkolenia:

Wprowadzenie

Wprowadzenie do analizy ryzyka

Geneza powstania

Istota i cele prowadzenia analizy FMEA,

 

Korzyści i trudności

Korzyści z zastosowania FMEA,

Trudności z zastosowaniem FMEA,

Krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność FMEA,

 

Rodzaje FMEA 

Rodzaje FMEA

FMEA produktu

FMEA procesu

 

Organizacja zespołu do przeprowadzania analizy FMEA

Znaczenie zespołowego rozwiązywania FMEA

Rola koordynatora

Zespoły FMEA

 

Narzędzia pomocnicze w FMEA

Analiza Pareto,

wykres Ishikawy,

5Why,

PDCA,

Drzewo wad

 

Etapy FMEA

Etapy przeprowadzania analizy FMEA

 

 

Opis potencjalnych wad

Lista potencjalnych wad

Opis potencjalnych wad

Wykrywanie wad na miejscu procesu

 

Ryzyko wystąpienia wad

Określanie skali ryzyka występowania wad

ocena ryzyka

     

Znaczenie wad

Znaczenie wad w procesie

Określenie kryteriów

 

Możliwości wykrycia wad

Możliwość wykrycia wad w danym procesie

Określenie kryteriów

 

Obliczanie wskaźnika RPN

Znaczenie wskaźnika RPN

Sposób obliczania wskaźnika RPN

Kryterium dopuszczenia RPN

 

Działania korygujące, zapobiegawcze

Sposób podejmowania działań korygujących

Sposób podejmowania działań zapobiegawczych

 

Analiza wyników FMEA

Działania doskonalące

Dalsze działaniaMetody szkoleniowe

warsztaty, praca i ćwiczenia samodzielne i grupowe, dyskusja, miniwykłady, case studyInformacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 790 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

Cena netto:790 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©