Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Dnia 13.10.2022 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Celem szkolenia jest zaznajomienie w/w osób z nowymi zasadami funkcjonowania spółki z o.o i S.A., zasadami działalności zarządu, rady nadzorczej oraz pojęciem prawa holdingowego. Omówione zostaną także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek, działalnością prokurentów, analizą odpisu KRS w tym zakresie.

 

Adresaci szkolenia:

Członkowie zarządu, rad nadzorczych oraz pracownicy (kierownicy i dyrektorzy biura zarządu, asystentki prezesów) spółki z o.o.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć, holding (grupa kapitałowa), grupa spółek.

Kiedy tworzy się grupy spółek jest celowe (wady i zalety rozwiązania).

Zasady funkcjonowania grupy spółek w związku z nowelizacją, czyli tzw. prawo holdingowe.

Rodzaje wpisów do KRS deklaratoryjne a konstytutywne. Problem wpisów mieszanych wprowadzonych nowelizacją.

Zasady funkcjonowania organów spółki po nowelizacji.

 • Zarząd:
  • doprecyzowanie zasad liczenia kadencji zarządu,
  • mandat a kadencja,
  • kadencja wspólna a indywidualna,
  • zasady składania rezygnacji przez członków zarządu,
  • prawa i obowiązki byłego członka zarządu,
  • zasady protokołowania uchwał zarządu, co protokół powinien zawierać,
  • od kiedy następuje objęcie funkcji członka zarządu i jego prawo do reprezentacji spółki, od chwili powołania czy od chwili wpisu do KRS?
  • dwutorowość stosunku prawnego członka zarządu uchwała o powołaniu a umowa o pracę, kontrakt managerski, umowa zlecenie,
  • zasady reprezentacji spółek z o.o. i S.A. – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników. Zasady reprezentacji a odpis z KRS (praca z dokumentem).
 • Rada nadzorcza:
  • kadencja członka rady nadzorczej i zasady jej liczenia,
  • uprawnienia kontrolne członka rady nadzorczej po zmianach,
  • co to jest komitet rady nadzorczej,
  • co powinny zawierać wewnętrzne procedury tak, by nadzór w spółce był efektywny?,
  • rodzaje nadużyć w spółkach kapitałowych i sposoby ich wykrywania przez radę nadzorczą,
  • obowiązek sporządzania sprawozdania przez radę nadzorczą,
  • zakres uprawnień kontrolnych rady nadzorczej,
  • obowiązek zawiadomienia biegłego rewidenta o posiedzeniu rady nadzorczej,
  • doraźny lub stały komitet rady nadzorczej,
  • pojęcie doradcy rady nadzorczej,
  • sposób zwoływania posiedzenia rady nadzorczej.

 

*Szkolenie nie obejmuje zasad funkcjonowania prostej spółki akcyjnej

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS… ),
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 750 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zasady funkcjonowania spółek kapitałowych oraz prawo holdingowe z uwzględnieniem nowelizacji z 13.10.2022 r." - 750 zł/os

  Szybki kontakt